Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Konkurss uz valdes locekļu amata vietām 

Jūrmalas pilsētas pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz SIA "Jūrmalas ūdens"

(reģistrācijas Nr. 40003275333, juridiskā adrese: Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015)

trīs valdes locekļu amata vietām.

 Kandidātiem izvirzītās obligātās minimālās prasības:

 
 Iesūtīts: 2020.09.11 09:18lasīt tālāk »
Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību 

SIA “Jūrmalas ūdens” izsaka pateicību visiem tiem jūrmalniekiem, decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem, kuri ir izrādījuši pilsonisko un lokālpatriotisko atbildību un ir iesnieguši decentralizētās kanalizācijas sistēmas (notekūdeņu krājtvertne, septiķis vai cita veida notekūdeņu attīrīšanas iekārta ar jaudu līdz 5m³/DNN) reģistrācijas apliecinājumu

 
 Iesūtīts: 2019.11.29 10:33lasīt tālāk »
SIA "Jūrmalas ūdens" paziņo 

SIA ''Jūrmalas ūdens'' paziņo, ka tiek atsavināta, pārdota atklātā izsolē ar lejupejošu soli SIA “Jūrmalas ūdens”  piederoša kustama manta –saimnieciskajā darbībā neizmantotā manta automašīna OPEL COMBO, 2004. gada izlaidums, kas atrodas Promenādes iela Nr.1a, Jūrmala, LV – 2015. Izsoles noteikumi pieejami šeit. 

 Iesūtīts: 2019.05.15 14:05
Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku/valdītāju uzmanībai! 

SIA “Jūrmalas ūdens” uzsāk informācijas kampaņu, decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem izsūtot rakstisku uzaicinājumu iesniegt decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu

 Iesūtīts: 2019.01.25 13:46lasīt tālāk »
Asenizatoriem jāiesniedz deklarācija par iepriekšējo gadu 

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.20 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” asenizatoriem jāiesniedz deklarācija par iepriekšējo gadu 

 Iesūtīts: 2019.01.25 13:32lasīt tālāk »
Atklāta moderna decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņu nodošanas sistēma 

Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvās teritorijas robežās esošajās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi ir jāizved uz Jūrmalas pilsētas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtām (NAI) Mežmalas ielā 41 (tālrunis: 29339047), kur ir izbūvēta moderna notekūdeņu nodošanas iekārta

 Iesūtīts: 2018.06.25 08:42lasīt tālāk »
Ikvienai fiziskai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību. 
Ar 2018.gada 25.maiju Latvijas Republikā, līdzīgi kā visās citās ES dalībvalstīs, ir tieši piemērojama  EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)
 Iesūtīts: 2018.05.29 13:14lasīt tālāk »
Noris zīmējumu un eseju konkursa “Ūdens – dzīvības avots” darbu izvērtēšana 

Kā jau ziņojām, tad līdz 9. martam Jūrmalas skolēni varēja iesniegt darbus zīmējumu un eseju konkursam “Ūdens – dzīvības avots” 

 Iesūtīts: 2018.03.12 11:11lasīt tālāk »
Draudzīgs atgādinājums par pienākumu apmaksāt pakalpojumu maksājumu rēķinus un to neapmaksas sekām 

SIA “Jūrmalas ūdens” informē, ka 2017.gada 1.jūlijā tiek uzsākta pastiprināta parādnieku kontrole, kuriem kopējā parāda summa ir lielāka par viņam uzskaitīto sešu mēnešu maksājumu apmēru.

 Iesūtīts: 2017.07.14 11:04lasīt tālāk »
Kanalizācijas tīkla rekonstrukcija divās dienās 
Pēdējos gados, pateicoties Eiropas Savienības Kohēzijas Fonda līdzekļiem, ir veikta aktīva pilsētas kanalizācijas tīkla paplašināšana. Taču arī vecās kanalizācijas sistēmas, it sevišķi tās, kas ir izbūvētas pirms aptuveni 50 gadiem, prasa neatliekamus rekonstrukcijas darbus. Viena no ielām, kurā jau vairākus gadus tika plānota kanalizācijas maģistrālo vadu rekonstrukcija, ir Aizputes iela.
 
 Iesūtīts: 2016.09.12 09:00lasīt tālāk »
lapas: 1234
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2023 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »