Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015

Paziņojumi

06.02. - 08.02.
Ūdensvada avārija un atslēgums Matrožu ielā

Ūdensvada avārija un atslēgums Matrožu ielā


Ūdensvada plīsuma dēļ Matrožu ielā 10 tiek noslēgta ūdens padeve ēkām Jūrnieku un Vikingu ielu krutojumā un posmā pa Matrožu ielu līdz ēkai Vikingu iela 40.

Dzeramā ūdens tvertne novietota Matrožu un Zušu ielu krustojumā.

Remontdarbi noritēs 07.02.

Uzmanību! Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējams saduļķojums!

Lai izvairītos no saduļķojuma piesārņojuma nonākšanas mājsaimniecības iekšējos tīklos, pēc ūdens padeves atjaunošanas rekomendējam veikt iekšējo ūdensvadu skalošanu. 

Lai veiktu iekšējo ūdensvadu skalošanu, ēku apsaimniekotajiem jāatver visi ēkā esošie ūdens krāni un ūdens jānotecina, to sākot ar krānu, kas ir vistuvāk vietai, kur ūdens ienāk ēkā (ēkas ievadam), un sistemātiski virzoties uz tālāko vietu ēkā, kur ūdens tiek lietots.

Atgādinām, ka Ministru kabineta noteikumi Nr. 671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” nosaka: konstatējot dzeramā ūdens neatbilstību šo noteikumu prasībām vai organoleptisko rādītāju pārmaiņas, īsteno korektīvus pasākumus, lai novērstu neatbilstību vai iespējamos draudus cilvēku veselībai. 

Atkarībā no vietas, kur konstatēta neatbilstība, korektīvos pasākumus īsteno:

12.1. ūdens piegādātājs, kas ir atbildīgs par sniegto pakalpojumu līdz piederības robežai;

12.2. ūdensvada īpašnieks, valdītājs vai pārtikas uzņēmums, kura īpašumā ir ēkas iekšējais ūdensvads, kas nodrošina ūdens piegādi no sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja infrastruktūras līdz patērētāja vai pārtikas uzņēmuma dzeramā ūdens krāniem.

Būsim atbildīgi par ūdens kvalitāti un lietošanas drošību kopā!

SIA „ Jūrmalas ūdens” atvainojas par sagādātajām neērtībām!

01.02. - 02.03.
Iespēja pievienoties centralizētajam ūdensvadam un kanalizācijai

Iespēja pievienoties centralizētajam ūdensvadam un kanalizācijai


Lai pievienotos pilsētas centralizētās ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas komunikācijām (turpmāk - ŪK), ir jāsāk ar tehnisko noteikumu pieprasījumu.

Tehnisko noteikumu un darba shēmas (objektiem, kuriem ES Kohēzijas fonda ūdenssaimniecības projekta ietvaros tika vai tiks nodrošināta ŪK pieslēguma vieta, darba shēmu - atvieglotu projektu SIA “Jūrmalas ūdens” izstrādā bez maksas) izstrādei nepieciešami sekojoši dokumenti: 

1) parakstīts iesniegums (iesniegumu veidlapa: https://jurmalasudens.lv/?ct=iparaugi )

2) zemes gabala robežu plāns (kopija); 

3) zemesgrāmatu akts (kopija); 

4) kopīga nekustamā īpašuma pastāvēšanas gadījumā - koplietošanas līgums/kopīpašnieku piekrišana iecerētajiem darbiem (kopija); 

5) ŪK skice - jāpievieno skice, ar sev vēlamo ŪK komunikāciju “ceļu” no šo komunikāciju atzarojumiem pie jūsu īpašuma, līdz mājas sienai. Pietiek arī, ja norādīsiet vēlamās ŪK izvadu vietas mājas sienā (mājas kontūrā). Skice nepieciešama ŪK darba shēmas (atvieglotā projekta) izstrādei.

Aktuālo iesnieguma veidlapu ar pievienojamajiem dokumentiem, var nosūtīt elektroniski uz e-pastu tehniskadala@jurmalasudens.lv vai nosūtīt pa pastu SIA "Jūrmalas ūdens", Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības nodaļa, 8.kab., Promenādes iela Nr.1a, Jūrmala, LV-2015.

Tehnisko noteikumu saņemšanas informatīvais tālrunis: 67811381

Dokumentu sagatavošanas termiņš ir līdz diviem mēnešiem no iesnieguma (ar pievienotajiem dokumentiem) saņemšanas datuma.

Sagatavoto tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 2 gadi.

Saņemot sagatavotos dokumentus un ievērojot saskaņojuma zīmogos un tehniskajos noteikumos norādītos nosacījumus, iedzīvotājs var uzsākt izbūves darbu organizēšanu.

Augstāk minēto dokumentu sagatavošana ir bez maksas.

 
27.01. - 05.02.
Sasniegti projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārta” mērķi
Sasniegti projekta "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārta" mērķi

Jūrmalā vēl turpinās pēdējie projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārta” būvdarbi, bet ar gandarījumu informējam, ka saņemtā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule par noslēdzošā pēcieviešanas perioda pārskata apstiprināšanu, apliecina projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārta” veiksmīgu realizāciju.


Aktīvie būvdarbi šajā projektā, parakstot ekspluatācijā nodošanas aktu izbūvētajiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem, noslēdzās 2016. gada 10. jūnijā. Taču SIA “Jūrmalas ūdens” Projekta ieviešanas vienības un pārējiem uzņēmuma darbiniekiem nācās ieguldīt vēl milzīgu darba apjomu, lai izpildītu tagad nu jau sasniegtos projekta mērķus.

Ja projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts, II kārta” izpildes laikā veica ūdens kvalitātes uzlabošanas tā ieguves un sagatavošanas stacijās un maģistrālo tīklu izbūves darbus, tad III kārtā ļoti īsā laikā realizēja lielu ielu tīklu izbūves garumu (kas bija kā secīgs darba turpinājums iepriekšējās kārtas darbiem) dažādos pilsētas rajonos. Tai skaitā Ķemeros. Ķemeri kā prioritāte projekta III kārtā tika izvirzīta ne tikai seno kurortoloģijas tradīciju dēļ, bet arī rūpējoties par tīru vidi Ķemeru nacionālajā parkā. Tāpat ielu tīklu un pievadu līdz īpašuma robežām izbūvi realizēja Asaru – Mellužu un citos pilsētas rajonos.

Kopumā tika izbūvēti turpat 40 km jaunu ūdensvada un 46 km kanalizācijas tīklu ar aptuveni 1500 pievadiem Jūrmalas mājsaimniecībām.

Šāda apjoma darbi nebūtu iespējami bez būtiska ieguldījuma no Eiropas Savienības un Jūrmalas pašvaldības. Kopējās projekta izmaksas bija vairāk nekā 19 miljoni euro, no kurām 8.5 miljoni euro bija Kohēzijas fonda ieguldījums.

Kā turpinājums nu jau realizētajiem II un III kārtas projektiem SIA “Jūrmalas ūdens” šobrīd tuvojas aktīvās būvniecības beigām projektā “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārta”.

Aicinām izmantot iespēju un pieslēgt mājsaimniecību centralizētajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Lai to izdarītu, vispirms nepieciešams pieprasīt tehniskos noteikumus SIA “Jūrmalas ūdens” Tehniskajā daļā (tālrunis 67811381, e-pasts: tehniskadala@jurmalasudens.lv). Tehniskie noteikumi kopā ar pagalma tīklu izbūves shēmu tiek izdoti bez maksas.


 
lapas: 12345678910>
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2023 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »