Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015

Paziņojumi

28.09. - 10.10.
Ūdens mēraparāta rādījumu nolasīšanas noteikumi

Ūdens mēraparāta rādījumu nolasīšanas noteikumi

 

SIA "Jūrmalas ūdens" atgādina, ka atbilstoši 2016.gada 22.marta Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumu Nr.174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu" 40.punkta regulējumam, Pakalpojuma lietotājs nolasa komercuzskaites mēraparāta rādījumus pakalpojuma līgumā noteiktajā termiņā un pakalpojuma līgumā noteiktajā kārtībā paziņo rādījumus pakalpojumu sniedzējam.

Informējam, ka, gadījumos, kad netiek nodoti ikmēneša rādījumi, ūdens patēriņa daudzumu aprēķina vadoties pēc ūdens vidējā patēriņa nekustamajā īpašumā iepriekšējos 12 mēnešos. Pārrēķins par patērētā ūdens daudzumu tiek aprēķināts brīdī, kad lietotājs nodod aktuālo rādījumu vai to bez maksas plānveida apgaitā veic SIA “Jūrmalas ūdens” Kontroles dienesta speciālisti.

Gadījumā, ja Pakalpojuma lietotājs vēlas uzdot komercuzskaites mēraparāta nolasīšanas pienākumu Pakalpojumu sniedzējam, tas ir maksas pakalpojums.

Saskaņā ar SIA "Jūrmalas ūdens" 2022.gada 11.augusta valdes lēmumu Nr.47 (protokols Nr.19)  tā izmaksas ir noteiktas EUR 27,25 apmērā.

Atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumam, ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs ir nekustamā īpašuma īpašnieks (dzīvokļu īpašumu mājā — visi dzīvokļu īpašnieki) vai valdītājs, kurš saņem noteikta veida ūdenssaimniecības pakalpojumus, pamatojoties uz noslēgtu pakalpojuma līgumu.

Par jautājumiem, kas saistīti ar komercuzskaites mēraparātu nolasīšanu daudzdzīvokļu mājās, iedzīvotājiem jāvēršas pie mājas pārvaldnieka. Atbilstoši vispārzināmai praksei, par komercuzskaites mēraparāta nolasīšanu mājas apsaimniekotājs jau ir paredzējis un noteicis samaksu, taču iesakām par to pārliecināties mājas apsaimniekošanas līgumā.

 
14.03. - 25.10.
SIA “Jūrmalas ūdens” aicina iedzīvotājus pievienoties ūdenssaimniecības tīkliem

SIA “Jūrmalas ūdens” aicina iedzīvotājus izmantot būvniecības laiku, lai laikus izbūvētu pagalmu iekšējos tīklus un izmantotu iespēja pievienoties centralizētajam ūdensvadam un kanalizācijai tiklīdz tie tiks izbūvēti konkrētajā ielā.

Lai pievienotos pilsētas ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas komunikācijām (turpmāk - ŪK) ir jāsāk ar tehnisko noteikumu pieprasījumu.

Tehnisko noteikumu un darba shēmas (darba shēma - atvieglots projekts, ko bez maksas izstrādā SIA “Jūrmalas ūdens” tiem objektiem, kuriem ES Kohēzijas fonda ūdenssaimniecības projekta ietvaros tika vai tiks nodrošināta ŪK pieslēguma vieta) izstrādei nepieciešami sekojoši dokumenti: 

1) parakstīts iesniegums;

2) zemes gabala robežu plāns (kopija);

3) zemesgrāmatu akts (kopija); 

4) kopīga nekustamā īpašuma pastāvēšanas gadījumā - koplietošanas līgums/kopīpašnieku piekrišana iecerētajiem darbiem (kopija); 

5) ūdensvada un kanalizācijas tīklu skice ar sev vēlamo komunikāciju ‘ceļu’ jūsu īpašumā. Pietiek, ja norādīsiet vēlamās ŪK izvadu vietas mājas sienā (mājas kontūrā).

6) Decentralizētās kanalizācijas sistēmas apliecinājums, ja nekustamajā īpašumā tāda sistēma tiek izmantota un sākotnējais apliecinājums SIA “Jūrmalas ūdens” vēl nav iesniegts.

Aktuālo iesnieguma veidlapu ar pievienojamajiem dokumentiem, var: 

a) iesniegt personiski SIA “Jūrmalas ūdens” birojā Promenādes iela 1A;

b) nosūtīt elektroniski uz e-pastu tehniskadala@jurmalasudens.lv

c) nosūtīt pa pastu SIA "Jūrmalas ūdens", Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības nodaļa, 8.kab., Promenādes iela Nr.1a, Jūrmala, LV-2015. 

Augstāk minēto dokumentu sagatavošana ir bez maksas. Informatīvie tālruņi: 25611336; 67811381.

Saņemot sagatavotos dokumentus un ievērojot saskaņojuma zīmogos un tehniskajos noteikumos norādītos nosacījumus, iedzīvotājs var uzsākt izbūves darbu organizēšanu.

Vēršam uzmanību, ka daļai iedzīvotāju, kas savulaik ir saņēmuši Tehniskos noteikumus, vajadzētu pārbaudīt to derīguma termiņu. Tehniskie noteikumi ir derīgi divus gadus, tāpēc daudziem var nākties to saņemt atkārtoti. Taču arī šajā gadījumā tie tiek izstrādāti bez maksas.


 
28.09. - 29.09.
Ūdensvada avārija Dubultu prospektā

Ūdensvada avārija Dubultu prospektā

 

Ūdensvada avārijas dēļ šodien,28.09., līdz plkst. 17.00 ir atslēgta ūdens padeve Dubultu prospektā no Kronvalda ielas līdz Otīlijas ielai (Salacas, Iecavas, Vaidavas, Upes ielu krustojumi).

Dzeramā ūdens konteiners novietots Dubultu prospektā pie Mellužu estrādes parka.

Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējams saduļķojums!

Konstatējot saduļķojumu, nepieciešams veikt iekšējo ūdenstīklu skalošanu. Lai to veiktu, ēku apsaimniekotajiem/īpašniekiem jāatver visi ēkā esošie ūdens krāni un ūdens jānotecina, sākot to ar krānu, kas ir vistuvāk vietai, kur ūdens ienāk ēkā (ēkas ievadam), un sistemātiski virzoties uz tālāko vietu ēkā, kur ūdens tiek lietots.

Tālrunis uzziņām: 80205004 vai 67811380

Atvainojamies par neērtībām!

 
lapas: 12345678910>
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2022 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »