Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015

Par mums

1965.gadā tika izveidots Jūrmalas pilsētas Komunālo uzņēmumu kombināta Ūdensvada un kanalizācijas iecirknis, kas 1975.gada 1. oktobrī tika pārveidots par uzņēmumu Jūrmalas pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmums (JŪKU). 2001. gada 8. maijā tika nodibināta bezpeļņas organizācija pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību Jūrmalas ūdens. 2004.gada 15.aprīlī reģistrēta komercreģistrā kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens".


Jūrmalas pilsētas domei, atbilstoši likumam "Par pašvaldībām", ir jāorganizē ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem. Šo funkciju veikšanai ir izveidota kapitālsabiedrība SIA "Jūrmalas ūdens", kur pašvaldības daļu turētājs ir Jūrmalas pilsētas dome, kas ar 2004.gada 22.aprīļa līgumu ir nodevusi tiesības un pienākumus organizēt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Jūrmalas pilsētas teritorijā.


SIA "Jūrmalas ūdens" savu komercdarbību veic saskaņā ar Komerclikuma, likuma "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums" un sabiedrības statūtu prasībām. Sabiedrības darbība atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" regulatora izsniegt sabiedriskā pakalpojumu licence Nr.U10054 derīga visu darbības laiku. Licence izsniegta ūdensapgādes, notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumu sniegšanai Jūrmalas pilsētas teritorijā.


SIA "Jūrmalas ūdens" dalībnieku sapulces funkcijas veic un kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumus pieņem Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors. SIA "Jūrmalas ūdens" ir ievēlēta valde trīs cilvēku sastāvā.

Skatīt SIA "Jūrmalas ūdens" Vidējā termiņa darbības stratēģiju 

SIA "Jūrmalas ūdens" Statūti

SIA "Jūrmalas ūdens" Valdes reglaments


SIA "Jūrmalas ūdens" 2019.gadā veiktie pasākumi korupcijas riska novēršanai 


Informācija par SIA "Jūrmalas ūdens" dalībnieku sapulcēm (2020.g.)

SERTIFIKĀTI

   


Skatīt iesniegumu paraugus un iesniegšanas / atsaukšans kārtību


SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2022 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »