Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015

Eiropas Savienības līdzfinansētais PURE projekts

Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas mērķis ir veicināt transnacionālo attīstību, lai izveidotu ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un teritoriāli vienoto Baltijas jūras reģionu. Programmas attiecināmā teritorijā ietilpst 11 dalībvalstis, tai skaitā Latvija. Programmā ir četras prioritātes, no kurām SIA "Jūrmalas ūdens" ir iesaistījusies 3. prioritātes "Baltijas jūras kā kopējā resursa pārvaldība" īstenošanā, kas paredz uzlabot Baltijas jūras resursu pārvaldību ar mērķi panākt labāku vides stāvokli, samazināt jūras piesārņojumu un uzlabot drošību jūrā. Projekta ieviešanu nacionālā līmenī regulē Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu vadības likums, kā arī uz tā pamata 27.01.2009. izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr. 89 "Kārtība kādā nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu Latvijas partneru projektu attiecināmās un neattiecināmās izmaksas un tiek nodrošināta pirmā līmeņa kontrole”.

Šobrīd ir parakstīts Partnerības līgums starp Vadošo partneri un Projekta partneri - SIA "Jūrmalas ūdens" un ir uzsākta projekta īstenošana. Pirmā līmeņa finanšu kontroli Latvijā veic Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

Projekta ietvaros ir veikta tehniskā izpēte Slokas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, lai varētu uzlabot tehnoloģisko procesu, samazinot slāpekļa un fosfora daudzumu izplūdē. Tas ļautu samazināt eitrofikācijas procesu Lielupē un sekojoši arī Baltijas jūrā.

Ieguvumi, realizējot projektu, ir sekojoši:

 • Samazināts fosfora savienojumu piesārņojums attīrītajā notekūdenī <0,5 mg/l (rezultātā tiek samazināta eitrofikācija Baltijas jūrā)
 • Optimizēta gaisa padeve bioreaktoru aerācijas zonā - tiek panākta nepieciešamā diapazonā skābekļa koncentrācija attīrāmājā notekūdenī (attiecīgi mazāks elektroenerģijas patēriņs un zemākas notekūdeņu attīrīšanas izmaksas;
 • uzlabota tehnoloģiskā procesa kontrole (vairāk informācijas par procesu arī no vietām, kur sākotnēji tās nebija;
 • iespēja efektīvāk vadīt attīrīšanas procesu atbilstoši papildus informācijas nodrošinājumam par skābekļa, slāpekļa un fosfora savienojumu koncentrāciju attīrīšanas iekārtu blokos.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 372 860,00 jeb LVL 262 047,50. 

Projekta finansēšanas plāns:

 • Eiropas reģionālās attīstības fonds 85%
 • SIA "Jūrmalas ūdens" 15%

 

Projekta realizācijā SIA „Jūrmalas ūdens” sadarbojas ar SIA „Rīgas ūdens”, kas ir otrs projekta partneris no Latvijas. Vēl projektā iesaistīti ūdenssaimniecības uzņēmumi no Igaunijas, Polijas, Vācijas, Somijas un Baltkrievijas.

 

Projekts sadalīts sekojošās sadaļās:

 1. Projekta uzsākšana;
 2. Tehniskā izpēte;
 3. Tehnoloģiju iepirkums, piegāde un uzstādīšana;
 4. Testēšanas periods;
 5. Projekta noslēgums.

 
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2024 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »