Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Aicinājums iedzīvotājiem
Jautājumus, sūdzības un citas problēmas ar konkrētām mājokļu adresēm un citu sensitīvu informāciju lūdzam risināt telefoniski vai rakstot uz konkrētās nodaļas e-pastu. Darbinieku kontaktinformāciju skatīt sadaļā "KONTAKTI".
 Uzdot jautājumu
Meklēšana:
Maija Miezite 26.11.2020 21:27
Skatos, ka sākās ūdensapgādes darbi "Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Sloka - Vaivari", bet red[…]zu, ka manu adresi Atbalss iela 11a ignorē. Vai tad mēs neesam cilvēki, kam būtu nepieciešams ūdens? Dzīvojam šajā adresē kopš 1974 gada, bet vienīgā komunikācija, elektrības vada gals. Kāpēc ūdensapgādi no Cīruļu ielas nevarēja "davilkt" līdz manai adresei, kur skaitos pie Atbalss ielas piederīgi? Saprotu, ka Atbalss ielas izbūves tīklu ūdensapgādei man nevilks, bet no Cīruļu ielas gan varēja. Neticu kaut kādai mistiskai nākotnes plānošanai uz šo mazo apendiksu ... tāpēc jautājums, kāpēc to nevarēja saskaņot un ieplānot tagad?
Projekta ieviešanas vienība 09.12.2020 11:33
Būvprojekts, kura izbūves darbi šobrīd norisinās Atbalss un Cīruļu ielās ir izstrādāts un saskaņots Būvvaldē 2019.gadā, līdz ar to pievienot jaunus objektus nav iespējams. Izstrādājot ūdenssaimniecības attīstīb[…]as ilgtermiņa stratēģiju Jūsu vēlme tiks ņemta vērā.
Bernards Bagātais 14.11.2020 15:03
Labdien! Lielupē, Cēsu ielā ir ievilkta kanalizācija, vai mēs varam uzstādīt ūdens skaitītāju uz sa[…]va spices dziļurbuma, lai aprēķinātu maksu par kanalizāciju?
Gunta Kampmane Inženierpiesaistes komunikāciju inženiere 16.11.2020 10:17
Lai pieslēgtos pilsētas ūdensvada un kanalizācijas (turpmāk, ŪK) tīklam ir jāsāk ar tehnisko noteikumu pieprasīšanu un darba shēmas izstrādi. Tehnisko noteikumu un darba shēmas* (darba shēma - atvieglots pr[…]ojekts, ko bezmaksas izstrādā SIA “Jūrmalas ūdens”, tiem objektiem, kuriem ES Kohēzijas fonda ūdenssaimniecības projekta ietvaros tika nodrošināta ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēguma vieta) izstrādei nepieciešami sekojoši dokumenti: 1) parakstīts iesniegums (1 eksemplārs) ar priekšlīgumu (2 eksemplāri) - veidlapas skat. pielikumā; 2) zemes gabala robežu plāns; 3) zemesgrāmatu akts; 4) kopīga nekustamā īpašuma pastāvēšanas gadījumā - koplietošanas līgums/kopīpašnieku piekrišana; 5) ŪK skice. Par ŪK skici - jāpievieno skice, ar sev vēlamo ŪK komunikāciju ‘ceļu’ no šo komunikāciju atzarojumiem pie Jūsu īpašuma, līdz mājas sienai. Pietiek arī, ja norādīsiet vēlamās ŪK izvadu vietas mājas sienā (mājas kontūrā). Kā pamatu šai skicei, varat izmantot zemes robežu plāna kopiju. Vēstules pielikumā skat. *pdf failu, kurā redzams minēto atzarojumu izvietojums pie Jūsu objekta. Skice nepieciešama ŪK darba shēmas (atvieglotā projekta) izstrādei. Aktuālo iesnieguma veidlapu un 2 līguma veidlapu oriģinālus, kopā ar pārējiem dokumentiem, var: a) nosūtīt elektroniski, ja iesniegumu un līgumu iespējams parakstīt, izmantojot e-parakstu; b) nosūtīt pa pastu SIA "Jūrmalas ūdens", Tehniskā struktūrvienība, Promenādes iela Nr.1a, Jūrmala, LV-2015; c) iesniegt klātienē SIA “Jūrmalas ūdens” Promenādes ielā Nr.1a, pastkastītē pie ieejas durvīm. Neskaidrību gadījumā, lūdzu, sazinieties ar tehnisko daļu pa tālruni 67811363 (pirmdien, otrdien, ceturtdien: 08:00 – 12:00; 13:00 – 16:45).
Nauris Špels 09.11.2020 16:29
Ir noslēgs līgums ar RERE par kanalizācijas izbūvi Priedainē. Kad varētu sākties faktiskie darbi Bab[…]ītes ielā? Vai ir iespēja redzēt darbu plānu, grafiku? Kā es varu noskaidrot vai manu daudzdzīvokļu māju ir paredzēts pieslēgt centrālās kanalizācijas tīklam?
Aivars Kamarūts Projekta ieviešanas vienības vadītājs 10.11.2020 11:57
Šobrīd būvnieks kārto būvniecības dokumentāciju. Precīzāki plāni par faktisko darbu secību ielās būs zināmi apmēram pēc mēneša. Lai noskaidrotu, vai Jūsu māju ir paredzēts pieslēgt, būtu jāzina šīs mājas adrese[…]. Bet plānoto komunikāciju karti var aplūkot arī mūsu mājaslapā.
Inese Jūla 30.10.2020 08:35
Labdien, kad noasfaltēs mazo ceļa gabaliņu Rīgas ielā ( krustojums ar Zvaigžņu un Promenādes i[…]elu ). Darbi jau sen pabeigti !
Projekta ieviešanas vienība 08.12.2020 09:18
Informējam, ka notiek sagatavošanās darbi komunikāciju izbūvei Rīgas ielas posmā no Miera ielas līdz Pētera ielai. Darbus plānots uzsākt līdz 15.01.2021 un pabeigt līdz 15.04.2021. Rīgas/Zvaigžņu krustojuma ti[…]ks atjaunots, pēc komunikāciju izbūves Rīgas ielas posmā no Miera ielas līdz Pētera ielai. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Anda Rudzīte 15.10.2020 17:29
Labdien! Kad ir plānots izbūvēt ūdensapgādi un kanalizāciju Slokā, Kandavas ielā? Plānā iezīmēts kā […]8.līgums.
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas vienības ekonomiste 27.10.2020 11:37
Ūdenssaimniecības tīklu izbūve Kandavas ielā iekļauta būvdarbu līgumā "Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Asari - Ķemeri". Ir noslēgts būvdarbu līgums, darbus plānots veikt 2021.gadā.
Janeks Grabovskis 07.10.2020 09:41
Nav Udens Spiediena Nometnu iela 6, Kauguri. Prasiba tika celta Namu Parvalde jau pavasari. Tika […]veikta udensvada parbaude. Sledziens : Jurmalas udens veicis nepareizu savienojumu udensvadam. Pie ka griezties, udens driz vispar pazudis?
Karina Ņikitina Kauguru struktūrvienības vadītāja 27.10.2020 11:37
Par ūdens spiedienu ūdensvadā Nometņu ielā nr.6, Jūrmalā, tika veikta vairākkārtīga ūdens savienojumu ūdensvadā Nometņu ielā Nr.6 apsekošana, pārbaudes laikā netika konstatēts nepareizs pievienojums ūdensvadam.[…] Padotais ūdens spiediens pilsētas ūdensvadā atbilsts noteiktajai normai, kas nodrošina ūdensapgādi Jūrmalas pilsētā. Ja dzīvoklī, tomēr nav pietiekama ūdens padeve, ir jāvēršas pie īpašuma apsaimniekotāja, lai lemtu par radušos problēmu, radušās problēmas var būt, iespējama stāvvada aizsērējums vai par ūdens skaitītāja maiņa ar lielāku caurplūdi
Marina Kurulenko 23.09.2020 16:38
Labdien! Kad ir plānots izbūvēt ūdensapgādi un kanalizāciju Kalnciema ielā?
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas vienības ekonomiste 29.09.2020 13:45
Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Kalnciema ielā, posmā, kur ielu tīkli nav izbūvēti, tiks vērtēta plānojot SIA "Jūrmalas ūdens" tīklu paplašināsanu ilgtermiņā.
Aldis Kalnins 12.09.2020 11:02
Labdien, nepieciešams sakārtot apbraucamos ceļus Asaros Medņu ielā. Plus nepieciešams uzstādīt zīmes[…] par dzīvojamo zonu, jo daudzi braucēji pārsniedz ātrumu.
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas vienības ekonomiste 22.09.2020 12:43
Ņemot vērā būvniecības dēļ novirzītās satiksmes intensitāti, apvedceļu ceļu Medņu un citās ielās plānots drīzumā nogreiderēt. Ceļa zīmes ir izvietotas pēc VAS "Latvijas Valsts ceļi" saskaņotās shēmas, kas nepar[…]edz ātruma ierobežojumus. "Dzīvojamās zonas" statusa noteikšana un ar to saistīto zīmju izvietošana neietilpst SIA "Jūrmalas ūdens" kompetencē.
Jānis Stankunas 04.09.2020 17:48
Labdien! Kad ir plānots izbūvēt ūdensapgādi un kanalizāciju Pulkveža Brieža ielā? Un vai līdz ar […]darbu noslēgumu ir paredzēts uzlabot ielas segumu?
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas vienības ekonomiste 14.09.2020 15:24
Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkluizbūve Pulkveža Brieža ielā iekļata projektā "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta" un noslēgts būvdarbu līgums "Ūdenssaimniecības tīklu paplašināsana Jūrmal[…]ā, Dubulti-Pumpuri". Tīklu izbūve ir uzsākta un to plānots pabeigt līdz 2021.gada jūnijam, iekļaujot objekta nodošanu ekspluatācijā. Pēc ūdenssaimniecības tīklu izbūves tiks atjaunots iepriekšējais ielas segums atbilstoši būvnormatīviem.
Baiba Ozola 25.08.2020 14:35
Labdien! Vēlos noskaidrot, kad kanalizācijas un ūdensvada izbūves darbi notiks Miera ielā no Sveķu[…] līdz Pāvila ielai Dzintaros. Vai iedzīvotāji tiks iepriekš brīdināti?
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas vienības ekonomiste 02.09.2020 15:10
ŪK tīklu izbūves darbus Miera ielā, no Admirāļu līdz Ķemeru ielai, kurā iekļauts posms no Sveķu līdz Pāvila ielai, atbilstoši būvdarbu veicēja iesniegtajam darba grafikam, paredzēts veikt no 2020.gada septembra[…] līdz 2021.gada februārim. Par plānotajiem darbiem iedzīvotājus informēs būvdarbu veicējs.
12345678910>
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2023 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »