Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015

Paziņojumi

25.11. - 23.12.
Nodrošiniet ūdensvada un kanalizācijas caurules pret salu

Nodrošiniet ūdensvada un kanalizācijas caurules pret salu


Lai arī gaisa temperatūra nav noslīdējusi līdz kritiskam līmenim, līdz ar ziemas iestāšanos ir paaugstinājusies ūdensvadu aizsalšanas iespējamība. Tāpēc SIA “Jūrmalas ūdens” aicina visus namu īpašniekus un ēku apsaimniekotājus nodrošināt iekšējos ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu tīklus pret aizsalšanu.

Ja ēku izmantojiet tikai siltajā (vasaras) laikā, tad iesakām noslēgt ūdens padevi visai ēkai, bet ūdensvados esošo ūdeni notecināt.

Ja dzīvajamās vai saimniecības ēkās cauruļvadi ir pakļauti iespējamai sasalšanai (piemēram, neapsildītās pagrabtelpās, bēniņos, kāpņu telpās utt.), tad iesakām tos nosiltināt vai nu ar būvmateriālu veikalā nopērkamiem speciāliem siltināšanas materiāliem (pieejami visa diametra caurulēm) vai citiem piemērotiem materiāliem.

Tāpat iesakām veikt arī visu neapsildīto telpu, caur kurām iet cauruļvadi, rūpīgu siltināšanu – vismaz stingri noblīvēt logus, durvis, lai nepieļautu aukstuma ieplūšanu.

Atgādinām, ka pretēji pieņēmumiem, ka aizsalst tikai ūdensvadi, arī kanalizācijas sistēmas ir pakļautas sala ietekmei un aizsalšanas gadījumā var radīt ļoti nopietnas problēmas.

Atgādinām, ka saskaņā ar esošo likumdošanu* par iekšējo (piederības robežās) cauruļvadu tīklu stāvokli atbild īpašnieks. Līdz ar to cauruļvadu aizsalšanas gadījumā īpašniekam būs jāsedz ne tikai nolūdušā ūdens daudzuma izmaksas, bet arī pašam jāveic nepieciešamie remontdarbi.

 

*  (Ministru kabineta noteikumi Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”)

 
22.11. - 13.02.
JŪ birojā maksājumus pieņems tikai ar bankas karti

JŪ birojā maksājumus pieņems tikai ar bankas karti

Ar 2023. gada 1. janvāri SIA “Jūrmalas ūdens” birojā Promenādes ielā 1A par ūdenssaimniecības pakalpojumiem varēs norēķināties TIKAI AR MAKSĀJUMU KARTĒM Klientu apkalpošanas centrā biroja 1. stāvā. 

02.11. - 03.12.
Par ūdens patēriņa normām ēkās bez komercuzskaites mēraparāta

Par ūdens patēriņa normām ēkās bez komercuzskaites mēraparāta

 

Atgādinām, ka vēl 2016.gada 01.janvārī stājās spēkā Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, kas pakalpojuma lietotājam (dzīvokļu īpašumu mājā —  dzīvokļu īpašnieku kopumam vai mājas Pārvaldniekam)) uzlika par pienākumu četru gadu laikā (tas ir, līdz 2020.gada 01.janvārim) izbūvēt komercuzskaites mēraparāta mezglu, kas paredzēts komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai. Turpretī ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam, SIA “Jūrmalas ūdens” ir pienākums pakalpojuma lietotāja izbūvētajā komercuzskaites mezglā par saviem līdzekļiem uzstādīt komercuzskaites mēraparātu, kas tiek izmantots norēķinu veikšanai par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

SIA ”Jūrmalas ūdens” namu Pārvaldniekus, kuri nebija izbūvējuši komercuzskaites mēraparāta mezglus, vēl kopš 2019. gada nogales vairākkārt oficiālās vēstulēs brīdināja, ka, ievērojot Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.2 (Rīgā 2018.gada 18.janvārī (prot. Nr.1, 48.p.)) “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” prasības, būs spiesti ēkām bez kopējā komercuzskaites mēraprāta sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomu noteikt ņemot vērā noteiktās patēriņa normas vienam iedzīvotājam diennaktī, kā arī pēc informācijas par personu skaitu, kas lieto pakalpojumu konkrētajā nekustāmā īpašumā. Šī likuma prasība tika piemērota sākot ar šī gada 1. janvāri.

Taču, pēc SIA “Jūrmalas ūdens” rīcībā esošās informācijas, daļa Jūrmalas daudzdzīvokļu namu Pārvaldnieku ne tikai šo gadu gaitā nav izbūvējuši komercuzskaites mēraparāta mezglus, kuros varētu uzstādīt komercuzskaites mēraparātu, lai iedzīvotājiem būtu iespēja maksāt par konkrēti patērēto ūdens daudzumu, bet līdz pat šī gada oktobrim nav arī iedzīvotājus informējuši ne par likuma un saistošo noteikumu prasībām, ne SIA “Jūrmalas ūdens” jau no gada sākuma piemērotajām likumā noteiktajām ūdens patēriņa normām.

Aicinām māju īpašniekus  steidzami izpildīt likuma prasību un izbūvēt komercuzskaites mēraparāta mezglus.

Savukārt daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekus, kuri nama apsaimniekošanu uzticējuši profesionālam pārvaldniekam, aicinām pieprasīt apsaimniekotājam izbūvēt komercuzskaites mēraparāta mezglus, lai nodrošinātu norēķinus par ūdenssaimniecības pakalpojumu pēc to faktiskiem apmēriem.

Līdz brīdim, kamēr netiks izbūvēti komercuzskaites mēraparāta mezgls, kurā SIA “Jūrmalas ūdens” varēs uzstādīt komercuzskaites mēraparātu, aprēķini tiks veikti pēc Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un augstāk minēto Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu prasībām, tas ir, - ņemot vērā noteiktās patēriņa normas vienam iedzīvotājam diennaktī. 
lapas: 12345678910>
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2023 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »