Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015

  Tarifi

2023. gada 1. janvārī stājas spēkā jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir apstiprinājusi jaunus SIA “Jūrmalas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. No 2023.gada 1. janvāra ūdensapgādes pakalpojumu tarifs Jūrmalā ir 1,35 eiro (bez PVN) par kubikmetru, savukārt kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 2,41 eiro (bez PVN) par kubikmetru.

Kopējais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs veido 3,76 EUR/m³ (bez PVN).

 Pakalpojums

Cena EUR (m³) 

Tarifs 

PVN21%

Kopā

Ūdensapgādes pakalpojumi

1,35

0,28

1,63

Kanalizācijas pakalpojumi

2,41

0,51

2,92

  

SIA „Jūrmalas ūdens” Valdes LĒMUMS Jūrmalā, 2022. gada 11.augustā Nr.47 prot. Nr.19 punkts Nr.2

 Nr.

 Pakalpojums

EUR 

Tarifs

PVN 21%

Kopā

1.

Objekta atvienošana no ūdensvada  un kanalizācijas tīkliem

22.52

4.73

27.25

2.

Objekta pievienošana pie ūdensvada un kanalizācijas tīkliem

22.52

4.73

27.25

 Cenas ar PVN

 

Nr.

Pakalpojums

EUR/1h

EUR/2h

1.

Iekšvadu kanalizācijas tīklu tīrīšana

41.50

74.28

2.

Sētas kanalizācijas tīklu tīrīšana

48.81

82.28

3.

Sētas kanalizācijas tīklu tīrīšana ar SIA “Jūrmalas ūdens” hidrodinamisko mašīnu

86.15

158.17

4.

Par ūdens piegādi ar piekabi 1m3 (20km ietvaros )

31.62

-


Cenas ar PVN

 Nr.

 Pakalpojums

EUR

 1.

Ūdensskaitītāju pirmstermiņa verifikācija (neieskaitot ūdensskaitītāja verifikācijas izmaksas)

64.88

2.

Ūdensskaitītāju maiņa/uzstādīšana bez ūdensskaitītāja izmaksām (sausā akā)

64.88

 3.    

Ūdensskaitītāju maiņa/uzstādīšana bez ūdensskaitītāja izmaksām (akā ar gruntsūdeni)

82.70

 4.

Ūdens skaitītāja nolasīšana pēc pieprasījuma

27.25

 Cenas ar PVN

 Nr.

 Pakalpojums

EUR

1.

Dokumentu sagatavošana no ĢIS vai Tehniskās nodaļas ar izbraukumu

80.65

2.

Dokumentu sagatavošana no ĢIS  vai Tehniskās nodaļas bez izbraukuma dabā

65.62Ekskavators JCB HD110WT SV 

Pakalpojuma cena =  60 EUR/h (49.59 EUR un PVN 10.41 EUR)ŪDENS PATĒRIŅA NORMA KOMERCUZSKAITEI, JA NAV UZSTĀDĪTS KOMERCUZSKAITES MĒRAPARĀTS (SKAITĪTĀJS)

Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.2 (Rīgā 2018.gada 18.janvārī (prot. Nr.1, 48.p.)) “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 2.pielikums “Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei” nosaka, kā aprēķina patērētā ūdens daudzumu, ja nav uzstādīts komercuzskaites mēraparāts (skaitītājs).

Nr.

Dzīvokļa vai individuālās dzīvojamās mājas labiekārtojuma pakāpe

Viena iedzīvotāja ūdens patēriņš diennaktī (vidēji gadā), l/dn un m3/dn

1

Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi un kanalizāciju

200 l/dn (0,2 m3/dn)

2

Ēkas ar centralizētu ūdensapgādi vai kanalizāciju

100 l/dn  (0,1 m3/dn)

3

Ēkas ar brīvkrāniem ārpus ēkas un vietējo kanalizāciju

50 l/dn (0.05 m3/dn)

Skatīt: https://likumi.lv/ta/id/296808-sabiedrisko-udenssaimniecibas-pakalpojumu-sniegsanas-un-lietosanas-kartiba-jurmalas-pilsetas-pasvaldiba

 

Tiešo  maksājumu pakalpojums

Tiešo  maksājumu pakalpojuma nodrošināšanas izmaksu tāme vienam dzīvoklim mēnesī no 2019.gada 1.novembra: bez PVN 0.81 EUR PVN 0.17 EUR kopā ar PVN - 0.98 EUR

 

Pasta izdevumi viena rēķina izsūtīšanai

Ņemot vērā, ka no 2022. gada 1. janvāra paaugstināti VAS "Latvijas Pasta" pakalpojuma tarifi, informējam, ka SIA "Jūrmalas ūdens" klientiem, kuri turpmāk vēlēsies saņemt rēķinu pa pastu, rēķinā tiks ietverti arī pasta izdevumi. Pasta izdevumi viena rēķina izsūtīšanai būs 2.42 EUR (ar PVN).

Tiem SIA "Jūrmalas ūdens" klientiem, kuri rēķinu vēlas saņemt bez maksas e-pastā, lūdzam informāciju ar savu e-pasta adresi nosūtīt uz: abonenti@jurmalasudens.lv.  

SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2024 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »