Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015

 

Saules enerģijas stacijas izveidošana Slokas NAI teritorijā Mežmalas ielā 41, Jūrmalā

ID Nr.4.2.2.0/21/A/049

2022. gada 7. jūlijā starp SIA “Jūrmalas ūdens” un Centrālo finanšu un līguma aģentūru noslēgs projekta īstenošanas līgums par Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētu projektu “Saules enerģijas stacijas izveidošana Slokas NAI teritorijā Mežmalas ielā 41, Jūrmalā”.

Projekta īstenošana paredz izveidot saules enerģijas staciju Slokas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā, tādējādi aizstājot iepirkto elektroenerģiju ar pašsaražoto atjaunojamo un videi draudzīgo enerģiju. Iegūtais resurss pilnībā tiks izmantots SIA “Jūrmalas ūdens” vajadzībām, nodrošinot ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos resursus. Plānotā stacijas jauda ir 2 MW un tās izmaksas plānotas divu miljonu EUR apmērā. Projektu plānots realizēt 17 mēnešu periodā, tas ir, līdz 2023. gada beigām. Finansējums tiks nodrošināts no diviem finanšu avotiem:

-        Eiropas Reģionālās attīstības fonds 85% no kopējām attiecināmajām izmaksām EUR 1 700 000,00;

-        SIA “Jūrmalas ūdens” 15% EUR 300 000,00.

Projekta īstenošana paredz viena iepirkuma līguma īstenošanu 12 mēnešu periodā.

Slokas NAI teritorijā atrodas pārplūdes dīķi, virs kuriem paredzēts izveidot Saules enerģijas staciju un uzstādīt atjaunojamo energoresursu ražojošās iekārtas – saules paneļus, tādējādi daļēji nodrošinot SIA “Jūrmalas ūdens” ar pašsaražoto elektroenerģiju un samazinot izmaksas, kuras veidojas, elektroenerģiju iepērkot. Saules enerģijas stacijas izveidošana ir veids, kā ģeopolitiski nestabilā laikā veicināt neatkarību no elektroenerģijas tirgus cenu svārstībām un nodrošināt pakalpojuma sniegšanas procesu.

Projekta īstenošana tiks veikta darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanās pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākumā “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai”.

Projekta īstenošanu regulē Jūrmalas domes 2022. gada 5. maija lēmums Nr.213.

 

 

 
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2024 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »