Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Jūrmalas pilsētas pašvaldībā ir īstenota I kārta, un noris darbs pie II kārtas realizēšanas.
Avārijas gadījumā zvanīt: Dzintaru avārijas dienests
(no Asariem līdz Priedainei)
80205004 Bezmaksas tālrunis
+71 67751045, +371 67811380
Kauguru avārijas dienests
(no Vaivariem līdz Ķemeriem)
80205006 Bezmaksas tālrunis
+371 67733188

AKTUĀLI!

Informācija par pāreju uz jauno Abonentu programmu.

 

SIA “Jūrmalas ūdens” informē, ka sākot ar 2017.gada 1.februāri ir uzsākta pāreja uz jauno Abonentu programmu, kas tiks veikta pa etapiem.

Pirmais etaps aptver sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksājumu rēķinu izstādīšanas procedūras maiņu.

Turpmāk rēķins par piegādātajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem Abonentam tiks izstādīts līdz kārtējā mēneša 5.datumam, par iepriekšējo mēnesi, balstoties uz Abonenta sniegtajām ziņām par iepriekšējā mēnesī patērēto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomu, ko fiksējis komercuzkaites mēraparāts.

Komercuzskaites mēraparāta rādījumus Abonentam jānolasa un jāpaziņo SIA “Jūrmalas ūdens” katru mēnesi ne vēlāk kā līdz mēneša 25.datumam.

Komercuzskaites mēraparāta rādījumus var iesniegt izmantojot Jums pieejamāko veidu:

1) sūtot elektroniski ziņas uz e-pasta adresi: abonenti@jurmalasudens.lv

2) telefoniski informējot Abonentu daļas darbiniekus par ūdens patēriņu – tālruņa Nr. 67811364; 67811370

3) iesniedzot internetā  -  mājaslapa jurmalasudens.lv

Abonenta ziņu neiesniegšanas gadījumā vai novēlotu ziņu iesniegšanas gadījumā (pēc 25.datuma), SIA “Jūrmalas ūdens” veiks sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksājumu aprēķinu pēc vidējā sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu patēriņa Abonenta nekustamajā īpašumā iepriekšējos 12 mēnešos (LR MK noteikumu Nr.174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 41.punkts) .

Abonentiem, kuriem aprēķins par piegādātajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem tiek veikts pēc normas, ziņas par izmaiņām deklarēto personu sastāvā ir iesniedzamas savlaicīgi ne vēlāk kā 1 mēneša laikā pēc izmaiņu veikšanas fakta.

SIA “Jūrmalas ūdens” pateicas saviem Abonentiem par veltīto laiku un izpratni, kas saistīta ar jaunās Abonentu programmas ieviešanas procesu.

«   »
Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes.

Uzdod jautājumu arī tu!
 
Maksa par vienu patērēto ūdens m3 ir 0.90 EUR + PVN 21% (0.19EUR) = 1.09 EUR.
Maksa par vienu m3 notekūdeņu novadīšanu 1.71 EUR + PVN 21% (0.36 EUR) = 2.07 EUR
Informācija par ūdens kvalitāti, līguma slēgšanu, notekūdeņiem un avāriju likvidēšanu.
SIA ''Jūrmalas ūdens''
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV – 2015
Sekretāre: 67811362, fakss 67811376
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2006 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »