Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015

Paziņojumi

27.01. - 05.02.
Sasniegti projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārta” mērķi
Sasniegti projekta "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārta" mērķi

Jūrmalā vēl turpinās pēdējie projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārta” būvdarbi, bet ar gandarījumu informējam, ka saņemtā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule par noslēdzošā pēcieviešanas perioda pārskata apstiprināšanu, apliecina projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārta” veiksmīgu realizāciju.


Aktīvie būvdarbi šajā projektā, parakstot ekspluatācijā nodošanas aktu izbūvētajiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem, noslēdzās 2016. gada 10. jūnijā. Taču SIA “Jūrmalas ūdens” Projekta ieviešanas vienības un pārējiem uzņēmuma darbiniekiem nācās ieguldīt vēl milzīgu darba apjomu, lai izpildītu tagad nu jau sasniegtos projekta mērķus.

Ja projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts, II kārta” izpildes laikā veica ūdens kvalitātes uzlabošanas tā ieguves un sagatavošanas stacijās un maģistrālo tīklu izbūves darbus, tad III kārtā ļoti īsā laikā realizēja lielu ielu tīklu izbūves garumu (kas bija kā secīgs darba turpinājums iepriekšējās kārtas darbiem) dažādos pilsētas rajonos. Tai skaitā Ķemeros. Ķemeri kā prioritāte projekta III kārtā tika izvirzīta ne tikai seno kurortoloģijas tradīciju dēļ, bet arī rūpējoties par tīru vidi Ķemeru nacionālajā parkā. Tāpat ielu tīklu un pievadu līdz īpašuma robežām izbūvi realizēja Asaru – Mellužu un citos pilsētas rajonos.

Kopumā tika izbūvēti turpat 40 km jaunu ūdensvada un 46 km kanalizācijas tīklu ar aptuveni 1500 pievadiem Jūrmalas mājsaimniecībām.

Šāda apjoma darbi nebūtu iespējami bez būtiska ieguldījuma no Eiropas Savienības un Jūrmalas pašvaldības. Kopējās projekta izmaksas bija vairāk nekā 19 miljoni euro, no kurām 8.5 miljoni euro bija Kohēzijas fonda ieguldījums.

Kā turpinājums nu jau realizētajiem II un III kārtas projektiem SIA “Jūrmalas ūdens” šobrīd tuvojas aktīvās būvniecības beigām projektā “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārta”.

Aicinām izmantot iespēju un pieslēgt mājsaimniecību centralizētajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Lai to izdarītu, vispirms nepieciešams pieprasīt tehniskos noteikumus SIA “Jūrmalas ūdens” Tehniskajā daļā (tālrunis 67811381, e-pasts: tehniskadala@jurmalasudens.lv). Tehniskie noteikumi kopā ar pagalma tīklu izbūves shēmu tiek izdoti bez maksas.


 
16.01. - 20.01.
Veiksmīgi tiek īstenota jau realizēto projektu uzņemto saistību izpilde

Veiksmīgi tiek īstenota jau realizēto projektu uzņemto saistību izpilde

 

Lai arī šobrīd lielākā uzmanība pievērsta SIA “Jūrmalas ūdens” īstenotajam projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” aktīvā jeb būvdarbu posma pabeigšanai, uzņēmumā veiksmīgi noris aktīvs darbs, lai īstenotu iepriekšējās ūdenssaimniecības attīstības kārtās uzņemtās saistības. To apliecina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule, kurā apstiprināts ministrijā iesniegtais projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts, II kārta” pārskats par piekto pēcuzraudzības gadu.

Projekta II kārtas būvniecības darbi tika realizēti laikā no 2009. līdz 2015. gadam. Par projekta mērķi tika izvirzīta dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana un tīklu paplašināšana atsevišķos Jūrmalas rajonos, kur līdz tam ūdenssaimniecības tīkli, un līdz ar to pieslēgums tiem, iedzīvotājiem nebija pieejams vai arī tā ierīkošanas izmaksās bija jāiekļauj nesamērīgi gari ielu tīklu posmi. Dzeramā ūdens uzlabošanai visā pilsētā tika veikta Kauguru, Jaundubultu un Dzintaru ūdens sagatavošanas ietaišu tehnoloģiju papildināšana ar sulfātu atdalīšanas (nanofiltrācijas iekārtām), kā arī pilnīga ūdens sagatavošanas staciju rekonstrukcija Ķemeros.

Zināmā mērā projekta II kārta bija ūdenssaimniecības tīkla paplašināšanas viens no mugurkaula elementiem jo primāri tīklu paplašināšana Vaivaru, Asaru un Mellužu rajonos ļāva savienot kopējā sistēmā iepriekš atsevišķi veidotos ūdensapgādes tīklus dažādos pilsētas rajonos.

Projekta kopējās izmaksas bija vairāk nekā 27 miljoni EUR, no kuriem Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums bija 63%, pašvaldības ieguldījums - 20%, bet atlikušo daļu SIA “Jūrmalas ūdens” sedza no saviem līdzekļiem.

Projektā kopumā izbūvēja nepilnus 53 km ūdensapgādes tīklu un vairāk nekā 38 km sadzīves kanalizācijas novadīšanas tīklu (tai skaitā vairāk nekā 5 km spiedvadu) un 6 kanalizācijas sūkņu stacijas. Tas deva iespēju pieslēgties centralizētajiem ūdensapgādes tīkliem un izmantot centralizētos pakalpojumus vairāk nekā 3781 Jūrmalas iedzīvotājam jeb vairāk nekā 1643 mājsaimniecībām un attiecīgi sadzīves kanalizācijas pakalpojumu - vairāk nekā 2935 iedzīvotājiem jeb 1276 mājsaimniecībām.

Papildus tam pabeigti darbi arī projekta III kārtā, un norit darbi uzņemto saistību izpildei – nemitīgi noris aktīvs darbs, lai uzlabotu SIA “Jūrmalas ūdens”  sniegto pakalpojumu kvalitāti, drošību un nepārtrauktību un paplašinātu iespējamo klientu loku.

Aicinām izmantot iespēju un pieslēgt mājsaimniecību ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Lai to izdarītu, vispirms nepieciešams pieprasīt tehniskos noteikumus SIA “Jūrmalas ūdens” Tehniskajā daļā (tālrunis 67811381, e-pasts tehniskadala@jurmalasudens.lv). Tehniskie noteikumi kopā ar pagalma tīklu izbūves shēmu tiek izdoti bez maksas.

 
11.01. - 16.01.
Centralizētās ūdenssaimniecības pakalpojumi – visā pilsētā

Centralizētās ūdenssaimniecības pakalpojumi visā pilsētā


Vēl nesen daudzos Jūrmalas privātmāju rajonos nebija iespēja ierīkot pieslēgumu centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem, lai saņemtu kvalitatīvu, drošu ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas pakalpojumu. Šobrīd, pabeidzot būvdarbus Kaugurciema–Slokas apkaimē, šāda iespēja būs nodrošināta 98% jūrmalnieku.

Daudzi to jau steidz izmantot, – 2022. gadā jaunajiem centralizētās ūdenssaimniecības sistēmas tīkliem īpašnieki izbūvējuši pieslēgumus aptuveni 1000 mājsaimniecībās.


Pērn izbūvēti tīkli 3000 mājsaimniecībām

Kopumā 2022. gadā SIA “Jūrmalas ūdens” ekspluatācijā nodevis gandrīz 89 km ūdensapgādes tīklu un vairāk nekā 89 km sadzīves kanalizācijas tīklu ar izbūvētiem pievadiem līdz īpašuma piederības robežai aptuveni 3000 mājsaimniecībām.

Pabeidzot būvdarbus Kaugurciema–Slokas apkaimē, “Jūrmalas ūdens” vasarā plāno pabeigt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība, IV kārta” būvdarbu fāzi.

Līdz šim veikta ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Dzintaros un Majoros, no Buļļuciema līdz Bulduriem, Valteros un Krastciemā,  Asaros, no Bražciema līdz Bulduriem, Asaros–Ķemeros, Slokā un Vaivaros.

Līdz ar to mājsaimniecības, kurām līdz šim nebija pieejams pilsētas ūdens un kanalizācija, kuras lietoja decentralizētās kanalizācijas sistēmas (krājtvertne, septiķis vai individuālās attīrīšanas iekārtas), var ierīkot pieslēgumu pilsētas centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem.

 

Administratīvā atbildība

2022. gadā daudzi decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieki ir saņēmuši SIA “Jūrmalas ūdens” vēstules ar atgādinājumu ievērot tiesību aktu prasības reģistrēt kanalizācijas sistēmu vai Jūrmalas pašvaldības policijas vēstules, kurās tiek brīdināti, ka par minēto prasību neievērošanu var saukt pie administratīvās atbildības. Aicinām ikvienu, kas vēl nav reģistrējis savu decentralizēto kanalizācijas sistēmu, nekavējoties sazināties ar SIA “Jūrmalas ūdens”, aizpildīt veidlapu (www.jurmalasudens.lv sadaļā “Informācija klientiem” – “Iesniegumu paraugi”) un iesniegt parakstītu apliecinājumu reģistrācijai ne vēlāk kā 2023. gada janvārī.

SIA “Jūrmalas ūdens” atgādina, ka atbilstīgi Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par decentralizētās kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” un Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.20 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” prasībām decentralizētās kanalizācija bija jāreģistrē jau līdz 2019. gada 31. decembrim, savukārt sistēmas atbilstība tiesību aktu prasībām bija jānodrošina līdz 2021. gada 31. decembrim.

Par decentralizētās kanalizācijas nereģistrēšanu īpašniekiem var piemērot naudas sodu. SIA “Jūrmalas ūdens” sniedz Jūrmalas pašvaldības policijai informāciju ar konkrētām adresēm par minētajos normatīvajos aktos noteikto prasību neievērošanu.

Šogad ir plānots paplašināt sadarbību ar Jūrmalas pašvaldības policiju, lai sauktu pie administratīvās atbildības tos decentralizētās kanalizācijas sistēmas  īpašniekus, kuri neievēro valsts un pašvaldības noteiktās prasības attiecībā uz decentralizētās kanalizācijas reģistrēšanu un uzturēšanu.


Attaisnojuma dokumentu glabāšana

Neatkarīgi no tā, vai ir decentralizētās kanalizācijas sistēma ir reģistrēta, īpašnieka pienākums ir glabāt asenizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošos dokumentus. Tie ir čeki gan par asenizācijas pakalpojumu saņemšanu, gan lokālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atbilstošu apkopi. Jau 2022. gadā SIA “Jūrmalas ūdens” jūrmalniekiem lūdza iesniegt čekus par iepriekšējo periodu. Sākot ar 2023. gadu čeki būs jāiesniedz regulāri. Atgādinām, ka atbildība par tiesību aktu prasību neievērošanu nav saistīta ar to zināšanu vai nezināšanu.

Atkārtoti vēršam uzmanību, ka Jūrmalā asenizācijas pakalpojumus drīkst sniegt tikai pašvaldības reģistrā reģistrēti pakalpojumu sniedzēji. Informācija par pakalpojumu sniedzējiem pieejama tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā “Pakalpojumi”; apakšsadaļā “Pašvaldības publiskās datu bāzes un vispārējas informācijas sniegšana”; tālāk rāmītī ar uzrakstu “Pašvaldības publiskās datu bāzes” un tad lapas apakšā zem nosaukuma “VIDE” ir lapa “Asenizatoru reģistrs”.

 
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2023 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »