Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Aicinājums iedzīvotājiem
Jautājumus, sūdzības un citas problēmas ar konkrētām mājokļu adresēm un citu sensitīvu informāciju lūdzam risināt telefoniski vai rakstot uz konkrētās nodaļas e-pastu. Darbinieku kontaktinformāciju skatīt sadaļā "KONTAKTI".
 Uzdot jautājumu
Meklēšana:
Irita Tovta 05.08.2019 10:36
Labdien, sakiet lūdzu, ik pēc cik gadiem ir jāverificē ūdens skaitītāji, un vai jūs sūtiet kādu atgā[…]dinājumu par šī procedūras veikšanu?
Guntis Klīve Tehniskais direktors 08.08.2019 11:53
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 40 “Noteikumi par valsts meteoroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” mehāniskie ūdens patēriņa skaitītāji tiek mainīti reizi 4 gados; elektromagnētiskie un ul[…]traskaņas ūdens patēriņa skaitītāji tiek mainīti reizi 6 gados. Komercuzskaites ūdens patēriņa skaitītājus, kuri atrodas ūdensmērītāja akās SIA “Jūrmalas ūdens” abonentiem maina bezmaksas. Atgādinājums par skaitītāja verifikāciju netiek sūtīts, jo SIA “Jūrmalas ūdens” seko līdzi ūdensskaitītāju verifikācijas termiņiem un veic to nomaiņu. Šis nosacījums neattiecas uz dzīvojamo māju dzīvokļiem, kuros uzstādīti ūdens skaitītāji.
Jānis Bērziņš 26.07.2019 08:46
Vēlreiz par Avotu ielas ūdeni un kanalizāciju! Lūdzu norādiet precīzākus termiņus!
Zanda Kocere-Vika PIV grāmatvede 30.07.2019 14:03
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Avotu ielā ir iekļauta būvprojektā "Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Majoros un Dzintaros". Šim būvprojektam plānots nedēļas laikā izsludināt iepirkumu būvdarbu v[…]eikšanai. Faktiskos būvdarbus plānots veikt 2020.-2021.gadā, precīzs darbu veikšanas laiks būs zināms tikai pēc līguma noslēgšanas ar būvdarbu veicēju un darba grafika sastādīšanas. Lai pēc ielas tīklu izbūves un nodošanas ekspluatācijā, uzreiz būtu iespējams īpašumam lietot pilsētas komunikācijas, jau tagad varat griezties SIA "Jūrmalas ūdens" tehniskajā daļā (tel.67811363, e-pasts: tehniskadala@jurmalasudens.lv) un saņemt tehniskos noteikumus, projekta-darba shēmu pagalma tīklu izbūvei un veikt tīklu izbūvi savā īpašumā.
Andris Klaužs 12.07.2019 08:36
Labdien!Vēlos uzzināt, kad paredzēts veikt ūdensvada un kanalizācijas izbūvi Rudzu ielā?
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas ekonomiste 22.07.2019 14:24
Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvi Rudzu ielā plānots veikt 2020.-2021. gadā. Šobrīd norisinās būvdarbu iepirkumu procedūra, precīzs darbu veikšanas laiks būs zināms pēc līguma noslēgšanas ar b[…]ūvdarbu veicēju un darba grafika sastādīšanas.
Sandra Krūmiņa 23.05.2019 15:42
Labdien!Vēlos uzzināt, kad paredzēts veikt ūdensvada un kanalizācijas izbūvi 1905.gada ielā?
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas ekonomiste 28.05.2019 09:26
Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve 1905.gada ielā iekļauta būvprojektā “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināsana Jūrmalā, Krastciems-Ķemeri”. Šobrīd norisinās būvprojekta izstrāde, būvdarbus plānots veikt 202[…]0.-2021.gadā. Precīzs darbu veikšanas laiks būs zināms pēc līguma noslēgšamas ar būvdarbu veicēju.
Ināra Buša 20.05.2019 11:44
Kādas ir izmaksas, lai pieslēgtos Jūrmalas ūdens?
Guntis Klīve Tehniskais direktors 28.05.2019 09:25
SIA “Jūrmalas ūdens” dara zināmu, ka dokumentu noformēšanu, t.sk. uz iesnieguma pamata tehnisko noteikumu sagatavošana un izsniegšana, projekta-darba shēmas izstrādāšana un saskaņošana (gadījumos, ja ir izbūvēt[…]i komunikāciju pievadi no maģistrālā vada līdz īpašuma robežai), komercūdensmērītāja uzstādīšanu, līguma noformēšana un pakalpojuma pieslēgšana, veic bez maksas. Būvdarbus īpašumā apmaksā pakalpojuma saņēmējs, t.sk. ūdensmērītāja akas ar ūdensmērītāja mezglu un kanalizācijas kontrolakas uzstādīšana. Par šiem darbiem izmaksas nosaka pakalpojuma saņēmēja izvēlēts būvētājs. Sagatavotie tehniskie noteikumi derīgi 2 gadus.
Jānis Vēliņš 23.04.2019 00:01
Sveiki! Vēlamies noskaidrot kad ir plānota ūdensapgādes un sadzīves kanalizāciju tīklu paplašināšana[…] Asaros, Artūra ielā? Paldies.
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas ekonomiste 24.04.2019 13:29
Ūdensapgādes un sadzīves kanaliācijas tīklu izbūvi Artūra ielā plānots veikt 2020.-2021. gadā. Šobrīd norisinās iepirkumu procedūra būvdarbu veicējam, precīzs darbu veikšanas laiks būs zināms pēc līguma noslēgš[…]anas ar būvdarbu veicēju un darba grafika sastādīšanas.
Olga Girvica 09.04.2019 21:16
Labdien! Kads ir ūdens rādītājs - cietība, kopējā, mg-ekv/l Kauguros? Kada ir noteikta norma šim rād[…]ītājam? (no-līdz) Paldies.
Maruta Višņevska Laboratorijas vadītāja 10.04.2019 13:08
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.671"Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības monitoringa un kontroles kārtība "dzeramajā ūdenī cietības saturs netiek normēts. Faktiskais cietības rādītājs Kauguru[…] dzeramajā ūdenī sastāda 3,0-3,5 mmol/l.
Baiba Daktiņa 08.04.2019 14:18
Labdien, Vēlos uzzināt, kad plānots pieslēgt ūdeni un kanalizāciju Valtera prospektā 42 ?
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas vienības ekonomiste 10.04.2019 08:35
Ūdensapgādes un sadzīves kanaliācijas tīklu izbūvi Valtera prospektā plānots veikt 2020.-2021. gadā. Šobrīd norisinās iepirkumu procedūra būvdarbu veicējam, precīzs darbu veikšanas laiks būs zināms pēc līguma n[…]oslēgšanas ar būvdarbu veicēju un darba grafika sastādīšanas
Diāna Jance 05.04.2019 09:59
Labdien! Kad ir paredzēts veikt ūdensvada un kanalizācijas izbūves darbus Jaundubultos - Abavas un V[…]aldemāra ielu rajonā?
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas vienības ekonomiste 10.04.2019 08:34
Ūdensapgādes un sadzīves kanaliācijas tīklu izbūvi Abavas un Krišjāņa Valdemāra ielu rajonā plānots veikt 2020.-2021. gadā. Šobrīd norisinās iepirkumu procedūra būvdarbu veicējam, precīzs darbu veikšanas laiks […]būs zināms pēc līguma noslēgšanas ar būvdarbu veicēju un darba grafika sastādīšanas.
Valentina Grinberga 30.01.2019 15:02
Labdien,ka es varu regisreties juna dzives vieta,lai nodot udens skaititai.
Anda Kuzmane Abonentu daļas vadītāja 01.02.2019 08:36
SIA "Jūrmalas ūdens" abonenti, kuri izmanto mājas lapas vietni, lai nodotu ūdens skaitītāju rādījumus nav jāreģistrējas.
<11121314151617
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2023 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »