Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Aicinājums iedzīvotājiem
Jautājumus, sūdzības un citas problēmas ar konkrētām mājokļu adresēm un citu sensitīvu informāciju lūdzam risināt telefoniski vai rakstot uz konkrētās nodaļas e-pastu. Darbinieku kontaktinformāciju skatīt sadaļā "KONTAKTI".
 Uzdot jautājumu
Meklēšana:
Jānis Bērziņš 04.07.2017 17:05
Labdien! Vai pastāv iespēja uzstādīt individuālo laistīšanas skaitītāju (daudzdzīvokļu māja Lielupe[…]s ielā 13) dzīvoklī, dārza laistīšanai (ūdens bez kanalizācijas)? Ja var, tad kur būtu jāvēršas lai pasūtītu šo pakalpojumu?
Inese Pelse - Ilsjāne juriste 14.07.2017 13:42
Dzīvojamai mājai Jūrmalā, Lielupes ielā 13 ir kopīga ūdens apgādes sistēma, kura saskaņā ar 2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 332 "Latvijas būvnormatīvs LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads u[…]n kanalizācija" 4.punktu ir ēkas iekšējais ūdensvads, kas nodrošina patērētājus vienā ēkā vai ēku grupā ar ūdeni no ūdensapgādes tīkla caur kopējo ūdens uzskaites mezglu. Savukārt atbilstoši Dzīvojamās ēkas ūdensapgādes sistēmu pārvaldīšanas tiesiskajam regulējumam (Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta pirmā daļa) atsevišķā dzīvokļa īpašumā esošās inženierkomunikācijas ir ārpus sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu siegšanas robežas un to pārbūve ir risināma dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē ar vai bez pārvaldnieka starpniecības. SIA "Jūrmalas ūdens" aprēķina samaksu par dzīvojamai mājai Jūrmalā, Lielupes ielā 13 piegādātajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, vadoties no komercuzskaites mēraparāta fiksētajiem rādījumiem, kas ir ierīkots pakalpojuma piederības robežā, savukārt aprēķinātā sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksājumu sadale starp dzīvokļu īpašniekiem, kā tas jau bija norādīts iepriekš ir dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbība, kuras kārtība un noteikumi ir nosakāmi ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu. Ievērojot augstāk minēto, SIA "Jūrmalas ūdens" nav ne tehniskas, ne tiesiskas iespējas atļaut atsevišķajā dzīvokļa īpašumā ierīkot ūdens mērītāju dārza laistīšanai, jo atsevišķais dzīvokļa īpašums nav tieši pieslēgts SIA "Jūrmalas ūdens"īpašumā esošajai ūdens apgādes sistēmai, savukārt ar dzīvojamās mājas lietošanu saistīto maksājumu sadale starp dzīvokļu īpašniekiem ir dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbība ko veic dzīvojamās mājas pārvaldnieks, attiecīgajā gadījumā - SIA "Jūrmalas namsaimnieks" .
Olga Kozinova 21.06.2017 13:33
Labdien. Sakara ar 18.06.17. ugunsgreku Slokas izgaztuve ar toksiskajiem atkritumiem, man, ka Kaugu[…]ru iedzivotajam un maza berna matei ir lielas aizdomas par udens kvalitati un iespejamiem piemaisijumiem dzeramudeni. Vai Jurmalas udens plano veikt papildus udens izmeklejumu tuvakaja laika ar merki identificet cilveka veselibai draudoso toksisko piemaisijumus?
Maruta Višņevska Laboratorijas vadītāja 22.06.2017 09:45
Atbildot uz iesniegumā norādītajām šaubām, SIA “Jūrmalas ūdens” informē, ka dzeramo ūdeni SIA “Jūrmalas ūdens” piegādā Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem, kuru namīpašumi ir pieslēgti SIA “Jūrmalas ūdens” centrali[…]zētajai ūdens apgādes sistēmai, izmantojot slēgtu ūdensapgādes cauruļvadu sistēmu. Dzeramais ūdens tiek iegūts izmantojot artēziskos urbumus, kuru dziļums sastāda 120 m un patērētājiem tas tiek piegādāts izmantojot slēgtu cauruļvadu sistēmu pēc tā attīrīšanas dzeramā ūdens attīrīšanas stacijās. Kauguros dzeramā ūdens attīrīšanas stacija atrodas Jūrmalā, Nometņu ielā 19. SIA “Jūrmalas ūdens” piegādātie ūdens apgādes pakalpojumi ir kvalitatīvi un atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu regulējumam un ES direktīvās ietvertajām prasībām, ka arī tie netika un nevarēja tikt pakļauti piesārņojumam, ko radīja plastmasas atkritumu ugunsgrēks Jūrmalā. Minēto faktu apliecināja arī 2017.gada 21.jūnijā Valsts Vides Dienests. 2017.gada 21.jūnijā plkst.18:45 Valsts Vides Dienests publiski, izvietojot ziņas portālā “Delfi”, paziņoja, ka pēc plastmasas atkritumu ugunsgrēka Jūrmalā centralizētās ūdensapgādes sistēma nav pakļauta piesārņojumam un šo ūdeni var lietot uzturā, savukārt māju individuālās ūdens ņemšanas vietas (spices, akas) vēl tiks pārbaudītas, informēja Veselības inspekcijā (VI)/ raksts pieejams: http://www.delfi.lv/news/national/politics/pec-ugunsgreka-jurmala-centralizetas-udensapgades-sistema-nav-piesarnota.d?id=48976817/ . Valsts Vides Dienests paziņoja, ka lai novērtētu ugunsgrēka radītā vides piesārņojuma iespējamo risku cilvēku veselībai Jūrmalā, Veselības inspekcija, sadarbojoties ar Valsts vides dienestu un Jūrmalas domi, ir apzinājusi tās individuālās ūdens ņemšanas vietas - akas un seklos urbumus līdz 15 metriem, kuras pakļautas iespējamam piesārņojumam. Tuvāko māju individuālajās ūdens ņemšanas vietās Jūrmalas dome organizēs dzeramā ūdens pārbaudes, lai pārliecinātos, ka dzēšanas ūdeņu piesārņojums nav nonācis gruntsūdeņos un tālāk aku ūdenī. Līdz analīžu rezultātu saņemšanai, Veselības inspekcija aicina individuālo ūdens ņemšanas vietu īpašniekus ziņot inspekcijai, ja tiek novērotas ūdens kvalitātes izmaiņas - ūdenim ir savādāka krāsa, smarža vai garša. Ziņot iespējams, zvanot inspekcijas Higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļai pa tālruni 67317787.
Sandra Hauka 06.06.2017 16:27
Labdien! Vai ir plānots izbūvēt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas Ernesta ielā Asaros?
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas vienības ekonomiste 13.06.2017 14:01
Atbildot uz Jūsu uzdoto jautājumu par plānotajiem ūdensapgādes tīklu izbūves darbiem Jūrmalā, Ernesta ielā, informējam, ka tīklu izbūve plānota Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārtā. Līdz 2[…]018. gada jūnija beigām plānots izstrādāt ielas tīklu izbūves būvprojektu, kura laikā tiks apzināti īpašumi, kuriem nepieciešams izveidot pieslēguma vietas ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem. Ielas būvprojekta izstrādes laikā būvprojekta autori (orientējoši 2017.gada beigas/2018.gada sākums), sazināsies ar Jums, lai precizētu pieslēguma vietu līdz Jūsu īpašuma robežai. Ielas tīklu izbūvi plānots veikt 2019. - 2020. gadā un pēc to nodošanas ekspluatācijā, ja Jūsu īpašumā tīkli būs izbūvēti, varēsiet uzsākt pakalpojuma lietošanu. Sīkāka informācija par Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārtas īstenošanu pieejama www.jurmalasudens.lv sadaļā Investīciju projekts, kā arī tiks publicēta vietējos laikrakstos. Kartogrāfiskais materiāls par plānoto tīklu izbūvi pieejams: - Ūdensapgādes tīkliem http://www.jurmalasudens.lv/box/files/Kartes/1pielikumsudensapgadeskarte21112016.pdf - Sadzīves kanalizācijas tīkliem http://www.jurmalasudens.lv/zkartes/kanalizacija.html
Natalja Rešetņaka 29.05.2017 18:19
Ko darīt, ja kanalizācijas manas privātmājas vads iet caur kaimiņu privātmāju, kurā atrodas aka. Šī […]māja stāv tukša, jau 8 gadus tur neviens nedzīvo, un līdz ar to neapkopo kanalizācijas vadus un aku, kura jau ir praktiski nobrukusi un ir pilna ar lapām, zemi un koka gabaliem. Notece manai mājai ir apgrūtinātā jau divus gadus, bet tagad nu jau izskatās, ka drīz būs pavisam ciet. Avārijas brigāde pie manis nebrauc, jo netiek kaimiņu privātā teritorijā. KO DARĪT??? LUDZU PALĪDZĪBU! Ar cieņu, Nataļja
Gunta Kampmane Inženierkomunikāciju piesaistes inženiere 07.06.2017 08:56
SIA “Jūrmalas ūdens” 29. maijā no Jums saņēma informāciju, ka ir nekopta un aizbirusi kanalizācijas aka blakus īpašumā, caur kuru notiek sadzīves notekūdeņu novadīšana no Jūsu īpašuma. Tā kā bez blakus īpašuma[…] īpašnieka piekrišanas, SIA “Jūrmalas ūdens” pārstāvji privātīpašumā netiek, aku apsekot nav iespējams. Pamatojoties uz Jūsu iesniegumu informējam, ka Poruka prospekts posmā no Lielupes ielas līdz Friča Brīvzemnieka ielai iekļauts Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kātas ietvaros. Komunikācijas tiks uzbūvētas un nodotas ekspluatācijā līdz 2022. gadam un Jums būs dota iespēja pievienoties centralizētām pilsētas komunikācijām, nešķērsojot blakus īpašumus. Sīkāka informācija par Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārtas īstenošanu pieejama www.jurmalasudens.lv sadaļā Investīciju projekts, kā arī tiks publicēta vietējos laikrakstos. Kartogrāfiskais materiāls par plānoto tīklu izbūvi pieejams: Ūdensapgādes tīkliem: http://www.jurmalasudens.lv/box/files/Kartes/1pielikumsudensapgadeskarte21112016.pdf Sadzīves kanalizācijas tīkliem: http://www.jurmalasudens.lv/box/files/Kartes/1pielikumskanalizacijaskarte21112016.pdf
Elfrīda Plamše 05.05.2017 09:18
Turmāk lūdzu rēķinus sūtiet uz manu e-pastu eplamse@gmail.com abon. N 3428
Ilona Bērtule Abonentu daļas vadītājas p.i. 13.05.2017 08:54
Paldies par informāciju. Jūsu lūgums ņemts vērā, turpmāk rēķinus elektroniski saņemsiet uz norādīto e-pasta adresi.
Imants Lodiņš 30.03.2017 15:43
2015. g. 5 novembrī SIA “Jūrmalas ūdens” tika parakstīts projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīst[…]ība III kārta” būvdarbu līguma “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Ķemeros” pieņemšanas – nodošanas akts. Projekta realizēšanas laikā ir praktiski aizbērts notekgrāvis Ķemeros Kameņu ielas posmā no V. Purvīša ielas līdz Kameņu ielai 2, pieguļošam manam īpašumam Vilhelma Purvīša ielā 41. Bijušais grāvis nosusināja manu zemesgabalu, lai pēc lieliem lietiem nerastos peļķes dārza vidū.
Guntis Klīve Tehniskais direktors 13.04.2017 10:33
Laika periodā no 2014. līdz 2015. gadam Ķemeros veikta ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve, tai skaitā ielas tīklu un atzarojumu izbūve Kameņu ielā. Atbilstoši noslēgtā būvdarbu līguma noteikumi[…]em, pēc sadzīves kanalizācijas tīklu izbūves Kameņu ielā, atjaunots gan ceļa segums, gan meliorācijas grāvju sistēmas darbība, gan sakārtota zaļā zona. Veikto darbu atbilstību pārbaudīja gan SIA “Jūrmalas ūdens”, gan atbildīgie pašvaldības un valsts institūciju pārstāvji. Ņemot vērā, ka pēc darbu pabeigšanas grāvja aizbēršanas fakts netika konstatēts, nav pamatots iesniegumā norādītais apgalvojums, ka “… projekta realizēšanas laikā ir praktiski aizbērts notekgrāvis”. 2016. gada 3. oktobrī (aptuveni gadu pēc tīklu izbūves pabeigšanas) objektu apsekoja komisija, par ko attiecīgi sastādīts apsekošanas akts, kurā piedalījās gan būvdarbu veicēja un inženiera komandas, gan SIA “Jūrmalas ūdens” pārstāvji: Kauguru iecirkņa vadītājs Imants Lodiņš un inženierkomunikāciju piesaistes inženieris Karīna Ņiķitina, bet Kameņu ielā meliorācijas grāvja sistēmas defekti netika konstatēti. Pēc Jūsu sniegtās informācijas par grāvja neatbilstošo stāvokli, SIA “Jūrmalas ūdens” meliorācijas iecirkņa pārstāvis 03.04.2017. apsekoja grāvi Kameņu ielā un konstatēja šķembu esamību, kas varētu būt radusies neatbilstoši vai nekvalitatīvi veiktu grants ceļu ikdienas uzturēšanas darbu dēļ, kas nav SIA “Jūrmalas ūdens” kompetence. Uz sūdzības pamata SIA “Jūrmalas ūdens” meliorācijas iecirknis izvērtēs iespēju attiecīgos darbus iekļaut meliorācijas avārijas darbu sarakstā 2017. gadam. SIA “Jūrmalas ūdens” vēlas Jums izteikt pateicību par uzdoto jautājumu par meliorācijas grāvi V.Purvīša ielā, jo apsekojot meliorācijas grāvi tika konstatēts, ka tas ir piesārņots ar sadzīves kanalizācijas notekūdeņiem, līdz ar to tika veikta arī pārbaude par kanalizācijas pieslēgumu legalitāti attiecīgajā rajonā. Pārbaudes laikā konstatēja, ka V.Purvīša ielā – četras dzīvojamās mājas; J.Rozentāla ielā – četras dzīvojamās mājas; Kameņu ielā – vienas dzīvojamās mājas īpašnieki novada sadzīves kanalizāciju meliorācijas grāvī. Sagatavotie dokumenti par dzīvojamo māju īpašniekiem, kuri novada sadzīves kanalizāciju meliorācijas grāvī tiek nodoti tālākai izskaitīšanai saukšanai pie administratīvās atbildības.
Tamāra Dāvidsone 23.03.2017 14:58
Labdien. Vai ir plānots izbūvet ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas Aveņu ielā (netālu no Valtera[…] prosp.)?
Anda Zaķe PIV ekonomiste 24.03.2017 09:02
Atbildot uz Jūsu uzdoto jautājumu par plānotajiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūves darbiem Jūrmalā, Aveņu ielā, informējam, ka tīklu izbūve ir plānota Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības p[…]rojekta IV kārtā. Līdz 2018. gada marta beigām tiks izstrādāts tīklu izbūves būvprojekts, kura laikā tiks apzināti īpašumi, kuriem nepieciešams izveidot pieslēguma vietas ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem. Lai pieslēguma vietas izbūvi līdz Jūsu īpašuma robežai iekļautu projektā, nepieciešams vērsties SIA “Jūrmalas ūdens” un pieprasīt tehniskos noteikumus, kā arī noslēgt līgumu, lai uzsāktu pakalpojuma lietošanu līdz 2021. gada beigām. Ielas tīklu izbūve plānota 2019. – 2020. gadā un pēc tīklu nodošanas ekspluatācijā, ja Jūsu pagalmā tīkli līdz tam brīdim būs izbūvēti, varēs uzsākt pakalpojuma lietošanu. Sīkāka informācija par Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārtas īstenošanu pieejama www.jurmalasudens.lv sadaļā Investīciju projekts kā arī tiks publicēta vietējos laikrakstos. Kartogrāfiskais materiāls par plānoto tīklu izbūvi pieejams: - Ūdensapgādes tīkliem http://www.jurmalasudens.lv/box/files/Kartes/1pielikumsudensapgadeskarte21112016.pdf - Sadzīves kanalizācijas tīkliem http://www.jurmalasudens.lv/box/files/Kartes/1pielikumskanalizacijaskarte21112016.pdf
Lidija Kuncevica 14.03.2017 13:07
Dzivoju Tirzas iela 35 dzivoklis 2 Katru menesi maksajam uudens starpiibubet taa apetiite aug ar ka[…]tru meenesi vairaaak un vairaak.Muusu maajaa pagajuso meenesi parstaavji no SIA "Juurmalas namssaimnieks" paarbaudiija uudens skaitiitaaju raadiitaajus,nekaadi paarkaapumi konstateeti netika.Sanemot reekinu, izraadaas,ka uudens skaitiitaaju staarpiiba muusu dziivoklim ir 1,14 m3,plus 3.60.Muusu maajaa ir 39 dziivokli,taatad paarteerins 44,46 m3Tik daudz uudens.. nozagt vienkaarsi nav iespeejams Aciim redzot nepareizi uzskaita kopeejais uudens skaitiitaajs.Steidzami luudzaam paarbaudiit kopeejaa uudens skaitiitaja darbiibu. Luudzu dot rakstisku atbildi
Inese Pelse Ilsjāne juriste 07.04.2017 09:48
ŪDENS ZUDUMI DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJĀ!!! Saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma pavadošo Ministru kabineta noteikumu (Nr.524) regulējumu, ja trīs mēnešus pēc kārtas ūdens patēriņa starpība pārsni[…]edz 20%, tad pēc dzīvokļu īpašnieku pieprasījuma daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pārvaldniekam divu mēnešu laikā jānoskaidro, kāpēc tā radusies. Nereti Pārvaldnieku darbība ūdens zudumu cēloņa novēršanai aprobežojas tikai ar vienreizēju daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošo ūdens mērītāju apsekošanu, katrā atsevišķajā dzīvokļa īpašumā. Šāda vienreizēja individuālo ūdens mērītāju datu apkopošana pati par sevi neko neliecina, tā būtu veicama ilgākā periodā un atkārtoti, lai iegūtu analītiskus datus par katra atsevišķā dzīvokļa īpašuma ūdens patēriņu. Šādu analītisku datu iegūšanu atvieglotu attālināmi nolasāmo individuālo ūdens mērītāju ierīkošana atsevišķajos dzīvokļa īpašumos. Protams, tas ar nosacījumu, ka atsevišķajos īpašumos ir uzstādīti individuālie ūdens mērītāji atbilstoši tehniskām prasībām un ievērojot visus uzstādīšanas nosacījumus. Kā arī jāņem vērā, ka individuālā ūdens mērītāja kvalitātei un precizitātei arī ir tieša cēloņsakarība ūdens patēriņa datu fiksēšanā. Ja individuālo ūdens mērītāju vizuālās apsekošanas laikā Pārvaldnieks nekonstatē cēloņus, kas var radīt ūdens starpības, tad ir jāveic daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ūdens apgādes sistēmas cauruļvadu apsekošana, lai konstatētu, vai nav noplūdes fakts ūdens apgādes sistēmas cauruļvados, kaut arī ļoti minimāls bet konstants. Jo visas šīs minimālās noplūdes fiksē komercuzskaites mēraparāts, kas ir ierīkots daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ūdens ievadā, savukārt atsevišķajos dzīvokļu īpašumos ierīkotais individuālais ūdens mērītājs protams to nefiksē, jo ūdens noplūde, kaut arī ļoti minimāla, bet konstanta var būt ūdens sistēmas cauruļvadu tīkla daļā, kas nav atsevišķā dzīvokļa īpašuma robežās un to savukārt arī neuzskaita individuālais ūdens mērītājs. Visiem ir zināms skats, kad tiek mainīts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atsevišķajā īpašumā esošas ūdensapgādes sistēmas cauruļvads (aukstā un/vai karstā) caurules ir nosūbējušas, slapjas, un pat pilošas. Avārijas fakts atklājas ne pašā sākumā, kad ūdens sistēmas cauruļvads ir jau sākusi dot sūci, bet tad, kad kaimiņa dzīvokļa griestos parādās slapjš plankums vai pat plūdi. Kad tiek novērsti ūdens izplūdumi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ūdenssaimniecības cauruļvados, kaut arī tie ir bijuši minimāli, ūdens zudumu starpībai būtu jāsamazinās. Vēršam uzmanību, ka starpība pastāvēs vienmēr, vienīgā atšķirība ir tās apmērs. Līdz 20% vai virs 20%. Starpība pastāvēs, jo : 1) komercuzskaites mēraparāts fiksē visu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piegādāto ūdens apjomu, 2) savukārt individuālie ūdens mērītāji nefiksē, piemēram, ūdens patēriņu stāvvadā (ūdens sūci), kas nav atsevišķā dzīvokļa īpašuma sastāvā, pagrabtelpās esošajos ūdenssaimniecības cauruļvados, utm., 3) komercuzkskaites mēraparāta rādījumi tiek nolasīti noteiktā datumā, kas parasti nesakrīt ar Pārvaldnieka veikto individuālo ūdens mērītāju datu nolasījumu datumu, 4) individuālie ūdens mērītāji ir ierīkoti nepareizi, vai tiek ietekmēti, 5) kādā no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atsevišķā dzīvokļa īpašumā nav ierīkots ūdens mērītājs. Papildus jāuzsver, ka daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atsevišķajos dzīvokļu īpašumos uzstādīto individuālo ūdens mērītāju funkcija ir nodrošināt pēc iespējas taisnīgāku daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai kopumā piegādātā pakalpojuma apjoma sadali starp dzīvokļu īpašniekiem.
Arnolds Pavlins 20.02.2017 11:58
Dzīvoju Vaivaros, Matīsa ielā. Vēlos uzzināt par ūdensvada un kanalizācijas sistēmas izbūves perspek[…]tīvām mūsu rajonā. Paldies.
Anda Zaķe PIV ekonomiste 20.02.2017 13:24
Atbildot uz Jūsu uzdoto jautājumu par ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas (ŪK) tīklu izbūvi Matīsa ielā, informējam, ka tā ir plānota Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārtā. Detalizēts karto[…]grāfiskais materiāls par plānoto tīklu paplašināšanu pieejams: - ūdensapgādes tīkliem http://www.jurmalasudens.lv/box/files/Kartes/1pielikumsudensapgadeskarte21112016.pdf - sadzīves kanalizācijas tīkliem: http://www.jurmalasudens.lv/box/files/Kartes/1pielikumskanalizacijaskarte21112016.pdf Lai projektu īstenotu, šobrīd ir iesniegts projekta pieteikums, lai saņemtu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu. Ja 2017. gada pavasarī finansējums tiks apstiprināts pilna projekta apjoma īstenošanai, 2017. gada laikā plānots izstrādāt būvprojektu ŪK tīklu paplašināšanai, tai skaitā, Matīsa ielā un attiecīgi tīklu izbūve plānota līdz 2021. gada beigām. Lai komunikāciju atzaru ūdenssaimniecības projektā izbūvētu līdz Jūsu īpašuma robežai, nekustamā īpašuma īpašniekam ir jāvēršas SIA "Jūrmalas ūdens", lai saņemtu tehniskos noteikumus un shēmu iekšpagalma tīklu izbūvei, kā arī noslēgtu vienošanos, lai pakalpojuma lietošanu uzsāktu līdz ūdenssaimniecības projekta pabeigšanas brīdim, t.i., līdz 2022. gada pavasarim.
Melita Dimza 13.01.2017 16:32
Kad vares sagaidit udensvada un kanalizacijas sistemas izbuvi Vētras, Rūpniecības ielas rajonā?
Anda Zaķe PIV ekonomiste 23.01.2017 10:17
Atbildot uz Jūsu iesniegumā uzdoto jautājumu par ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvi Vētras un Rūpniecības ielas rajonā, informējam, ka ŪK tīklu izbūve šajā rajonā ir plānota Jūrmalas ūdenssaimn[…]iecības attīstības projekta IV kārtā, par ko šobrīd ir iesniegts projekta pieteikums līdzfinansējuma saņemšanai no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda. Ja projekts pilnā apjomā tiks apstiprināts (plānots 2017. gada pavasarī), tad 2017. gada laikā tiks veikti būvprojekta izstrādes darbi un attiecīgi tīklu izbūve plānota līdz 2021. gada beigām. Kartogrāfiskais materiāls par plānoto ūdensapgādes tīklu izbūvi pieejams http://www.jurmalasudens.lv/box/files/Kartes/1pielikumsudensapgadeskarte21112016.pdf par sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvi http://www.jurmalasudens.lv/box/files/Kartes/1pielikumskanalizacijaskarte21112016.pdf Informācija par projekta apstiprināšanu, kā arī būtiskiem projekta virzības jautājumiem tiek publicēta www.jurmalasudens.lv sadaļā Investīciju projekts kā arī vietējos laikrakstos. Veiksmīgu dienu vēlot,
<11121314151617
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2024 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »