Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Aicinājums iedzīvotājiem
Jautājumus, sūdzības un citas problēmas ar konkrētām mājokļu adresēm un citu sensitīvu informāciju lūdzam risināt telefoniski vai rakstot uz konkrētās nodaļas e-pastu. Darbinieku kontaktinformāciju skatīt sadaļā "KONTAKTI".
 Uzdot jautājumu
Meklēšana:
Vladimirs Linavskis 04.06.2020 14:37
Kad būs zināms būvdarbu grafiks IV kārtai Buļļciemā? Līdz kuram datumam var būtu iesniedzami piepras[…]ījumi tehnisko noteikumu saņemšanai jaunu pieslēgumu izbūvēšanai? Ar cieņu vlinavskis@apollo.lv
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas vienības ekonomiste 09.06.2020 11:03
Projekta "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta" būvprojektā "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Bulduros, Lielupē, Stirnuragā un Buļļuciemā" ir parakstīts būvdarbu līgums ūdenssaimniecīb[…]as tīklu izbūvei. Darbus plānots pabeigt 2021. gada maijā. Ja vēlaties veikt pagama tīklu izbūvi savā īpašumā, tad pieprasīt tehniskos noteikumus un darba shēmu iekšpagalma tīklu izbūvei un veikt to izbūvi savā īpašumā variet jau šobrīd, lai pieslēgtos centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem uzreiz pēc ielas tīklu izbūves un nodošanas ekspluatācijā. Termiņš līdz kuram iesniedzami pieprasījumi tehnisko noteikumu saņemšanai nav noteikts.
Andris Ozols 24.05.2020 14:20
Kad būs zināms būvdarbu grafiks IV kārtai Majori -Dzintari?
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas vienības ekonomiste 26.05.2020 09:05
Projekta "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta" būvprojektā "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Majoros un Dzintaros" ir parakstīts būvdarbu līgums ūdenssaimniecības tīklu izbūvei. Darbu[…]s plānots pabeigt 2021. gada maijā.
Andrejs Sefanovs 07.05.2020 17:13
Kāds pamatojums ir ūdens tarifu celšanai?
Jānis Vilnītis Sabiedrisko attiecību speciālists 13.05.2020 09:06
Par 2012. gadā apstiprinātā ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa atcelšanu un jaunā tarifa stāšanos spēkā 2020. gada 1.jūnijā 2019. gadā 15. oktobrī SIA “Jūrmalas ūdens” iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu reg[…]ulēšanas komisijai (Regulatoram) jaunu tarifa projektu, kas aprēķināts, pamatojoties uz koriģētiem ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomiem un izmaksām, jo 2012. gadā apstiprinātais ūdenssaimniecības tarifs tika balstīts uz 2010. - 2011.gadu izdevumiem atbilstoši tā brīža ekonomiskajai situācijai valstī. Regulators uzsāka izvērtēšanu, it īpaši pārskatot SIA “Jūrmalas ūdens” uzrādītos ūdenssaimniecības tarifa izmaksu pieauguma ietekmējošos faktorus un izvērtēja to pamatotību. Regulators iesniegto tarifa projektu izvērtēja sešus mēnešus, kā rezultātā tarifa apstiprināšana noslēdzās valsts teritorijā izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, kas viennozīmīgi ir radījusi ekonomisku iespaidu uz visiem Latvijas Republikā esošajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem, kā arī pakalpojuma sniedzējiem. Tāpat Regulators noteicis, ka, ja vairāk kā par 10 % mainās spēkā esošā tarifa aprēķinam izmantotie ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma rādītāji vai vairāk kā par 10 % mainās spēkā esošā tarifa aprēķinā iekļautās izmaksas, SIA “Jūrmalas ūdens” jāiesniedz Regulatoram jaunu tarifa projektu. Ūdenssaimniecības tarifu izmaiņas galvenie iemesli ir: - inflācija; - ekspluatācijas izmaksu pieaugums (tai skaitā elektroenerģijas, kurināmā, siltumenerģijas, gāzes izmaksas), kas saistīts ar infrastruktūras uzturēšanas, atjaunošanas nepieciešamību, tehnoloģiju modernizēšanu un pilnveidi; - izdevumu pieaugums Eiropas Savienības direktīvu un LR normatīvo aktu prasību izpildes nodrošināšanai (tai skaitā vides aizsardzības jomā). - sociālā nodokļa, dabas resursa nodokļa, akcīzes nodokļa, transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa likmju pieaugums; - valsts noteiktas minimālas algas pieaugums no 282 eiro 2012. gadā līdz 430 eiro 2019. gadā. 2020.gadā 16.aprīlī Regulators apstiprināja SIA “Jūrmalas ūdens” jauno tarifu, lēmumā konstatējot, ka tarifa projekts ir pamatots, un Regulators ir noteicis, ka ar 2020.gada 1.jūniju ir atcelts 2012.gada tarifs un spēkā stājas jaunais tarifs. Informējam, ka Regulators noteicis, ka ar 01.06.2020 SIA “Jūrmalas ūdens” ūdensapgādes pakalpojumu tarifs noteikts 0,95 EUR/m3 (bez PVN) apmērā, bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs - 1,87 EUR/m3 (bez PVN) apmērā. Līdz ar to SIA “Jūrmalas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas par ūdensapgādi un kanalizāciju pieaugs par 8%.
Jānis Vēliņš 03.05.2020 14:28
Sveiki! Kad pēc plāna ir paredzēts izbūvēt ūdensapgādes tīklu un sadzīves kanalizācijas vadu Asaros […]- Artūra un Ernesta ielās? Paldies!
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas vienības ekonomiste 13.05.2020 10:11
2020.gada gada 23.martā parakstīts būvdarbu līgums “Ūdenssaimniecības tīklu izbūve Dubulti – Pumpuri”, kurā iekļauta arī ūdenssaimniecības tīklu izbūve Artūra un Ernesta ielās. Pēc būvdarbu veicēja sastādītā gr[…]afika, darbus Asaros un Ernesta ielās plānots pabeigt 2021. gada februārī.
Valija Āboliņa 27.04.2020 18:29
Sakiet lūdzu, kad Kandavas iela, Slokā tiks pie centralizēta ūdens un kanalizācijas pieslēguma?
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas vienības ekonomiste 29.04.2020 10:17
Tīklu izbūve Kandavas ielā iekļauta būvprojekta “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Krastciems – Ķemeri” daļā “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Kandavas ielas rajonā, Slokā”. Šobrīd norisinās […]iepirkumu procedūra, būvdarbus plānots veikt 2021. gadā. Precīzs darbu veikšanas laiks būs zinams pēc līguma noslēgšanas ar būvdarbu veicēju un darbu grafika sastādīšanas.
Uģis Spriņģis 26.04.2020 09:46
Labdien! Kad paredzēts izbūvēt ūdensapgādes tīklu un sadzīves kanalizācijas vadu Druvciemā, Ciļņu ie[…]lā.
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas vienības ekonomiste 29.04.2020 10:18
2020. gada 23.martā parakstīts būvdarbu līgums “Ūdenssaimniecības tīklu izbūve Dubulti – Pumpuri”, kurā iekļauta arī ūdenssaimniecības tīklu izbūve Ciļņu ielā. Pēc būvdarbu veicēja sastādītā grafika darbus Ciļņ[…]u ielā plānots pabeigt 2021. gada martā.
Nāra Kesele 24.04.2020 16:21
Labdien, vai ir informācija par plānotiem ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūves termiņiem Ciļņ[…]u ielā, Druvciemā. Ar cieņu Nāra Kesele (Ciļņu 10)
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas vienības ekonomiste 29.04.2020 10:19
2020.gada 23.martā parakstīts būvdarbu līgums “Ūdenssaimniecības tīklu izbūve Dubulti – Pumpuri”, kurā iekļauta arī tīklu izbūve Ciļņu ielā. Pēc būvnieku sastādītā grafika darbus Ciļņu ielā plānots pabeigt 2021[…]. gada martā.
Jānis Menorevskis 20.04.2020 17:31
Labdien! Pārdodu savu māju kur ir ūdens pieslēgts uz manu vārdu. Kā es varu pēc pārdošanas un mājas […]pārrakstīšanu uz jauno īpašnieku pārslēgtu ūdens pieslēgumu uz pircēju? Vai ir tāda iesnieguma paraugs? Un uz kuru epastu sūtīt ar eparakstu parakstītu iesniegumu? Paldies!
Anda Kuzmane Abonentu daļas vadītāja 22.04.2020 10:04
SIA “Jūrmalas ūdens” www.jurmalasudens.lv mājas lapas sadaļā - informācija klientam- iesnieguma paraugi- iesniegums līguma noslēgšanai. 1. Iesniegums. 2. Akts par skaitītāja rādījumiem, pie pārdošanas. 3. Īp[…]ašuma tiesību apliecinoši dokumenti ( zemesgrāmata). 4. Jūsu iesniegums, kad pārtraucat noslēgto līgumu ar SIA “Jūrmalas ūdens”, adrese, līguma Nr., tālruņa numurs.
Edgars Krasnikovs 18.04.2020 16:32
Labdien. Gribēju uzzināt vai ir jau zināms izbūves laika grafiks ūdensvada un kanalizācijas tīkliem […]Viņķu un Cīruļu ielas krustojumā?
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas ekonomiste 21.04.2020 10:42
Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Viņķu un Cīruļu ielu krustojumā iekļauta projekta "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta" būvprojektā ´´Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašinās[…]ana Asaros". Šobrīd ir noslēgusies iepirkuma procedūra būvdarbu veikšanai un tuvākajā laikā tiks noslēgts līgums ar būvdarbu veicēju. Precīzāka informacija par darbu veikšanu Viņķu un Cīruļu ielu krustojumā būs zināma pēc būvdarbu līguma noslēgšanas un darba grafika sastādīšanas.
Irina Lukstiņa 05.02.2020 20:11
Labdien! Izpētot ūdensvada izbūves karti, saprotams tikai, ka pilsētas ūdensvada izbūves nobeigšana[…] Dzelzceļa ielā starp Oļģertu un Imantas ielām atbilst 8. Līgumam. Vēlos uzzināt: 1. kad sāksies un, kad tiks pabeigta ūdensvada izbūve šajā ielas posmā? 2. Kad jāizņem tehniskie noteikumi ūdensvada izbūvei pagalmā. Paldies jau iepriekš! Ar cieņu, Irina Lukstiņa
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas ekonomiste 10.02.2020 13:04
Būvprojektā “ŪK tīklu izbūve, Krastciems – Ķemeri” daļā “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Asaroos un Vaivaros”, kurā ir iekļauta ūdensapgādes tīklu izbūve Dzelzceļa ielā, ir pabeigta projekta i[…]zstrāde un šobrīd norisinās iepirkuma procedūra būvdarbu veikšanai. Darbus plānots veikt 2021. gadā. Precīzāka informācija par darbu veikšanu Dzelzceļa ielā būs zināma pēc līguma noslēgšanas ar būvdarbu veicēju un darbu grafika sastādīšanas. Pieprasīt un saņemt tehniskos noteikumus un darba shēmu iekšpagalma tīklu izbūvei un veikt tīklu izbūvi savā īpašumā variet jau šobrīd, lai pēc ielas tīklu izbūves un nodošanas ekspluatācijā pieslēgtos centralizētajai ūdensapgādei. Detalizētāka informācija saņemama SIA "Jūrmalas ūdens" Tehniskajā daļā - Promenādes ielā 1a, 8.kab., tālr.67811363, e-pasts tehniskadala@jurmalasudens.lv
12345678910>
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2024 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »