Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015

ReNutriWater –  

projekts attīrītu notekūdeņu pielietojuma paplašināšanai pilsētvidē un mājsaimniecībās, kā arī jomas prasību un normatīvo aktu pilnveidei

 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētais projekts ReNutriWater ir viens no Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālas sadarbības programmas projektiem. Projekta mērķis ir ilgtspējīgāka ūdens izmantošana - pielāgot ūdens apsaimniekošanas praksi dažādās nozarēs, lai saprātīgi izmantotu ūdeni (atkārtoti izmantotu, saglabātu un izmantoto recirkulētu).

Projekts apvieno 14 partnerus no piecām valstīm (Polija, Somija, Dānija, Lietuva, Latvija), kā arī projekta asociētos partnerus. Projekta vadošais partneris  ir Polijas ūdenssaimniecības Ekonomikas kamera (Chamber of Economy Polisch Waterworks), projekta partneris – SIA “Jūrmalas ūdens”, kura uzdevums ir realizēt pilotprojektu, savukārt projekta asociētais partneris ir Jūrmalas valstspilsētas administrācija, jo projekta darbības rezultātā tiešie labuma guvēji ir pilsētas iedzīvotāji un viesi.

Pilotprojekta mērķis Jūrmalā ir atbilstoši attīrītu notekūdeņu atkārtota izmantošana pilsētvidē apzaļumošanas vajadzībām. Tādējādi tiks nodrošināta ūdens recirkulācija – to, kas sākotnēji paņemts no dabas resursiem, vēlāk izmantots cilvēku vajadzībām un atbilstoši attīrīts, tiek atdots otrreizējam ciklam - lietošanā dabas SPA. Notekūdeņiem pirms to atkārtotas izmantošanas paredzēts veikt rūpīgu piesārņojuma kontroli un nodrošinot, ka dabā un jo īpaši pilsētvidē atkārtoti tiek izmantots tikai drošs un dabai draudzīgs resurss, ar procesa laikā iegūto pievienoto vērtību.

Projekta uzdevumi kopumā:

  1. Samazināt ūdens piesārņojuma risku - uzlabot ūdens apsaimniekošanas praksi dažādās nozarēs, lai samazinātu ūdens piesārņojuma risku, ko pastiprina klimata pārmaiņas (piemēram, pieejamais dzeramā ūdens daudzums);
  2. Pievērst uzmanību klimata pārmaiņu ietekmei - pārdomāt plānošanas procesus efektīvākai ūdens apsaimniekošanai (piemēram, vētru, plūdu, sausuma un gruntsūdeņu trūkuma laikā), izstrādājot arī apzaļumošanas plānus, dabiskus un digitālus risinājumus;
  3. Ierastās uzvedības un paradumu maiņa - izmēģinājuma darbības, lai mainītu patērētāju un ražošanas modeļus, lai novērstu ūdens piesārņojumu, piemēram, samazinātu plastmasas lietošanu.

Projekta aktivitātes Jūrmalā:

  1. Sabiedrības informēšana par ūdens resursa pieejamību, un tā izmantošanu kopumā;
  2. Laboratorijas kapacitātes uzlabošana un darbības paplašināšana projekta mērķu sasniegšanai, tai skaitā sadarbībā ar projekta partneriem;
  3. Notekūdeņu testēšana papildus obligātajam testēšanas grozam, lai noteiktu un projekta darbības laikā realizētu atbilstoši attīrītu notekūdeņu atkārtotas izmantošanas alternatīvas dabā pielietojumu Jūrmalā;
  4. Attīrīto notekūdeņu izmantošana apzaļumošanas vajadzībām Jūrmalas pilsētas teritorijā, kas tiks realizēta tiešā sadarbībā ar pašvaldību.
  5. Sabiedrības informēšana par notekūdeņu kvalitātes rādītājiem, tādējādi caur vides izglītību mainot sabiedrības viedokli no “notekūdeņi piesārņo”, uz “notekūdeņi ir resurss”. Faktiski šādu “nepietiekami izmantoto” resursu izmantošana nākotnē var tikai pieaugt, ja izpratne un ikdienas paradumi mainās.

Projekts norisinās no 2023.gada janvāra līdz 2025.gada decembrim.

Kopējais projekta budžets ir EUR 480 488,00. ERAF līdzfinansējums ir 80% no projekta attiecināmajām izmaksām.

Plašāka informācija par projektu pieejama: https://interreg-baltic.eu/project/renutriwater-interreg-baltic-sea-region/


 
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2024 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »