Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā

Plānotā apjomīgā ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve dažādos Jūrmalas rajonos paredzēta 2020. gada sezonā. Īstenojot projektā iekļautos darbus, tīkli tiks izbūvēti pa ielām un atzari līdz nekustamo īpašumu robežai.

Iepriekš SIA “Jūrmalas ūdens” informēja par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” (ID Nr.5.3.1.0/16/I/014) īstenošanu Jūrmalā, izbūvējot kopā ap 100 km ūdensapgādes un gandrīz tikpat sadzīves kanalizācijas tīklu visā pilsētā. Uzsvars tiks likts uz tiem rajoniem, kur līdz šim ūdenssaimniecības tīkli nebija pieejami. Visintensīvākā tīklu izbūve plānota Valteru un Krastciema, kā arī Priedaines rajonā, kur darbi tiks veikti gandrīz katrā ielā, tomēr šajā periodā netiks aizmirsti arī Dzintaru, Buļļuciema, Vaivaru un citu rajonu iedzīvotāji, kur iedzīvotāji tīklu izbūvi pa ielu ir gaidījuši jau sen.

Iepriekšējā periodā ir izstrādāti vairāki tehniskie projekti Priedaine – Majori, kā arī Majori – Krastciems rajonos plānoto tīklu izbūvei un šobrīd noslēguma fāzē ir būvprojektu izstrāde Krastciems – Ķemeru rajoniem. Ievērojot, ka SIA “Jūrmalas ūdens” jau no 2017. gada beigām atrodas nākamās pakāpes “gaidīšanas” stadijā, jo iepirkuma procedūra daudzo sūdzību un pārsūdzību dēļ būtiski ievilkās. Šobrīd iepirkums ir sadalīts ievērojami mazākos apjomos un izsludināts atkārtoti, lai plašāks būvnieku loks varētu iesniegt savus piedāvājumus un lielāka piedāvājumu esamība ļaus izvēlēties pasūtītājam draudzīgāku cenu.

Iepirkumu aktuālais plāns šobrīd ir šāds:

Npk.

Iepirkuma nosaukums

Plānotās tīklu izbūves rajoni

Stadija

Būvdarbu īstenošanas plānotais periods

1

Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Buļļuciems – Majori

Dzintari un Majori

Iepirkums izsludināts

2020. gads

Buļļuciems – Bulduri

2

Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Dubulti - Asari

Dubulti - Pumpuri

Iepirkums izsludināts

2020. gads

Valteri un Krastciems

Asari

3

Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Priedaine – Ķemeri

Priedaine – Bulduri

Dokumenti tiek gatavoti iepirkuma izsludināšanai

2020. / 2021. gads

Kauguri – Ķemeri

Vaivari un Sloka

4

Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Krastciems – Ķemeri

Asari – Kaugurciems

Notiek tehniskā projekta izstrāde

2020. / 2021. gads

Brankciems – Ķemeri

 

SIA “Jūrmalas ūdens” interneta mājas lapā www.jurmalasudens.lv ir pieejams kartogrāfiskais materiāls, norādot konkrēti kurās ielās tīklu izbūve paredzēta. Aicinām iedzīvotājus iepazīties ar informāciju, kā arī neskaidrību gadījumos sazināties ar SIA “Jūrmalas ūdens” Projekta ieviešanas vienību, izmantojot e-pasta adresi project@jurmalasudens.lv vai pa tālruni 67811384.

Būvprojektu izstrādes laikā daudzi Jūrmalas iedzīvotāji ir parakstījuši līgumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu, kurā bija norādītas pieslēgumu vietas nekustamo īpašumu ūdensapgādes pievadam un sadzīves kanalizācijas novadīšanas atzaram. SIA “Jūrmalas ūdens” vārdā izsakām lielu pateicību visiem tiem Jūrmalas iedzīvotājiem, kas atsaucās, kā arī vēršam iedzīvotāju uzmanību uz to, ka, gadījumā, ja tas vēl nav izdarīts, to vēl var pagūt līdz būvdarbu uzsākšanai. Īpašu vērību šai jautājumā lūdzam pievērst Krastciems – Ķemeru rajonu iedzīvotājiem, jo šajos rajonos būvprojektu izstrāde vēl nav noslēgta, līdz ar to pievadu maiņas vēl ir iespējams precizēt sev vēlamā virzienā, lai pēc tam tīklu izbūve pa pagalmu būtu iespējami ērtāka un vienlaikus arī lētāka.

Iedzīvotājus Buļļuciema – Majoru, kā arī Dubultu – Asaru rajonos aicinām vērsties SIA “Jūrmalas ūdens” Tehniskajā daļā, lai pieprasītu tehniskos noteikumus pagalma tīklu izbūvei, jo pagaidām ir spēkā vienošanās par vienkāršoto (tostarp iedzīvotājiem ekonomiski izdevīgo) pieeju, kad kopā ar tehniskajiem noteikumiem bez maksas tiek izdota darba shēma, kas ir līdzvērtīga projektam tīklu izbūvei pa pagalmu, ja Kohēzijas fonda projektā līdz īpašuma robežai ir būvprojektā iekļauts / izbūvēts ūdensapgādes pievads un / vai sadzīves notekūdeņu novadīšanas atzars.

SIA “Jūrmalas ūdens” vārdā atvainojamies tiem iedzīvotājiem, kas līdzīgi kā SIA “Jūrmalas ūdens” pēc iespējas ātrāk vēlas pieslēgties ūdenssaimniecības pakalpojumiem, tomēr ir tiesiskas procedūras, kurās kavētais laiks ir ārpus SIA “Jūrmalas ūdens” kompetences.

Vienlaikus atgādinām, ka Jūrmalas iedzīvotājiem, kuriem šobrīd nav pieejami ielas sadzīves kanalizācijas tīkli un notekūdeņi tiek uzkrāti decentralizētās kanalizācijas septiskajās sistēmās (reizēm dēvētas par izsmeļamajām bedrēm) atbilstoši tiesību aktu prasībām, nepieciešams aizpildīt Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu. Vēršam arī iedzīvotāju uzmanību, ka par veiktajiem asenizācijas pakalpojumiem noteikti jāsaglabā pakalpojuma apliecinošie dokumenti (čeki), jo tas būs viens no pierādījumiem par decentralizētās kanalizācijas atbilstošu apsaimniekošanu. Iesūtīts: 2019.08.19 09:05
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2020 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »