Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
“NURSECOAST-II” projekta starpposma konference Jūrmalā 
Maija otrajā nedēļā Jūrmalā notika Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “NURSECOAST-II” starpposma konference. 
 Iesūtīts: 2024.05.17 13:05lasīt tālāk »
Brīdinājums - no kanalizācijas akas var parādīties dūmi 
Lai noteiktu vietas, kur, pārkāpjot normatīvo aktu prasības, centralizētajā kanalizācijā tiek novadīti lietus notekūdeņi, SIA “Jūrmalas ūdens” izmanto specializētus dūmu ģeneratorus. 
 Iesūtīts: 2024.05.08 09:30lasīt tālāk »
Konkursā “Latvijas Būvniecības gada balva 2023” atzinīgi novērtēta projekta īstenošana Jūrmalā 
2024. gada martā 7. martā svinīgā gaisotnē tika paziņoti konkursa “Latvijas Būvniecības gada balva 2023” rezultāti. Desmit dažādās nominācijās konkursam tika iesniegti 145 pieteikumi no Rīgas, Preiļiem, Ādažiem, Jūrmalas, Liepājas, Kuldīgas, Saldus, Cēsīm, Daugavpils, Gulbenes, Alūksnes, Strenčiem, Valmieras, Salaspils, Ķekavas, Ventspils, Ogres, Suntažiem, Kalsnavas, Vecumniekiem, Bauskas, Nīkrāces pagastam Mārupes, Brocēniem, Jēkabpils, Līvāniem, Siguldas un Vērēmu pagasta. Nominācijā “Ražotne” 2. vietu ieguva Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Saules enerģijas stacijas izveidošana Slokas NAI Mežmalas ielā 41, Jūrmalā” objekts
 Iesūtīts: 2024.03.12 10:10lasīt tālāk »
Aicinājums sekot līdzi ūdens skaitītāja rādījumiem 

SIA “Jūrmalas ūdens” aicina visus savus ūdensapgādes klientus sekot līdzi komercuzskaites mēraparāta mezglā uzstādītā skaitītāja rādījumiem - arī tajos gadījumos, ja ēkas ilgstoši netiek apdzīvotas. Tas sevišķi aktuāli ir ziemas mēnešos, kad ir liela iespēja ūdensvada aizsalšanas izraisītiem plīsumiem. Ja ūdensvada plīsums ir noticis klienta īpašumā pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla, tad par iztecējušo ūdens daudzumu, ko uzrādīs skaitītājs, jebkurā gadījumā būs jāmaksā klientam.

 
 Iesūtīts: 2024.02.02 09:56lasīt tālāk »
Ikviens ir atbildīgs par savas mājsaimniecības notekūdeņiem 
Normatīvie akti nosaka, ka katras mājsaimniecības īpašnieks ir atbildīgs par tajā radītajiem sadzīves notekūdeņiem, to novadīšanu vai attīrīšanu. Tie, kuriem ir pieslēgums centralizētajai kanalizācijai, šo atbildību lielā mērā ir nodevuši SIA “Jūrmalas ūdens” pārziņā, savukārt decentralizētās kanalizācijas sistēmas (DKS) izmantošanas gadījumā par vides aizsardzības prasību ievērošanu un notekūdeņu drošu novadīšanu attīrīšanai pilnībā atbildīgs ir īpašnieks.
 Iesūtīts: 2024.01.30 10:03lasīt tālāk »
SIA “Jūrmalas ūdens” lūdz pārbaudīt un aktualizēt kontaktinformāciju 
SIA “Jūrmalas ūdens”, plānojot renovācijas darbus vai remontdarbus, fiksē adreses, kurās remontdarbu laikā būs ūdens padeves pārtraukums, un apziņo klientus gan ar e-pastu, gan īsziņu palīdzību, kā arī ievietojot informāciju mājaslapā www.jurmalasudens.lv un sociālajos tīklos X (Twitter) un Facebook.  
 Iesūtīts: 2024.01.19 11:39lasīt tālāk »
Meliorācijas jautājumos jāvēršas Attīstības pārvaldē 

Pamatojoties uz Jūrmalas domes 2022.gada 25.oktobra lēmumu Nr.476 “Par meliorācijas un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu", sākot ar 2023. gada 1. janvāri jautājumos par meliorācijas un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un citiem ar meliorāciju un lietus notekūdeņu novadīšanu saistītiem jautājumiem jāvēršas Attīstības pārvaldes Inženierbūvju nodaļā Straumes ielā 1A (tālruņa numurs: 65908184).

 
 Iesūtīts: 2024.01.17 12:06lasīt tālāk »
SIA “JŪRMALAS ŪDENS” 2023. GADA AKCENTU LIEK UZ ENERGOEFEKTIVITĀTI 

2022. gada otrā puse ar neplānotu energokrīzi visā reģionā un tam sekojošiem būtiskiem energoresursu cenu kāpumiem daudzus vedināja domāt par enerģētisko neatkarību un dažādām iespējām samazināt cenu svārstības un pieaugumu pārskatāmā nākotnē. Piesaistot pieejamo struktūrfondu līdzfinansējumu, SIA “Jūrmalas ūdens” realizē divus energopārvaldības projektus.. Lielākais projekts plānots Slokas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kur pēcattīrīšanas ūdens baseinos uzstāda saules enerģijas staciju. Otrā projektā tiek veikti siltināšanas darbi uzņēmuma garāžu kompleksā Kauguros, kā rezultātā tiks samazināts primārās enerģijas patēriņš un siltumnīcefekta gāzu emisijas.

 
 Iesūtīts: 2023.10.10 09:16lasīt tālāk »
Lielāka uzmanība vides aizsardzībai un būvniecības prasību ievērošanai 

Tā kā nobeigumam tuvojas Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārtas projekta  būvniecības darbi, SIA “Jūrmalas ūdens” vērš uzmanību, ka pavisam drīz zudīs iespēja atvieglotā kārtībā un bez maksas saņemt SIA “Jūrmamlas ūdens” tehniskos noteikumus (vienkāršoto shēmu), lai pieslēgtos SIA “Jūrmalas ūdens” centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīkliem. Iespēja tehniskos noteikumus saņemt atvieglotā kārtībā un bez maksas drīzumā vairs nebūs spēkā.

Tāpēc šobrīd aicinām izmantot iespēju  saņemt tehniskos noteikumus (vienkāršoto shēmu) pieslēguma izbūvei vēl bez maksas!

 
 Iesūtīts: 2023.08.28 11:01lasīt tālāk »
Paziņojums par ūdens skaitītāju nomaiņu 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” sadarbībā ar SIA “CONSULT PLUS BUILD”, vienotais reģistrācijas Nr.40103623435, veic ūdens skaitītāju jeb komercuzskaites mēraparātu nomaiņu.

 
 Iesūtīts: 2023.05.11 09:32lasīt tālāk »
lapas: 12345
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2024 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »