Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Kā pievienot mājsaimniecību ūdensapgādes un kanalizācijas tīklam, kas izbūvēts Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projektā

 

Laika periodā no 2013. gada Jūrmalā notiek intensīvi būvdarbi, lai paplašinātu ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas novadīšanas tīklus, lai iedzīvotājiem būtu pieejams SIA “Jūrmalas ūdens” pakalpojums rajonos un ielās, kur līdz šim maģistrālo ielu tīklu nebija. Šobrīd ekspluatācijā ir nodoti tīkli, kas izbūvēti Mellužu – Valteru rajonā, bet drīzumā plānots nodot ekspluatācijā arī izbūvētos tīklus Kaugurciemā, Kauguros, Slokā un Ķemeros. Nākamā gada pirmajā pusē plānots nodot ekspluatācijā tīklus, kas šobrīd tiek būvēti Mellužu un Asaru rajonos. Tīklu izbūve tiek veikta Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projektā, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds. Tā kā projektā pievadi tiek izbūvēti līdz īpašuma robežai, pieslēgšanās kārtība šiem tīkliem zināmā mērā ir atvieglota, jo nepieciešams veikt darbības, kas saistītas ar iekšpagalma tīkla izbūvi.

     Ar ko sākt?

  • Dokumentācija: Pirmais solis ir SIA “Jūrmalas ūdens” tehnisko noteikumu pieprasīšana, ko var izdarīt gan klātienē Jūrmalā, Promenādes ielā 1a, vai attālināti nosūtot pieprasījumu pa e-pastu tehniskadala@jurmalasudens.lv  vai pastu. Pieprasījuma veidlapa ir pieejama SIA “Jūrmalas ūdens” interneta mājas lapā www.jurmalasudens.lv sadaļā “Informācija klientiem” => “Iesniegumu paraugi” => “Iesniegums tehnisko noteikumu pieprasījums”. Iesnieguma veidlapas otrajā pusē norādīti nepieciešamie dokumenti, kas jāpievieno, pieprasot tehniskos noteikumus. Uz pieprasījuma pamata, SIA “Jūrmalas ūdens” izdod tehniskos noteikumus, kā arī darba shēmu, kas sagatavota uz Būvvaldes pārskata shēmas vai topogrāfijas plāna.
  • Rakšanas darbi: Pēc augstāk minēto dokumentu saņemšanas iedzīvotājs var veikt tīklu izbūvi iekšpagalmā, ievērojot izdoto dokumentāciju un tiesību aktu prasības. Veicot darbus jāizmanto būvnormatīvos noteikti un sertificēti materiāli. Darbu veikšanai iedzīvotāji var nolīgt arī kvalificētu būvkomersantu, kas veiks tīklu izbūvi iekšpagalmā.
  • Izpilddokumentācija: Pēc tīklu izbūves īpašniekam jāiesniedz SIA “Jūrmalas ūdens” izpildzīmējums par izbūvētajiem tīkliem iekšpagalmā. Papildus jāiesniedz īpašuma dokumenti, pakalpojuma līguma izstrādei. Objektā uz vietas jāuzaicina SIA “Jūrmalas ūdens” pārstāvis, kurš sastādīs aktu par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pievienošanu, kā arī noplombēs ūdens patēriņa uzskaites mērītāju.
  • Līgums: Pēc minēto darbību veikšanas SIA “Jūrmalas ūdens” sagatavos līguma projektu, kas abām pusēm jāparaksta, lai varētu izmantot ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas novadīšanas pakalpojumus.

Aicinām ikvienu izmantot iespēju saņemt augstas kvalitātes dzeramo ūdeni, kā arī novadīt sadzīves notekūdeņus, izmantojot mūsu tīklus, jo SIA “Jūrmalas ūdens”, rūpējoties par tīru vidi, nodrošina to atbilstošu attīrīšanu pirms novadīšanas atpakaļ vidē. Iesūtīts: 2017.09.11 14:51
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2023 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »