Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Aicinājums iedzīvotājiem
Jautājumus, sūdzības un citas problēmas ar konkrētām mājokļu adresēm un citu sensitīvu informāciju lūdzam risināt telefoniski vai rakstot uz konkrētās nodaļas e-pastu. Darbinieku kontaktinformāciju skatīt sadaļā "KONTAKTI".
 Uzdot jautājumu
Meklēšana:
Ieva Zibiņa 09.02.2018 14:57
Labdien, 27.11.2017,ir sniegta atbilde, ka Ūdens skaitītāja rādījumi jāiesniedz katru mēnesi no 25 […]līdz 28 datumam, bet nav minēts par kādu periodu - par tekošo mēnesi, vai par iepriekšējo mēnesi. Tas ir, piemēram, līdz 25.02. jāiesniedz rādītāji par janvāri?
Ilona Bērtule Abonentu daļas vadītāja 12.02.2018 08:52
Atbildot uz Jūsu uzdoto jautājumu, informējam, ka ūdens skaitītāja rādījumi jāiesniedz katru mēnesi no 25 līdz 28 datumam, par tekošo mēnesi - piemēram uz 25.02.2018 jāiesniedz rādījumu par period no 25.01.201[…]8 līdz 25.02.2018.
Agnese Voldajenko 08.02.2018 10:05
Labdien. Gribam savam zemesgabalam pret ielu uzlikt žogu. Kā to projektu,kas ir gatavs, saskaņot ar […]Jūrmalas ūdeni? Zigfrīda Meierovica prospekts 26.
Jānis Livčāns Tehniskās stuktūvienības vadītājs 09.02.2018 10:45
SIA “Jūrmalas ūdens” informē, ka projektu saskaņošana notiek otrdienās un ceturtdienās no plkst. 8:30 līdz plkst.11:30. Projektus saskaņo SIA “Jūrmalas ūdens” tehniskais direktors Guntis Klīve vai tehniskās str[…]uktūrvienības vadītājs Jānis Livčāns (8.kab.), tālrunis 67811363.
ivo aizupietis 01.02.2018 12:29
Kur iespējams iepazīties ar informāciju par udensvada, kanalizācijas ierīkošanu pa ielu pie Rūpniec[…]ības ielas 2,4,6 t.i. ielas sākums
Dace Krustkalne PIV ekonomiste 02.02.2018 14:54
Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Jūrmalā, Rūpniecības ielā posmā no Staburaga līdz Telšu ielai plānota projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” 3. būvprojektā. 2018. gadā plā[…]nots uzsākt būvprojekta izstrādi, kura laikā tiks apzināti īpašumi, kuriem nepieciešams izveidot pieslēguma vietas ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem. Ielas tīklu izbūvi plānots veikt 2019.-2021. gadā. Sīkāka informācija par Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārtas īstenošanu pieejama www.jurmalasudens.lv sadaļā Investīciju projekts, kā arī tiek publicēta vietējos laikrakstos. Kartogrāfiskais materiāls par plānoto tīklu izbūvi pieejams: - Ūdensapgādes tīkliem http://www.jurmalasudens.lv/zkartes/udensapgade.html - Sadzīves kanalizācijas tīkliem http://www.jurmalasudens.lv/zkartes/kanalizacija.html
Ineta Kalve 27.11.2017 16:05
Labdien! Vèlètos uzzinàt, kapèc tika aizlieta ar asfaltu lietusùdens notece Tèrbatas ielas un Mazpu[…]lku ielas krustojumà? Tagad tajà vietà ir bieźi izveidojas liela peļķe. Vai un kad tiks atjaunota noteice? Vai arì tiks novèrstas noteces nekvalitatìvàs likvidàcijas sekas - lai uz asfalta virs likvidètàs notekas nekràtos udens. Ar cieņu I.Kalve
Aivars Stārasts Meliorācijas inženieris 29.11.2017 10:52
Paldies par Jūsu sniegto informāciju par lietusūdens noteces aizasfaltēšanu Tērbates un Mazpulku ielas krustojumā. Informējam, ka problēma ir konstatēta, risinājums būs pēc Tērbatas ielas rekonstrukcijas, kura[…] ir paredzēta 2018 gadā , posmā no Mazās Nometņu ielas līdz Rūpniecības ielai.
Jūrmalas pilsētas Labklājības paŗvalde Labklājības pārvalde 24.11.2017 14:15
Labdien! Sakiet lūdzu līdz kuras datumam jāiesniedz ūdens skaitītāja rādītāji? Paldies
Ilona Bērtule Abonentu daļas vadītāja 24.11.2017 15:22
Ūdens skaitītāja rādījumi jāisniedz katru mēnesi no 25līdz 28 datumam. Skaitītāja rādījumus var iesniegt: 1. Elektroniski sūtot uz e-pastu - abonenti@jurmalasudens.lv. 2. Aizpildot informāciju SIA "Jūrmalas ūd[…]ens" mājaslapā pie sadaļas - skaitītāja rādījumi. 3. Zvanot uz tālruni +371 67811364.
Juris Liģeris 16.10.2017 20:43
Pirms dažām nedēļām Ķemeros, Robežu ielā pazuda koplietošanas ūdens pumpis. Vai tas ir zināms vai tā[…] ir plānota darbība?
Guntis Klīve Tehniskais direktors 08.11.2017 08:55
SIA "Jūrmalas ūdens" informē, ka brīvkrānu atvienošana norit plānveidīgi un šobrīd Ķemeros darbojas trīs brīvkrāni: 1. Robežu ielā Nr.15. 2. Tukuma un Rucavas ielas krustojumā. 3. Partizānu un Purvīša ielas […]krustojumā. Visiem brīvkrāniem ir uzstādīti skaitītāji un paņemtais ūdens tiek fiksēts. Attiecīgi pēc informācijas apkopošanas tiks lemts par turpmāko brīvkrānu darbību vai atslēgšanu.
Jānis Liepiņš 12.10.2017 11:21
Labdien! Esmu dzirdējis, ka jau tagad var pieteikties ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkoš[…]anai vietā, kur būvniecība notiks IV kārtas ietvaros. Vai šī informācija ir patiesa?
Aivars Kamarūts Projekta ieviešanas vienības vadītājs 12.10.2017 14:06
Informācija, ka SIA "Jūrmalas ūdens" realizē Ūdenssaimniecības attīstības projekta 4. kārtu ir patiesa. Lai varētu sīkāk informēt par nepieciešamajām darbībām, mums būtu jāzina Jūsu īpašuma adrese. Ar projekt[…]ā paredzēto darbu apjomu un shēmu var iepazīties mūsu mājas lapā- http://www.jurmalasudens.lv/?ct=kartes Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Projekta ieviešanas vienību. project@jurmalasudens.lv
Aleksandrs Matisons 11.10.2017 15:16
Labdien, kāds ir 1m3 esošais tarifs aukstajām ūdenim un kanalizācijai? Dzīvoklis atrodas Lašu ielā 5[…], Buļļuciemā.
Ilona Bērtule Abonentu daļas vadītāja 12.10.2017 15:00
SIA ''Jūrmalas ūdens'' abonentiem par ūdensapgādi un notekūdeņu novadīšanu tiek aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2012.gada 21.marta lēmumu Nr.84. Ūdensapgādes pakalpojuma t[…]arifs - 0.90 EUR + PVN21% 0.19 EUR =1.09 EUR/m3. Notekūdeņu novadīšanas tarifs - 1.71 EUR + PVN21% 0.36 EUR= 2,07EUR/m3. Informācija par tarifiem ir apskatāma SIA ""Jūrmalas ūdens" mājas lapā: www.jurmalasudens.lv- tarifi.
Gunārs Nāburgs 31.08.2017 16:34
Labdien. Vai ir iespēja apskatīties kur ir ievilts udensvads un kanalizācija Ķemeros (karte) lai uz[…]zinātu vai gar īpašumu iet komuniācijas un ir iespēja pieslēgties.
Dace Krustkalne PIV ekonomiste 08.09.2017 10:08
Labdien! Karte ar esošajiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem Ķemeros pieejama šeit: http://www.jurmalasudens.lv/box/files/Kartes/kemerikarte.pdf Informācija par pievienošanos komunikācijām atro[…]dama šeit: http://www.jurmalasudens.lv/?ct=ikomunikacija&fu=read&id=127&start=1 Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu sazināties ar Tehnisko daļu, tālr.nr.67811363, e-pasts:tehniskadala@jurmalasudens.lv Kartogrāfiskais materiāls par plānoto tīklu izbūvi Jūrmalas ūdenssaimniecības projekta IV kārtā pieejams: - ūdensapgādes tīkliem: http://www.jurmalasudens.lv/zkartes/udensapgade.html - sadzīves kanalizācijas tīkliem: http://www.jurmalasudens.lv/zkartes/kanalizacija.html
Liana Ivanova 14.08.2017 20:04
Labdien .Kad ir plānots uzbūvēt kanalizacijas sistemu Ezeru ielā otra daļā ?
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas ekonomiste 15.08.2017 09:18
Atbildot uz Jūsu jautājumu par sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvi Jūrmalā, Ezeru ielā, informējam, ka tīklu izbūve minētajā adresē plānota Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārtas 2. būvprojekt[…]ā. Līdz 2018. gada marta beigām plānots izstrādāt un apstiprināt būvvaldē ielas tīklu izbūves būvprojektu. Līdz tam tiks apzināti īpašumi, kuriem nepieciešams izveidot pieslēguma vietas ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem. 2017.gada vasarā/rudenī, būvprojekta autori SIA “Firma L4”, sazināsies ar Jums, lai precizētu pieslēguma vietu līdz Jūsu īpašuma robežai. Pēc būvprojekta apstiprināšanas būvvaldē, būs iespējams saņemt SIA “Jūrmalas ūdens” Tehniskos noteikumus iekšpagalma komunikāciju izbūvei. Ielas tīklu izbūvi plānots veikt 2019. – 2020. gadā un pēc to nodošanas ekspluatācijā, ja Jūsu īpašumā tīkli būs izbūvēti, varēsiet uzsākt pakalpojuma lietošanu. Sīkāka informācija par Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārtas īstenošanu pieejama www.jurmalasudens.lv sadaļā Investīciju projekts, kā arī tiks publicēta vietējos laikrakstos. Kartogrāfiskais materiāls par plānoto tīklu izbūvi pieejams: - Ūdensapgādes tīkliem: http://www.jurmalasudens.lv/box/files/Kartes/u1majorivaivari260717.pdf - Sadzīves kanalizācijas tīkliem: http://www.jurmalasudens.lv/box/files/Kartes/k1majorivaivari260717.pdf
<11121314151617
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2024 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »