Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015

Tarifi

                                                                                                   

SIA „Jūrmalas ūdens” pakalpojumu tarifi EUR

Saskaņā ar  Euro ieviešanas kārtības likumu, SIA „Jūrmalas ūdens” pakalpojumu cenu konvertācija no latiem uz eiro tiek veikta  atbilstoši likuma 12.pantam (Padomes noteiktais maiņas kurss 0.702804) un 6.pantam (noapaļošanas principi- tiek noapaļots 3 cipars aiz komata).

1. Zaudē spēku 2020.gada 1.jūnijā SPRK lēmums Nr.84 no 21.03.2012. „SIA „Jūrmalas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi (EUR/m3).  


2. Stājas spēkā 2020.gada 1.jūnijā SPRK lēmums Nr.34 no 16.04.2020. SIA "Jūrmalas ūdens" ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi (EUR/kub.m)   

 Nr.

 Pakalpojums

     Cena EUR (kub.m) līdz  01.06.2020.

Cena EUR (kub.m) no 01.06.2020.

Tarifs

PVN  21%

Kopā

Tarifs 

PVN21%

Kopā

1.

Ūdensapgādes pakalpojumi

     0.90

        0.19

     1.09

0.95

0.201.15

2.

Kanalizācijas pakalpojumi

     1.71

        0.36

     2.07

1.87

0.392.26


Tiešo  maksājumu pakalpojuma nodrošināšanas izmaksu tāme vienam dzīvoklim mēnesī no 2019.gada 1.novembra:
bez PVN 0.81 EUR
PVN 0.17 EUR
kopā ar PVN - 0.98 EUR

Ņemot vērā, ka no 2022. gada 1. janvāra paaugstināti VAS "Latvijas Pasta" pakalpojuma tarifi, informējam, ka SIA "Jūrmalas ūdens" klientiem, kuri turpmāk vēlēsies saņemt rēķinu pa pastu, rēķinā tiks ietverti arī pasta izdevumi. Pasta izdevumi viena rēķina izsūtīšanai būs 2.42 EUR (ar PVN).

Tiem SIA "Jūrmalas ūdens" klientiem, kuri rēķinu vēlas saņemt bez maksas e-pastā, lūdzam informāciju ar savu e-pasta adresi nosūtīt uz: abonenti@jurmalasudens.lv
 

 


2.
SIA „Jūrmalas ūdens” valdes lēmums „Ūdensvada un kanalizācijas pieslēgšanas un atslēgšanas pakalpojumu tarifu kalkulācijas” apstiprināts 2009.gada 28.oktobrī valdes sēdē Nr.32, protokols Nr.11 punkts Nr.5.

 Nr.

 Pakalpojums

       Cena EUR  


Tarifs

PVN 21%

Kopā1.

Objekta atvienošana no ūdensvada  un kanalizācijas tīkliem

    19.59

        4.11

    23.702.

Objekta pievienošana pie ūdensvada un kanalizācijas tīkliem

    19.59

        4.11

    23.70


3. SIA „Jūrmalas ūdens” maksas pakalpojumu cenas ar PVN (apstiprināts 2018.gada 8.februārī SIA "Jūrmalas ūdens" valdes sēdē ar lēmumu Nr.4, protokols Nr.1, punkts Nr.4)

Nr.


 Pakalpojums

EUR/1h

EUR/2h

1.

Iekšvadu kanalizācijas tīklu tīrīšana ar automašīnu GAZ 2705 (20 km attālumā)


      28.27


       51.56

2.

Sētas kanalizācijas tīklu tīrīšana ar automašīnu GAZ 3307 (20 km attālumā)


      33.30


       58.25

3.

Sētas kanalizācijas tīklu tīrīšana ar hidrodinamisko mašīnu KAMAZ 53213 (20 km attālumā)


      58.76


     109.49
 

4. SIA „Jūrmalas ūdens” maksas pakalpojumu cenas ar PVN (apstiprināts 2018.gada 8.februārī SIA "Jūrmalas ūdens" valdes sēdē ar lēmumu Nr.4, protokols Nr.1, punkts Nr.4) 

 Nr.

 Pakalpojums EUR
 1.

Ūdensskaitītāju pirmstermiņa verifikācija (bez ūdensskaitītāja verifikācijas)


          64.15

 2.

Ūdensskaitītāju maiņa bez ūdensskaitītāja (sausā akā)

          56.30

 3.    

Ūdensskaitītāju maiņa bez ūdensskaitītāja (akā ar gruntsūdeni)

          68.39

  
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2022 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »