Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015

Par mums

1965.gadā tika izveidots Jūrmalas pilsētas Komunālo uzņēmumu kombināta Ūdensvada un kanalizācijas iecirknis, kas 1975.gada 1. oktobrī tika pārveidots par uzņēmumu Jūrmalas pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmums (JŪKU). 2001. gada 8. maijā tika nodibināta bezpeļņas organizācija pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību Jūrmalas ūdens. 2004.gada 15.aprīlī reģistrēta komercreģistrā kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens".


Jūrmalas pilsētas domei, atbilstoši likumam "Par pašvaldībām", ir jāorganizē ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem. Šo funkciju veikšanai ir izveidota kapitālsabiedrība SIA "Jūrmalas ūdens", kur pašvaldības daļu turētājs ir Jūrmalas pilsētas dome, kas ar 2004.gada 22.aprīļa līgumu ir nodevusi tiesības un pienākumus organizēt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Jūrmalas pilsētas teritorijā.


SIA "Jūrmalas ūdens" savu komercdarbību veic saskaņā ar Komerclikuma, likuma "Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums" un sabiedrības statūtu prasībām. Sabiedrības darbība atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" regulatora izsniegt sabiedriskā pakalpojumu licence Nr.U10054 derīga visu darbības laiku. Licence izsniegta ūdensapgādes, notekūdeņu novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumu sniegšanai Jūrmalas pilsētas teritorijā.


SIA "Jūrmalas ūdens" dalībnieku sapulces funkcijas veic un kapitāla daļu turētāja pārstāvja lēmumus pieņem Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors. SIA "Jūrmalas ūdens" ir ievēlēta valde divu cilvēku sastāvā.

Skatīt iesniegumu paraugus un iesniegšanas / atsaukšans kārtību

SERTIFIKĀTI

   1 MB
SIA Jūrmalas ūdens Statūti
249 KB
SIA Jūrmalas ūdens Valdes reglaments
136 KB
Informācija par SIA Jūrmalas ūdens dalībnieku sapulcēm (2021.g.)
61 KB
SIA Jūrmalas ūdens 2021.gadā veiktie pasākumi korupcijas riska novēršanai
0 B
Informācija par SIA "Jūrmalas ūdens" dalībnieku sapulcēm (2020.g.)
0 B
SIA "Jūrmalas ūdens" 2019.gadā veiktie pasākumi korupcijas riska novēršanai
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2022 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »