Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Aicinājums iedzīvotājiem
Jautājumus, sūdzības un citas problēmas ar konkrētām mājokļu adresēm un citu sensitīvu informāciju lūdzam risināt telefoniski vai rakstot uz konkrētās nodaļas e-pastu. Darbinieku kontaktinformāciju skatīt sadaļā "KONTAKTI".
 Uzdot jautājumu
Meklēšana:
Valija Āboliņa 27.04.2020 18:29
Sakiet lūdzu, kad Kandavas iela, Slokā tiks pie centralizēta ūdens un kanalizācijas pieslēguma?
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas vienības ekonomiste 29.04.2020 10:17
Tīklu izbūve Kandavas ielā iekļauta būvprojekta “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Krastciems – Ķemeri” daļā “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Kandavas ielas rajonā, Slokā”. Šobrīd norisinās […]iepirkumu procedūra, būvdarbus plānots veikt 2021. gadā. Precīzs darbu veikšanas laiks būs zinams pēc līguma noslēgšanas ar būvdarbu veicēju un darbu grafika sastādīšanas.
Uģis Spriņģis 26.04.2020 09:46
Labdien! Kad paredzēts izbūvēt ūdensapgādes tīklu un sadzīves kanalizācijas vadu Druvciemā, Ciļņu ie[…]lā.
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas vienības ekonomiste 29.04.2020 10:18
2020. gada 23.martā parakstīts būvdarbu līgums “Ūdenssaimniecības tīklu izbūve Dubulti – Pumpuri”, kurā iekļauta arī ūdenssaimniecības tīklu izbūve Ciļņu ielā. Pēc būvdarbu veicēja sastādītā grafika darbus Ciļņ[…]u ielā plānots pabeigt 2021. gada martā.
Nāra Kesele 24.04.2020 16:21
Labdien, vai ir informācija par plānotiem ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūves termiņiem Ciļņ[…]u ielā, Druvciemā. Ar cieņu Nāra Kesele (Ciļņu 10)
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas vienības ekonomiste 29.04.2020 10:19
2020.gada 23.martā parakstīts būvdarbu līgums “Ūdenssaimniecības tīklu izbūve Dubulti – Pumpuri”, kurā iekļauta arī tīklu izbūve Ciļņu ielā. Pēc būvnieku sastādītā grafika darbus Ciļņu ielā plānots pabeigt 2021[…]. gada martā.
Jānis Menorevskis 20.04.2020 17:31
Labdien! Pārdodu savu māju kur ir ūdens pieslēgts uz manu vārdu. Kā es varu pēc pārdošanas un mājas […]pārrakstīšanu uz jauno īpašnieku pārslēgtu ūdens pieslēgumu uz pircēju? Vai ir tāda iesnieguma paraugs? Un uz kuru epastu sūtīt ar eparakstu parakstītu iesniegumu? Paldies!
Anda Kuzmane Abonentu daļas vadītāja 22.04.2020 10:04
SIA “Jūrmalas ūdens” www.jurmalasudens.lv mājas lapas sadaļā - informācija klientam- iesnieguma paraugi- iesniegums līguma noslēgšanai. 1. Iesniegums. 2. Akts par skaitītāja rādījumiem, pie pārdošanas. 3. Īp[…]ašuma tiesību apliecinoši dokumenti ( zemesgrāmata). 4. Jūsu iesniegums, kad pārtraucat noslēgto līgumu ar SIA “Jūrmalas ūdens”, adrese, līguma Nr., tālruņa numurs.
Edgars Krasnikovs 18.04.2020 16:32
Labdien. Gribēju uzzināt vai ir jau zināms izbūves laika grafiks ūdensvada un kanalizācijas tīkliem […]Viņķu un Cīruļu ielas krustojumā?
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas ekonomiste 21.04.2020 10:42
Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Viņķu un Cīruļu ielu krustojumā iekļauta projekta "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta" būvprojektā ´´Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašinās[…]ana Asaros". Šobrīd ir noslēgusies iepirkuma procedūra būvdarbu veikšanai un tuvākajā laikā tiks noslēgts līgums ar būvdarbu veicēju. Precīzāka informacija par darbu veikšanu Viņķu un Cīruļu ielu krustojumā būs zināma pēc būvdarbu līguma noslēgšanas un darba grafika sastādīšanas.
Irina Lukstiņa 05.02.2020 20:11
Labdien! Izpētot ūdensvada izbūves karti, saprotams tikai, ka pilsētas ūdensvada izbūves nobeigšana[…] Dzelzceļa ielā starp Oļģertu un Imantas ielām atbilst 8. Līgumam. Vēlos uzzināt: 1. kad sāksies un, kad tiks pabeigta ūdensvada izbūve šajā ielas posmā? 2. Kad jāizņem tehniskie noteikumi ūdensvada izbūvei pagalmā. Paldies jau iepriekš! Ar cieņu, Irina Lukstiņa
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas ekonomiste 10.02.2020 13:04
Būvprojektā “ŪK tīklu izbūve, Krastciems – Ķemeri” daļā “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Asaroos un Vaivaros”, kurā ir iekļauta ūdensapgādes tīklu izbūve Dzelzceļa ielā, ir pabeigta projekta i[…]zstrāde un šobrīd norisinās iepirkuma procedūra būvdarbu veikšanai. Darbus plānots veikt 2021. gadā. Precīzāka informācija par darbu veikšanu Dzelzceļa ielā būs zināma pēc līguma noslēgšanas ar būvdarbu veicēju un darbu grafika sastādīšanas. Pieprasīt un saņemt tehniskos noteikumus un darba shēmu iekšpagalma tīklu izbūvei un veikt tīklu izbūvi savā īpašumā variet jau šobrīd, lai pēc ielas tīklu izbūves un nodošanas ekspluatācijā pieslēgtos centralizētajai ūdensapgādei. Detalizētāka informācija saņemama SIA "Jūrmalas ūdens" Tehniskajā daļā - Promenādes ielā 1a, 8.kab., tālr.67811363, e-pasts tehniskadala@jurmalasudens.lv
Modris Roze 03.02.2020 12:16
Labdien Vai tuvākā laikā plānota ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūve Alfrēda Amtmaņa-Brie[…]dīša ielā Vaivaros?
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas ekonomiste 04.02.2020 14:59
Šobrīd būvprojektā “ŪK tīklu izbūve, Majori-Krastciems” daļā “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Asaros”, kurā ir iekļauta tīklu izbūve Alfrēda Amtmaņa-Briedīša ielā, norisinās iepirkuma procedū[…]ra būvdarbu veikšanai. Darbus plānots veikt 2020.-2021. gadā. Precīzāka informācija par darbu veikšanu Alfrēda Amtmaņa-Briedīša ielā būs zināma pēc līguma noslēgšanas ar būvdarbu veicēju un darbu grafika sastādīšanas.
Tamāra Dāvidsone 02.02.2020 14:51
Labdien. Vai ir plānots 2020.g. izbūvēt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas Aveņu ielā (netālu n[…]o Valtera[…] prosp.)?
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas ekonomiste 04.02.2020 14:58
Šobrīd būvprojektā “ŪK tīklu izbūve, Majori-Krastciems” daļā “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Valteros un Krastciemā”, kurā ir iekļauta tīklu izbūve Aveņu ielā, norisinās iepirkuma procedūra […]būvdarbu veikšanai. Darbus plānots veikt 2020.-2021. gadā. Precīzāka informācija par darbu veikšanu Aveņu ielā būs zināma pēc līguma noslēgšanas ar būvdarbu veicēju un darbu grafika sastādīšanas.
Līga Imbrasa 18.01.2020 14:54
Labdien! Vai Rudzu ielas iedzīvotāji jau var pieprasīt tehniskos noteikumus ūdensvada un kanalizācij[…]as iekšpagalma tīklu izbūvei? Ārējie tīkli tiks būvēti šogad? Paldies! Ar cieņu, Līga.
Gunta Kampmane Tehniskās struktūrvienības inženiere 21.01.2020 10:41
Rudzu ielas iedzīvotāji var pieprasīt tehniskos noteikumus ūdensvada un kanalizācijas iekšpagalma tīklu izbūvei, jo Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts centralizēto ūdensapgādes un sadzīves kanalizāc[…]ijas komunikāciju izbūvei ir pabeigts un saskaņots. Tehnisko noteikumu pieprasīšanai un atvieglotā projekta izstrādei nepieciešami sekojoši dokumenti: 1) parakstīts iesniegums (1 eksemplārs) ar priekšlīgumu (2 eksemplāri) - iesnieguma veidlapu skat. pēc saites http://jurmalasudens.lv/?ct=iparaugi, (8.iesniegums pēc kārtas); 2) zemes gabala robežu plāns (kopija); 3) zemesgrāmatu akts (kopija); 4) kopīga nekustamā īpašuma pastāvēšanas gadījumā - koplietošanas līgums/kopīpašnieku piekrišana (kopija); ja zeme un māja pieder dažādiem īpašniekiem, tad - zemes īpašnieka piekrišana iecerētajiem darbiem; 5) ūdensvada un/vai kanalizācijas (turpmāk, ŪK) skice. Par ŪK skici - jāpievieno skice, ar sev vēlamo ŪK komunikāciju ‘ceļu’ no šo komunikāciju atzarojumiem pie Jūsu īpašuma, līdz mājas sienai. Pietiek arī, ja norādīsiet vēlamās ŪK izvadu vietas mājas sienā (mājas kontūrā). Skice nepieciešama ŪK darba shēmas (atvieglotā projekta) izstrādei. Aktuālo iesnieguma veidlapu un 2 līguma veidlapu oriģinālus, kopā ar pārējiem dokumentiem, var: a) nosūtīt elektroniski, ja iesniegumu un līgumu iespējams parakstīt, izmantojot e-parakstu; b) nosūtīt pa pastu SIA "Jūrmalas ūdens", Tehniskā struktūrvienība, Promenādes iela Nr.1a, Jūrmala, LV-2015; c) iesniegt klātienē SIA “Jūrmalas ūdens” Promenādes ielā Nr.1a, 8.kabinetā (pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien: 08:00 – 12:00; 13:00 – 16:45; piektdien 08:00 – 12:00; 13:00 – 15:30). Neskaidrību gadījumā, lūdzu, sazinieties ar tehnisko daļu pa tālruni 67811363. Komunikāciju izbūvi Rudzu ielā plānots veikt 2020.-2021. gadā. Šobrīd norisinās būvdarbu iepirkumu procedūra, precīzs darbu veikšanas laiks būs zināms pēc līguma noslēgšanas ar būvdarbu veicēju un darba grafika sastādīšanas.
Līga Imbrasa 18.01.2020 14:54
Labdien! Vai Rudzu ielas iedzīvotāji jau var pieprasīt tehniskos noteikumus ūdensvada un kanalizācij[…]as iekšpagalma tīklu izbūvei? Ārējie tīkli tiks būvēti šogad? Paldies! Ar cieņu, Līga.
Gunta Kampmane Tehniskās struktūrvienības inženiere 21.01.2020 10:41
Rudzu ielas iedzīvotāji var pieprasīt tehniskos noteikumus ūdensvada un kanalizācijas iekšpagalma tīklu izbūvei, jo Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts centralizēto ūdensapgādes un sadzīves kanalizāc[…]ijas komunikāciju izbūvei ir pabeigts un saskaņots. Tehnisko noteikumu pieprasīšanai un atvieglotā projekta izstrādei nepieciešami sekojoši dokumenti: 1) parakstīts iesniegums (1 eksemplārs) ar priekšlīgumu (2 eksemplāri) - iesnieguma veidlapu skat. pēc saites http://jurmalasudens.lv/?ct=iparaugi, (8.iesniegums pēc kārtas); 2) zemes gabala robežu plāns (kopija); 3) zemesgrāmatu akts (kopija); 4) kopīga nekustamā īpašuma pastāvēšanas gadījumā - koplietošanas līgums/kopīpašnieku piekrišana (kopija); ja zeme un māja pieder dažādiem īpašniekiem, tad - zemes īpašnieka piekrišana iecerētajiem darbiem; 5) ūdensvada un/vai kanalizācijas (turpmāk, ŪK) skice. Par ŪK skici - jāpievieno skice, ar sev vēlamo ŪK komunikāciju ‘ceļu’ no šo komunikāciju atzarojumiem pie Jūsu īpašuma, līdz mājas sienai. Pietiek arī, ja norādīsiet vēlamās ŪK izvadu vietas mājas sienā (mājas kontūrā). Skice nepieciešama ŪK darba shēmas (atvieglotā projekta) izstrādei. Aktuālo iesnieguma veidlapu un 2 līguma veidlapu oriģinālus, kopā ar pārējiem dokumentiem, var: a) nosūtīt elektroniski, ja iesniegumu un līgumu iespējams parakstīt, izmantojot e-parakstu; b) nosūtīt pa pastu SIA "Jūrmalas ūdens", Tehniskā struktūrvienība, Promenādes iela Nr.1a, Jūrmala, LV-2015; c) iesniegt klātienē SIA “Jūrmalas ūdens” Promenādes ielā Nr.1a, 8.kabinetā (pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien: 08:00 – 12:00; 13:00 – 16:45; piektdien 08:00 – 12:00; 13:00 – 15:30). Neskaidrību gadījumā, lūdzu, sazinieties ar tehnisko daļu pa tālruni 67811363. Komunikāciju izbūvi Rudzu ielā plānots veikt 2020.-2021. gadā. Šobrīd norisinās būvdarbu iepirkumu procedūra, precīzs darbu veikšanas laiks būs zināms pēc līguma noslēgšanas ar būvdarbu veicēju un darba grafika sastādīšanas.
12345678910>
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2023 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »