Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Centralizētās ūdenssaimniecības pakalpojumi – visā pilsētā

Vēl nesen daudzos Jūrmalas privātmāju rajonos nebija iespēja ierīkot pieslēgumu centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem, lai saņemtu kvalitatīvu, drošu ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas pakalpojumu. Šobrīd, pabeidzot būvdarbus Kaugurciema–Slokas apkaimē, šāda iespēja būs nodrošināta 98% jūrmalnieku.

Daudzi to jau steidz izmantot, – 2022. gadā jaunajiem centralizētās ūdenssaimniecības sistēmas tīkliem īpašnieki izbūvējuši pieslēgumus aptuveni 1000 mājsaimniecībās.


Pērn izbūvēti tīkli 3000 mājsaimniecībām

Kopumā 2022. gadā SIA “Jūrmalas ūdens” ekspluatācijā nodevis gandrīz 89 km ūdensapgādes tīklu un vairāk nekā 89 km sadzīves kanalizācijas tīklu ar izbūvētiem pievadiem līdz īpašuma piederības robežai aptuveni 3000 mājsaimniecībām.

Pabeidzot būvdarbus Kaugurciema–Slokas apkaimē, “Jūrmalas ūdens” vasarā plāno pabeigt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība, IV kārta” būvdarbu fāzi.

Līdz šim veikta ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Dzintaros un Majoros, no Buļļuciema līdz Bulduriem, Valteros un Krastciemā,  Asaros, no Bražciema līdz Bulduriem, Asaros–Ķemeros, Slokā un Vaivaros.

Līdz ar to mājsaimniecības, kurām līdz šim nebija pieejams pilsētas ūdens un kanalizācija, kuras lietoja decentralizētās kanalizācijas sistēmas (krājtvertne, septiķis vai individuālās attīrīšanas iekārtas), var ierīkot pieslēgumu pilsētas centralizētajiem ūdenssaimniecības tīkliem.

 

Administratīvā atbildība

2022. gadā daudzi decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieki ir saņēmuši SIA “Jūrmalas ūdens” vēstules ar atgādinājumu ievērot tiesību aktu prasības reģistrēt kanalizācijas sistēmu vai Jūrmalas pašvaldības policijas vēstules, kurās tiek brīdināti, ka par minēto prasību neievērošanu var saukt pie administratīvās atbildības. Aicinām ikvienu, kas vēl nav reģistrējis savu decentralizēto kanalizācijas sistēmu, nekavējoties sazināties ar SIA “Jūrmalas ūdens”, aizpildīt veidlapu (www.jurmalasudens.lv sadaļā “Informācija klientiem” – “Iesniegumu paraugi”) un iesniegt parakstītu apliecinājumu reģistrācijai ne vēlāk kā 2023. gada janvārī.

SIA “Jūrmalas ūdens” atgādina, ka atbilstīgi Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par decentralizētās kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” un Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu Nr.20 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” prasībām decentralizētās kanalizācija bija jāreģistrē jau līdz 2019. gada 31. decembrim, savukārt sistēmas atbilstība tiesību aktu prasībām bija jānodrošina līdz 2021. gada 31. decembrim.

Par decentralizētās kanalizācijas nereģistrēšanu īpašniekiem var piemērot naudas sodu. SIA “Jūrmalas ūdens” sniedz Jūrmalas pašvaldības policijai informāciju ar konkrētām adresēm par minētajos normatīvajos aktos noteikto prasību neievērošanu.

Šogad ir plānots paplašināt sadarbību ar Jūrmalas pašvaldības policiju, lai sauktu pie administratīvās atbildības tos decentralizētās kanalizācijas sistēmas  īpašniekus, kuri neievēro valsts un pašvaldības noteiktās prasības attiecībā uz decentralizētās kanalizācijas reģistrēšanu un uzturēšanu.

 

Attaisnojuma dokumentu glabāšana

Neatkarīgi no tā, vai ir decentralizētās kanalizācijas sistēma ir reģistrēta, īpašnieka pienākums ir glabāt asenizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošos dokumentus. Tie ir čeki gan par asenizācijas pakalpojumu saņemšanu, gan lokālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atbilstošu apkopi. Jau 2022. gadā SIA “Jūrmalas ūdens” jūrmalniekiem lūdza iesniegt čekus par iepriekšējo periodu. Sākot ar 2023. gadu čeki būs jāiesniedz regulāri. Atgādinām, ka atbildība par tiesību aktu prasību neievērošanu nav saistīta ar to zināšanu vai nezināšanu.

Atkārtoti vēršam uzmanību, ka Jūrmalā asenizācijas pakalpojumus drīkst sniegt tikai pašvaldības reģistrā reģistrēti pakalpojumu sniedzēji. Informācija par pakalpojumu sniedzējiem pieejama tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā “Pakalpojumi”; apakšsadaļā “Pašvaldības publiskās datu bāzes un vispārējas informācijas sniegšana”; tālāk rāmītī ar uzrakstu “Pašvaldības publiskās datu bāzes” un tad lapas apakšā zem nosaukuma “VIDE” ir lapa “Asenizatoru reģistrs”. 
 Iesūtīts: 2023.01.11 14:17
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2023 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »