Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Tipiskākās kļūdas ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu būvniecībā 

Kā jau SIA “Jūrmalas ūdens” ir informējis, Ministru kabineta noteikumi Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” paredz, ka prasības komercuzskaites mēraparāta mezglam un tā atrašanās vietai pakalpojuma sniedzējs (Jūrmalā - SIA “Jūrmalas ūdens”) nosaka, izdodot tehniskos noteikumus. Šobrīd, pateicoties Jūrmalas pilsētas domei, domes Pilsētplānošanas nodaļai un SIA “Jūrmalas ūdens” veiksmīgai sadarbībai tehnisko noteikumu saņemšanai ir noteikta atvieglota kārtība.

Diemžēl SIA “Jūrmalas ūdens” speciālistiem jau ir nācies konstatēt, ka izbūvējot pieslēgumus pie pilsētas centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, vai nu nezināšanas dēļ vai būvdarbu veicēju nolaidības dēļ, netiek ievērotas elementāras būvnormatīvu prasības, kas liedz SIA “Jūrmalas ūdens” speciālistiem pieņemt ekspluatācijā izbūvētos pieslēgumus. 
 
 Iesūtīts: 2017.09.11 14:51lasīt tālāk »
Kur un kam jāizbūvē komercuzskaites mēraparāta mezglu II 

Kā jau SIA “Jūrmalas ūdens” informēja, Latvijā no šī gada 1. janvāra stājās spēkā Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums. Viena no šī likuma novitātēm, kas radījusi vislielākās diskusijas iedzīvotāju vidū, ir prasība četru gadu laikā izbūvēt komercuzskaites mēraparāta mezglu.

Precīzākus noteikumus pēc likuma stāšanās spēkā komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei nosaka šī gada 22. aprīlī pieņemtie Ministru kabineta noteikumi Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”. 
 
 Iesūtīts: 2017.09.11 14:56lasīt tālāk »
Kur un kam jāizbūvē komercuzskaites mēraparāta mezglu. No 2016. gada 1. janvāra Latvijas Republikā darbojas Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums 

Latvijā no šī gada 1. janvāra stājās spēkā Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, kurš līdz šim brīdim iepriekš nepastāvēja, un katra pašvaldība organizēja ūdenssaimniecības pakalpojumu piegādi savā administratīvajā teritorijā, balstoties uz attiecīgās pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem. Vienota kārtība ūdenssaimniecības pakalpojumu piegādē visā Latvijas Republikas teritorijā tika noteikta tikai 2016.gada 1.janvārī. 

 
 Iesūtīts: 2017.09.11 14:28lasīt tālāk »
"Jūrmalas ūdens" ir gatavs IV kārtas realizācijai. Pirmie darbi noritēs Buļļuciemā, tam sekos citu Jūrmalas mikrorajonu ielas 
Pagājušā gada nogalē tika pabeigta Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta II kārta, šobrīd noslēgumam tuvojas jau ūdenssaimniecības attīstības III kārta, kurā tālāka tīklu paplašināšana notiek trijos Jūrmalas rajonos Ķemeros (darbi jau pabeigti), Mellužos un Asaros. Par to, cik tālu ir paveikti darbi, informē SIA „Jūrmalas ūdens” Projekta ieviešanas vienības vadītājs Aivars Kamarūts
 
 Iesūtīts: 2016.03.30 09:25lasīt tālāk »
Kā pievienot mājsaimniecību ūdensapgādes un kanalizācijas tīklam, kas izbūvēts Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projektā 

Laika periodā no 2013. gada Jūrmalā notiek intensīvi būvdarbi, lai paplašinātu ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas novadīšanas tīklus, lai iedzīvotājiem būtu pieejams SIA “Jūrmalas ūdens” pakalpojums rajonos un ielās, kur līdz šim maģistrālo ielu tīklu nebija

 Iesūtīts: 2017.09.11 14:51lasīt tālāk »
Oktobrī būs nodrošināti tiešie maksājumi 

Pavisam drīz – ar2015.gada 1.oktobri SIA “Jūrmalas ūdens” ir jāuzsāk nodrošināt dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem, kopīpašniekiem tiesības veikt tiešus maksājumus par dzīvojamai mājai piegādātajiem pakalpojumiem – ūdeni un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu.

Ko nozīmē šī Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā noteiktā prasība, paskaidro SIA “Jūrmalas ūdens” juriste Inese Pelse - Ilsjāne.
 
 Iesūtīts: 2018.06.13 09:46lasīt tālāk »
SIA "Jūrmalas ūdens" aicina iedzīvotājus uz tikšanos par ūdenssaimniecības jautājumiem 
Aicinām iedzīvotājus 2015. gada 30. jūnijā laikā no 18:00 līdz 20:00 Kauguru kultūras namā pārrunāt jautājumus, kas saistīti ar:
  • Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta īstenošanu;
  • Pieslēgšanās iespējām ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem;
  • Norēķiniem par saņemtajiem pakalpojumiem;
  • Meliorācijas un lietus ūdens novadīšanas sistēmu un tās uzturēšanu Jūrmalā.
 Iesūtīts: 2015.06.09 10:52lasīt tālāk »
Liela interese par Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projektu 

19. maijā Jūrmalas Kultūras centrā ar iedzīvotājiem tikās un uz viņiem aktuālajiem jautājumiem atbildēja SIA “Jūrmalas ūdens” speciālisti 

 Iesūtīts: 2015.06.09 12:37lasīt tālāk »
SIA "Jūrmalas ūdens" aicina iedzīvotājus uz tikšanos par ūdenssaimniecības jautājumiem 

SIA "Jūrmalas ūdens" aicina iedzīvotājus 2015. gada 19. maijā laikā no 18:00 līdz 20:00 Jūrmalas Kultūras centrā (Majoros, Jomas ielā 35) uz tikšanos par ūdenssaimniecības jautājumiem

 
 Iesūtīts: 2015.05.22 08:17lasīt tālāk »
Par ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstību Jūrmalā 

Jau vairāk kā divus gadus Jūrmalas pilsētā norit intensīvi ūdenssaimniecības uzlabošanas būvdarbi dažādās apkaimēs, jo tiek veikta ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšanas darbi

 Iesūtīts: 2015.03.26 09:37lasīt tālāk »
lapas: 1234
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2023 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »