Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Aicinājums iedzīvotājiem
Jautājumus, sūdzības un citas problēmas ar konkrētām mājokļu adresēm un citu sensitīvu informāciju lūdzam risināt telefoniski vai rakstot uz konkrētās nodaļas e-pastu. Darbinieku kontaktinformāciju skatīt sadaļā "KONTAKTI".
 Uzdot jautājumu
Meklēšana:
Marina Kurulenko 23.09.2020 16:38
Labdien! Kad ir plānots izbūvēt ūdensapgādi un kanalizāciju Kalnciema ielā?
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas vienības ekonomiste 29.09.2020 13:45
Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Kalnciema ielā, posmā, kur ielu tīkli nav izbūvēti, tiks vērtēta plānojot SIA "Jūrmalas ūdens" tīklu paplašināsanu ilgtermiņā.
Aldis Kalnins 12.09.2020 11:02
Labdien, nepieciešams sakārtot apbraucamos ceļus Asaros Medņu ielā. Plus nepieciešams uzstādīt zīmes[…] par dzīvojamo zonu, jo daudzi braucēji pārsniedz ātrumu.
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas vienības ekonomiste 22.09.2020 12:43
Ņemot vērā būvniecības dēļ novirzītās satiksmes intensitāti, apvedceļu ceļu Medņu un citās ielās plānots drīzumā nogreiderēt. Ceļa zīmes ir izvietotas pēc VAS "Latvijas Valsts ceļi" saskaņotās shēmas, kas nepar[…]edz ātruma ierobežojumus. "Dzīvojamās zonas" statusa noteikšana un ar to saistīto zīmju izvietošana neietilpst SIA "Jūrmalas ūdens" kompetencē.
Jānis Stankunas 04.09.2020 17:48
Labdien! Kad ir plānots izbūvēt ūdensapgādi un kanalizāciju Pulkveža Brieža ielā? Un vai līdz ar […]darbu noslēgumu ir paredzēts uzlabot ielas segumu?
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas vienības ekonomiste 14.09.2020 15:24
Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkluizbūve Pulkveža Brieža ielā iekļata projektā "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta" un noslēgts būvdarbu līgums "Ūdenssaimniecības tīklu paplašināsana Jūrmal[…]ā, Dubulti-Pumpuri". Tīklu izbūve ir uzsākta un to plānots pabeigt līdz 2021.gada jūnijam, iekļaujot objekta nodošanu ekspluatācijā. Pēc ūdenssaimniecības tīklu izbūves tiks atjaunots iepriekšējais ielas segums atbilstoši būvnormatīviem.
Baiba Ozola 25.08.2020 14:35
Labdien! Vēlos noskaidrot, kad kanalizācijas un ūdensvada izbūves darbi notiks Miera ielā no Sveķu[…] līdz Pāvila ielai Dzintaros. Vai iedzīvotāji tiks iepriekš brīdināti?
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas vienības ekonomiste 02.09.2020 15:10
ŪK tīklu izbūves darbus Miera ielā, no Admirāļu līdz Ķemeru ielai, kurā iekļauts posms no Sveķu līdz Pāvila ielai, atbilstoši būvdarbu veicēja iesniegtajam darba grafikam, paredzēts veikt no 2020.gada septembra[…] līdz 2021.gada februārim. Par plānotajiem darbiem iedzīvotājus informēs būvdarbu veicējs.
Antons Žuikovs 18.08.2020 08:02
Labdien, vai ir iespējams piesaistīt pilsētas līdzfinansējumu, vai iestaties JU pieslēgumu rindā, ja[…] nav izbūvēti komunikāciju pievadi no maģistrālā vada līdz īpašuma robežai. Peslēgties vajag Gravju ielā, Melluzos. Paldies.
Anda Zaķe Projekta ieviešanas vienības ekonomiste 02.09.2020 13:53
Ūdenssaimniecības maģistrālie tīkli pa Grāvju ielu izbūvēti iepriekšējā Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta kārtā, nodrošinot pieslēgumu izbūvi līdz īpašuma robežai, gadījumā ja zemesgabalā līdz būvd[…]arbu veikšanai bija esoša apbūve un attiecīgajā nekustamajā īpašumā bija deklarēts vismaz viens iedzīvotājs. Pieslēguma izbūve privātīpašuma robežās ir katra īpašnieka atbildība un būvdarbu veicēju piesaiste ir īpašnieka brīva izvēle.
Ruta Kromane 03.08.2020 16:50
Labdien! Lūdzu apsvērt jautājumu par ūdens skaitītāja uzstādīšanu iekšējās teritorijas apūdeņošanai[…], ieskaitot dārza dīķa piepildīšanu vasarā daudzdzīvokļu ēka Muižas ielā 13. Ar cieņu Muižas iela 13 mājas iedzīvotaju kopibas pārstavis
Gints Briķis Saimniecības struktūrvienības vadītājs 06.08.2020 13:34
Par laistīšanas ūdens skaitītāja uzstādīšanas iespējām nekustāmajā īpašumā Muižas ielā Nr.13, Jūrmalā, informējam, ka nekustāmā īpašuma ūdens uzskaites esošajā ūdensmērītāja akā pie īpašuma robežas, jāizveid[…]o papildus atzarojums ‘’R160’’ klases dn 15mm ūdens skaitītāja uzstādīšanai. SIA ‘’Jūrmalas ūdens’’ Tehniskajā daļā jāpieprasa tehniskie noteikumi laistīšanas skaitītāja mezgla ierīkošanai. Pēc laistīšanas skaitītāja mezgla izveidošanas nekustāmā īpašuma pārstāvis vai tā pilnvarotā persona veic šādas darbības: - Izveidoto laistīšanas skaitītāja mezglu uzrāda SIA ‘’Jūrmalas ūdens’’ pārstāvim; - iesniedz SIA ‘’Jūrmalas ūdens’’ ierīkotā laistīšanas skaitītāja mezgla izpildzīmējumu; - SIA ‘’Jūrmalas ūdens’’ pārstāvim uzrāda, ka ūdensvada izvads laistīšanas vajadzībām nav pieslēgts mājas iekšējās ūdensapgādes sistēmai; - informē SIA ‘’Jūrmalas ūdens’’ abonentu daļu par laistīšanas skaitītāja uzstādīšanu.
ludmila dreimane 14.07.2020 17:01
Es gribētu zināt, kā tiek aprēķinātas ūdens izmaksas, ja mājā nav skaitītāju
Anda Kuzmane Abonentu daļas vadītāja 15.07.2020 15:37
Ja nav izbūvēta komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanas vieta, tad saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 18. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2 aprēķins tiek veikts pēc deklarēto iedzīvotāju skaita ī[…]pašumā Pielikums Nr.2 Ūdens patēriņa norma komercuzskaitei vienam iedzīvotājam ūdens patēriņš diennaktī 1. Ēkas ar centralizēto ūdensapgādi un kanalizāciju 200 l/dn 2. Ēkas ar centralizēto ūdenspagādi vai kanalizāciju 100 l/dn 3. Ēkas ar brīvkrāniem ārpus ēkas un vietējo kanalizāciju 50 l/dn
Jānis Bērziņš 14.07.2020 07:50
Labdien,Kad ir paredzēts izbūvēt kanalizācijas un ūdensvadu, Irbju un Cīruļu ielā?
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas vienības ekonomiste 14.07.2020 16:18
Šobrīd būvprojektā “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināsana Vaivaros un Slokā”, kurā iekļauta ūdenssaimniecības tīklu izbūve Irbju un Cīruļu ielas rajonā, norisinās iepirkuma procedūra būvdarbu veikša[…]nai. Darbus plānots veikt 2021.gadā. Precīzāka informācija par darbu veikšanas laiku būs zināma pēc līguma noslēgšanas ar būvdarbu veicēju un darbu grafika sastādīšanas.
Rita Joņina 13.07.2020 12:17
Labdien! Vai un kad tiks izbūvēta kanalizācija un ūdens vads Priedainē, Babītes ielā? (solīts bija j[…]au 2019.gadā). Ar cieņu, Rita
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas vienības ekonomiste 14.07.2020 15:35
Šobrīd būvprojektā “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināsana Bražciema un Priedainē”, kurā iekļauta ūdenssaimniecības tīklu izbūve Babītes ielā norisinās iepirkuma procedūra būvdarbu veikšanai. Darbus […]plānots veikt 2021.gadā. Precīzāka informācija par darbu veikšanas laiku būs zināma pēc līguma noslēgšanas ar būvdarbu veiceju un darbu grafika sastādīšanas.
Tamāra Dāvidsone 06.07.2020 23:30
Labdien! Vai šogad (2020.gadā) tiks izbūvēta kanalizācija un ūdens vads Aveņu ielā 20
Dace Krustkalne Projekta ieviešanas vienības ekonomiste 08.07.2020 10:38
Projekta "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta" būvprojektā "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Valteri un Krastciems", kurā ir iekļauta tīklu izbūve Aveņu ielā, ir parakstīts būvdarbu l[…]īgums ūdenssaimniecības tīklu izbūvei un darbi ir uzsākti. Objekta nodošana ekspluatācijā paredzēta 2021. gada jūnijā.
12345678910>
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2024 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »