Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015

 Tarifi


2023. gada 1. janvārī stājas spēkā jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir apstiprinājusi jaunus SIA “Jūrmalas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. No 2023.gada 1. janvāra ūdensapgādes pakalpojumu tarifs Jūrmalā ir 1,35 eiro (bez PVN) par kubikmetru, savukārt kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 2,41 eiro (bez PVN) par kubikmetru.

Kopējais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs veido 3,76 EUR/m³ (bez PVN).

 Pakalpojums

     Cena EUR (m³) līdz  31.12.2022.

Cena EUR (m³) no 01.01.2023.

Tarifs

PVN  21%

Kopā

Tarifs 

PVN21%

Kopā

Ūdensapgādes pakalpojumi

     0,95

 0,20

  1,15

1,35

0,28

1,63

Kanalizācijas pakalpojumi

     1,87

 0,39

  2,26

2,41

0,51

2,92


SIA „Jūrmalas ūdens” Valdes LĒMUMS Jūrmalā, 2022. gada 11.augustā Nr.47 prot. Nr.19 punkts Nr.2

 Nr.

 Pakalpojums

Cena EUR

EUR no 01.09.2022.

Tarifs

PVN 21%

Kopā

cena

PVN 21%

Kopā

1.

Objekta atvienošana no ūdensvada  un kanalizācijas tīkliem

19.59

4.11

23.70

22.52

4.73

27.25

2.

Objekta pievienošana pie ūdensvada un kanalizācijas tīkliem

 19.59

4.11

23.70

22.52

4.73

27.25

 Cenas ar PVN

Nr.

 Pakalpojums

 

 

 No 01.09.2022.

No 01.09.2022

EUR/1h

EUR/2h

EUR/1h

EUR/2h

1.

Iekšvadu kanalizācijas tīklu tīrīšana

 

 

41.50

74.28

      28.27

     51.56

2.

Sētas kanalizācijas tīklu tīrīšana

 

 

48.81

82.28

      33.30

     58.25

3.

Sētas kanalizācijas tīklu tīrīšana ar SIA “Jūrmalas ūdens” hidrodinamisko mašīnu

 

 

86.15

158.17

      58.76

    109.49

4.

Par ūdens piegādi ar piekabi 1m3 (20km ietvaros )

-

-

31.62

-

 Cenas ar PVN

 Nr.

 Pakalpojums

EUR

EUR no 01.09.2022.

 1.

Ūdensskaitītāju pirmstermiņa verifikācija (neieskaitot ūdensskaitītāja verifikācijas izmaksas)

  64.15

64.88

2.

Ūdensskaitītāju maiņa/uzstādīšana bez ūdensskaitītāja izmaksām (sausā akā)

56.30

64.88

 3.    

Ūdensskaitītāju maiņa/uzstādīšana bez ūdensskaitītāja izmaksām (akā ar gruntsūdeni)

68.39

82.70

 4.

Ūdens skaitītāja nolasīšana pēc pieprasījuma

-

27.25

 Cenas ar PVN

 Nr.

 Pakalpojums

EUR

EUR no 01.09.2022.

1.

Dokumentu sagatavošana no ĢIS vai Tehniskās nodaļas ar izbraukumu

-

80.65

2.

Dokumentu sagatavošana no ĢIS  vai Tehniskās nodaļas bez izbraukuma dabā

-

65.62

 

ŪDENS PATĒRIŅA NORMA KOMERCUZSKAITEI, JA NAV UZSTĀDĪTS KOMERCUZSKAITES MĒRAPARĀTS (SKAITĪTĀJS)

Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.2 (Rīgā 2018.gada 18.janvārī (prot. Nr.1, 48.p.)) “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 2.pielikums “Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei” nosaka, kā aprēķina patērētā ūdens daudzumu, ja nav uzstādīts komercuzskaites mēraparāts (skaitītājs).

Nr.

Dzīvokļa vai individuālās dzīvojamās mājas labiekārtojuma pakāpe

Viena iedzīvotāja ūdens patēriņš diennaktī (vidēji gadā), l/dn un m3/dn

1

Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju

200 l/dn (0,2 m3/dn)

2

Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi vai kanalizāciju

100 l/dn  (0,1 m3/dn)

3

Ēkas ar brīvkrāniem ārpus ēkas un vietējo kanalizāciju

50 l/dn (0.05 m3/dn)

Skatīt: https://likumi.lv/ta/id/296808-sabiedrisko-udenssaimniecibas-pakalpojumu-sniegsanas-un-lietosanas-kartiba-jurmalas-pilsetas-pasvaldiba

 

Tiešo  maksājumu pakalpojums

Tiešo  maksājumu pakalpojuma nodrošināšanas izmaksu tāme vienam dzīvoklim mēnesī no 2019.gada 1.novembra: bez PVN 0.81 EUR PVN 0.17 EUR kopā ar PVN - 0.98 EUR

 

Pasta izdevumi viena rēķina izsūtīšanai

Ņemot vērā, ka no 2022. gada 1. janvāra paaugstināti VAS "Latvijas Pasta" pakalpojuma tarifi, informējam, ka SIA "Jūrmalas ūdens" klientiem, kuri turpmāk vēlēsies saņemt rēķinu pa pastu, rēķinā tiks ietverti arī pasta izdevumi. Pasta izdevumi viena rēķina izsūtīšanai būs 2.42 EUR (ar PVN).

Tiem SIA "Jūrmalas ūdens" klientiem, kuri rēķinu vēlas saņemt bez maksas e-pastā, lūdzam informāciju ar savu e-pasta adresi nosūtīt uz: abonenti@jurmalasudens.lv.  

  

                                                                                                    

SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2023 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »