Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015

Paziņojumi

12.12. - 13.01.
Sadārdzināta rēķinu sūtīšana ar pasta starpniecību

Sadārdzināta rēķinu sūtīšana ar pasta starpniecību

Ņemot vērā, ka no 2023. gada 1. janvāra paaugstināti VAS "Latvijas Pasta" pakalpojuma tarifi, informējam, ka SIA "Jūrmalas ūdens" klientiem, kuri arī turpmāk vēlēsies saņemt rēķinu pa pastu, rēķinā tiks ietverti jaunie pasta izdevumi. Pasta izdevumi viena rēķina izsūtīšanai turpmāk būs 2.84 EUR (ar PVN).

Atgādinām, ka tiem SIA "Jūrmalas ūdens" klientiem, kuri rēķinu vēlas saņemt bez maksas e-pastā, lūdzam informāciju nosūtīt savu e-pastu uz: abonenti@jurmalasudens.lv.

 
30.11. - 01.12.
Lūdzam sniegt savu vērtējumu par ūdens kvalitāti Jūrmalā

Lūdzam sniegt savu vērtējumu par ūdens kvalitāti Jūrmalā

Lai uzlabotu ūdens apgādes pakalpojuma kvalitāti, SIA “Jūrmalas ūdens” lūdz iedzīvotājus sniegt atsauksmes par ūdens kvalitāti visa pilsētā, neatkarīgi no tā, vai konkrētajā brīdī ūdens kvalitāte atbilst klienta vēlmēm.

Aptaujas anketā sniegtā informācija ļaus konstatēt problēmu vietas,  savlaicīgi reaģēt un veikt nepieciešamos pasākumus, lai uzlabotu centralizētā ūdensvada ūdens kvalitāti.

Jāuzsver, ka aptauju lūdzam aizpildīt ne tikai tad, ja ir vērojamas negatīvas vai pozitīvas ūdens kvalitātes izmaiņas, bet ik pa laikam arī tad, ja ūdens kvalitāte nemainās. Tas ļaus noteikt ūdens kvalitātes izmaiņu tendences konkrētos pilsētas rajonos.

Tāpat lūdzam aizpildīt anketu par ūdens kvalitāti gan mājsaimniecībā, gan darba vietā.

ANKETAS AIZPILDĪŠANA AIZŅEMS APTUVENI DIVAS MINŪTES.

https://arcg.is/19PKb0

Jau iepriekš pateicamies visiem par līdzdalību pilsētas ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumos. 

29.11. - 30.01.
2023. gada 1. janvārī stājas spēkā jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

2023. gada 1. janvārī stājas spēkā jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir apstiprinājusi jaunus SIA “Jūrmalas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. No 2023.gada 1. janvāra ūdensapgādes pakalpojumu tarifs Jūrmalā ir 1,35 eiro (bez PVN) par kubikmetru, savukārt kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 2,41 eiro par kubikmetru.

Kopējais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs veido 3,76 EUR/m³ (bez PVN).

 Pakalpojums

     Cena EUR (m³) līdz  31.12.2022.

Cena EUR (m³) no 01.01.2023.

Tarifs

PVN  21%

Kopā

Tarifs 

PVN21%

Kopā

Ūdensapgādes pakalpojumi

     0,95

 0,20

  1,15

1,35

0,28

1,63

Kanalizācijas pakalpojumi

     1,87

 0,39

  2,26

2,41

0,51

2,92

 

Pēdējo reizi ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi tika pārskatīti 2020.gadā, un tie stājās spēkā 2020.gada 1.jūnijā. Pakalpojumu tarifi tiek noteikti tādā apmērā, lai pakalpojuma lietotāju veiktie maksājumi segtu pakalpojuma sniegšanas izmaksas un nodrošinātu tā rentabilitāti. Tarifā iekļauj tikai tās izmaksas, kas attiecas uz konkrētā pakalpojuma sniegšanu un ir ekonomiski pamatotas, un ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus atbilstīgi noteiktajai metodikai apstiprina SPRK.

2022. gadā gaitā SIA “Jūrmalas ūdens”, tāpat kā visi ražotāji ir saskārusies ar bezprecedenta ražošanas izmaksu kāpumu. It īpaši tas skar elektroenerģijas, dabasgāzes, siltuma un degvielas iegādes izdevumus. Tā, piemēram, ūdensapgādes pakalpojumu nodrošināšanai elektroenerģijas, siltumenerģijas un gāzes iegādes faktisko izmaksu izmaiņas pret 2021. gadu ir pieaugušas par 63 %, bet kanalizācijas pakalpojumiem – 67 %.

Papildus tam, ģeopolitisko apstākļu ietekmē ieņēmumu pusē vairs nav novērojama 2022. gada pirmo mēnešu optimistiskā ūdens patēriņa tendence (8 - 10% pieaugums attiecībā pret 2021. gada attiecīgo laika posmu). Neskatoties uz Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” ietvaros veikto inženiertīklu paplašināšanu un jaunu klientu piesaistīšanu, 2022. gada trešajā ceturksnī ūdens patēriņš sasniedza vairs tikai 94% no iepriekšējā gada trešā ceturkšņa apjomiem. Tas daļēji skaidrojams ar divu salīdzinoši lielu patērētāju darbības pārtraukšanu jau minēto ģeopolitisko apstākļu dēļ.

Dažādās apdzīvotās vietās – pilsētās un novados – tarifi atšķiras, un šīs atšķirības nosaka izvēlētie ūdensapgādes sistēmas tehnoloģiskie risinājumi, ūdensapgādes sistēmu kompaktums un tās tehniskais stāvoklis, kā arī katras konkrētās vietas ģeogrāfiskās, demogrāfiskās u.c. īpatnības (reljefs, apbūve, pakalpojumu lietotāju daudzums, iedzīvotāju blīvums). Taču visur šobrīd ir vērojams dramatisks ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu pieaugums.

Joprojām jāņem vērā arī tas, ka tīkla infrastruktūras uzturēšanas izmaksas pilsētā ar zemāku iedzīvotāju blīvumu, kā tas ir Jūrmalā, ir ievērojami augstākas nekā pilsētās ar lielāku iedzīvotāju blīvumu.

SPRK, izvērtējot SIA “Jūrmalas ūdens” jauno tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu, secināja, ka tarifi ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu SIA “Jūrmalas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

Līdz ar SPRK lēmumu ir atcelti līdz šim spēkā esošie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi, un no 2023. gada 1. janvāra ir spēkā SPRK apstiprinātie jaunie pakalpojumu tarifi.

 
lapas: 12345678910>
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2023 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »