Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Aicinājums iedzīvotājiem
Jautājumus, sūdzības un citas problēmas ar konkrētām mājokļu adresēm un citu sensitīvu informāciju lūdzam risināt telefoniski vai rakstot uz konkrētās nodaļas e-pastu. Darbinieku kontaktinformāciju skatīt sadaļā "KONTAKTI".
 Uzdot jautājumu
Meklēšana:
Ventspils šoseja 08.03.2022 13:50
Lūdzu sniegt atbildi uz 8.februārī uzdoto jautājumu: Lūdzu apstipriniet, ka 2022.gada 7.janvārī para[…]kstītais būvdarbu līgums “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Kaugurciems - Sloka” ietver ūdens un kanalizācijas tīklu izbūvi Ventspils šosejā, Slokā?
Projekta ieviešanas vienība 17.03.2022 14:16
Būvdarbu līgums "Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Kaugurciems - Sloka " ietver ūdens un kanalizācijas tīklu izbūvi Ventspils šosejā, Jūrmalā, posmā no dzelzceļa līdz Darba ielai.
Nataļja Fostjučenko 24.02.2022 08:53
Labdien gribeju uzzinat šogad Krasta iela Sloka ari bus darbi pa proektu udens un kanalizacija?
Projekta ieviešanas vienība 17.03.2022 14:13
Jā, šogad tiks veikti ūdenssaimniecības tīklu izbūves darbi Krasta ielā.
Ventspils šoseja 08.02.2022 13:04
Lūdzu apstipriniet, ka 2022.gada 7.janvārī parakstītais būvdarbu līgums “Ūdenssaimniecības tīklu pap[…]lašināšana Kaugurciems - Sloka” ietver ūdens un kanalizācijas tīklu izbūvi Ventspils šosejā, Slokā?
Projekta ieviešanas vienība 17.03.2022 14:17
Būvdarbu līgums "Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Kaugurciems - Sloka " ietver ūdens un kanalizācijas tīklu izbūvi Ventspils šosejā, Jūrmalā, posmā no dzelzceļa līdz Darba ielai.
Ventspils šoseja 30.11.2021 11:21
Lūdzu sniegt atbildi uz 19.oktobrī uzdoto jautājumu: Ventspils šoseja 19.10.2021 21:24 Labdien, ņe[…]mot vērā, ka jau vairāk kā gadu Jūrmalas ūdens kopā ar Jūrmalas domi aktīvi meklē finansējumu, lai pabeigtu iesākto projektu tajos posmos, kur finansējums nepietika, lūdzu informēt, kādi ir rezultāti šai aktīvajai finansējuma meklēšanai un kādi jums ir tālākie budžeta plāni 2022.gadam? Vai Jūrmalas ūdens ir aprēķinājis un iesniedzis domei šobrīd nepieciešamo finansējuma apmēru iesāktajam (izprojektētajam), bet neizbūvētajam ŪKT būvprojektam? Kad iedzīvotāji sagaidīs konkrētus lēmumus, tā kā Jūrmalas dome ir apturējusi tālāku projekta virzību jau kopš 2020.gada jūlija, jo vēlēšanu gadā taču nevar "šķiest" finansējumu vizuāli nemanāmā infrastruktūrā? 26.11.2021 09:43
PIV 01.12.2021 10:11
SIA “Jūrmalas ūdens”, izmantojot JPD sniegto galvojumu, ir radis finansējumu zemāk esošajā vietnē redzamā, 10. līguma realizēšanai. http://jurmalasudens.lv/zkartes/projekta_iv_karta_12_2019.html
Ineta Kalpiņa 24.11.2021 18:38
Sveiki, Slokā, iepretim Lāčplēša ielai 14. uz ielas ir kanalizācijas aka, kas jau gadiem stāv pārklā[…]ta ar betona plāksni. Smaku, tā neaiztur vispār! Kad tas tiks sakārtots, lai ikdienā nav jāelpo kanalizācijas smaka?
Kauguru struktūrvienības vadītāja 25.11.2021 16:30
Apsekojot aku konstatēts, ka plāksne bija nobīdīta un var būt, tas radīja lielāku smakas varbūtību. Plāksne atlikta precīzi uz akas atvēruma.
Inta Davidone 24.11.2021 11:52
Kad tiks aizvākti nozāģētie bērzu un priežu koku baļķi uz Cīruļu ielas pie mājas nr.85 un nr.87. I.[…] Davidone
Projekta ieviešanas vienība 25.11.2021 08:48
Par precīzu koku izvešanas plānoto laiku, lūdzu sazinieties ar darbu vadītāju. Būvadarbu vadītāja vārds uzvārds tālruņa numurs ir nosūtīts uz Jūsu e-pastu.
Henrijs Vo. 15.11.2021 07:43
kopsh pavasars uudens smird un filtri jaamaina 2x meenesii- izmaksas100 eiro.kaa JU kompensees shos […]papildus izdevumus?es nesaņemu pakalpojumu par kuru maksaaju.
Sabiedrisko attiecību speciālists 23.12.2021 10:06
Informējam, ka SIA "Jūrmalas ūdens" sadarbībā ar Veselības inspekciju ir konkretizējusi nepieciešamās darbības ūdens kvalitātes stabilizēšanai, lai ūdens atbilstu Ministru kabineta 14.11.2017. noteikumu Nr.671 […],,Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" prasībām. Līdz ar to Veselības inspekcija ir arī pagarinājusi veicamo korektīvo pasākumu izpildes termiņu līdz 31.12.2022. Tāpat norādīts, ka esošās neatbilstības minēto noteikumu prasībām nav cilvēka veselībai bīstamas jeb kaitīgas vai arī varētu radīt sadzīves tehnikas bojājumus, ja arī klients, ievērojot spēkā esošo normatīvos aktus, veic ūdens kvalitātes nodrošināšanas pasākumus. Atvainojamies par neērtībām!
Eduards Vasiļevskis 28.10.2021 11:48
Labdien! Lūdzu sniegt atbildi sakarā ar privātīpašumu pieslēgšanos pie jaunizbūvētajiem Jūrmalas cen[…]tralizētiem ūdensvada-kanalizācijas tīkliem, Priedainē? Ciemats, kurā pārsvarā tika izmantotas lokālās ūdens iegūšanas (caur spici) un kanalizācijas notekūdeņu novadīšanas, slēgtās tilpņu konstruktīvās, ietaises. Kādi nosacījumi, noteikumi stājušies spēkā, kas regulē esošās spices tālāku izmantošanu privātīpašumā, pieslēdzoties pilsētas centralizētam ūdensvadam un kanalizācijai?
Projekta ieviešanas vienība 25.11.2021 08:44
Jautājumi par spices izmantošanu un sistēmu nodalīšanu tiks atrunāti izsniedzot Tehniskos noteikumus. Lai pievienotos pilsētas ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas komunikācijām (turpmāk - ŪK) ir […]jāsāk ar tehnisko noteikumu pieprasījumu, kuriem nepieciešami sekojoši dokumenti: 1) parakstīts iesniegums; 2) zemes gabala robežu plāns (kopija); 3) zemesgrāmatu akts (kopija); 4) kopīga nekustamā īpašuma pastāvēšanas gadījumā - koplietošanas līgums/kopīpašnieku piekrišana iecerētajiem darbiem (kopija); 5) ūdensvada un kanalizācijas tīklu skice ar sev vēlamo komunikāciju ‘ceļu’ jūsu īpašumā. Pietiek, ja norādīsiet vēlamās ŪK izvadu vietas mājas sienā (mājas kontūrā). 6) Decentralizētās kanalizācijas sistēmas apliecinājums, ja nekustamajā īpašumā tāda sistēma tiek izmantota un sākotnējais apliecinājums SIA Jūrmalas ūdens vēl nav iesniegts. Aktuālo iesnieguma veidlapu ar pievienojamajiem dokumentiem, var: a) nosūtīt elektroniski uz e-pastu tehniskadala@jurmalasudens.lv; b) nosūtīt pa pastu SIA "Jūrmalas ūdens", Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības nodaļa, 8.kab., Promenādes iela Nr.1a, Jūrmala, LV-2015. Augstāk minēto dokumentu sagatavošana ir bez maksas. Informatīvie tālruņi: 25611336; 67811381.
Gatis Sausnītis 27.10.2021 10:31
Aizbērtais grāvis un caurteka pie Grīvas ielas 13 nama . 16.aprīlī veršos pie jums ar lūgumu atjauno[…]t sākotnējā stāvoklī ūdensvada izbūves laikā aizbērto ,bet pēc tam nepietiekami atjaunotā grāvja un caurtekas dēļ.Uz ko saņemu atbildi ,ka tas tiks izdarīts pēc būvdarbu beigām . Ir pagājis PUSGADS ,runa ir par nepilnus 100 metrus garu posmu ,būvdarbu sen ir pabeigti bet īpašumi applūduši. Kad mums atjaunos grāvjus un caurteku sākotnējā stāvoklī ?
Projekta ieviešanas vienība 05.11.2021 14:58
Labiekārtošanas darbi šajā būvniecības līgumā turpinās. Grāvis tiek sakārtots. Darbu vadītājs Aļģirds Balta 26410872
Ventspils šoseja 19.10.2021 21:24
Labdien, ņemot vērā, ka jau vairāk kā gadu Jūrmalas ūdens kopā ar Jūrmalas domi aktīvi meklē finansē[…]jumu, lai pabeigtu iesākto projektu tajos posmos, kur finansējums nepietika, lūdzu informēt, kādi ir rezultāti šai aktīvajai finansējuma meklēšanai un kādi jums ir tālākie budžeta plāni 2022.gadam? Vai Jūrmalas ūdens ir aprēķinājis un iesniedzis domei šobrīd nepieciešamo finansējuma apmēru iesāktajam (izprojektētajam), bet neizbūvētajam ŪKT būvprojektam? Kad iedzīvotāji sagaidīs konkrētus lēmumus, tā kā Jūrmalas dome ir apturējusi tālāku projekta virzību jau kopš 2020.gada jūlija, jo vēlēšanu gadā taču nevar "šķiest" finansējumu vizuāli nemanāmā infrastruktūrā?
Aivars Kamarūts PIV vadītājs 01.12.2021 10:09
SIA “Jūrmalas ūdens”, izmantojot JPD sniegto galvojumu, ir radis finansējumu zemāk esošajā vietnē redzamā, 10. līguma realizēšanai. http://jurmalasudens.lv/zkartes/projekta_iv_karta_12_2019.html
12345678910>
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2024 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »