Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Liela interese par Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projektu

19. maijā Jūrmalas Kultūras centrā ar iedzīvotājiem tikās un uz viņiem aktuālajiem jautājumiem atbildēja SIA “Jūrmalas ūdens” speciālisti. Kā ievadrunā uzsvēra uzņēmuma vadītājs, valdes priekšsēdētājs Vladimirs Antonovs, tad viņam ir prieks, ka šoreiz iedzīvotāju atsaucība ir daudz lielāka nekā iepriekšējā reizē Kauguros, kur tikšanās tika organizēta atvērto durvju dienas ietvaros. “Mēs strādājam Jūrmalai un jūrmalniekiem, tāpēc mums ir svarīgi dzirdēt pilsētnieku viedokli, jautājumus un skatījumu par ūdenssaimniecības un meliorācijas jautājumiem,” uzsver V. Antonovs.

Tikšanās iesākumā uzņēmuma speciālisti īsi iepazīstināja klātesošos ar uzņēmuma darbības plāniem. Projekta ieviešanas vienības vadītājs Aivars Kamarūts pastāstīja par ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšanu Ķemeros, Mellužos un Asaros Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība III kārta”, kā arī jau par paveiktajiem tīklu paplašināšanas darbiem Kauguros, Slokā, Mellužos, Valteros, Kaugurciemā, Vaivaros un Asaros, kas iekļauti projekta II kārtā un šobrīd tiek gatavota izpilddokumentācija, lai objektus nodotu ekspluatācijā. Savukārt meliorācijas inženieris Pāvels Plinte informēja par šajā gadā plānotajiem meliorācijas sistēmas uzturēšanas darbiem. Tā, piemēram, šogad plānots sakārtot meliorācijas sistēmu no Slokas stacijas gar Lauztuves ielu līdz Vecslocenei, gar Ģertrūdes prospektu un Kalēju ielu līdz izvadam Lielupē, gar Skautu ielu līdz izvadam jūrā, kā arī meža masīvā Kauguri 0505 (kvartāls starp Engures un Mērsraga ielām).

Ļoti daudz jautājumu bija par konkrētu mājsaimniecību iespējām iegūt pieslēgumu pie KF projekta ietvaros izbūvējamā ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkla un iespējamajām izmaksām. Šajos gadījumos iedzīvotāji turpat zālē varēja iepazīties ar detalizētiem projekta plāniem – pa kādām ielām ūdensvads un kanalizācija tiks izbūvēti un kādas ir viņu iespējas nākotnē iegūt centralizētā ūdensvada pieslēgumu, kā arī iespēju novadīt sadzīves kanalizāciju. Iedzīvotāji arī tika informēti, ka par KF līdzekļiem ūdensvads un kanalizācija tiks pievadīts tikai līdz īpašumu sarkanajām līnijām – tālāk, diemžēl, pilsētai finansēt celtniecības darbus liedz fonda nosacījumi, jo ieguldījumi nedrīkst tikt veikti privātīpašumā. Tāpat KF nosacījumi liedz izbūvēt pievadus vēl neapbūvētiem zemes gabaliem.

Precizējošus jautājumus par ūdenssaimniecības attīstības projektu iespējams uzdot, zvanot Projekta ieviešanas vienībai pa tālruni 67811384, vai rakstot uz e-pastu piu@udens.com.

Ķemeru iedzīvotāju pārstāvji pauda bažas par meliorācijas sistēmas stāvokli šajā rajonā. P. Plinte atgādināja, ka uzņēmums ar meliorācijas sistēmas sakārtošanas un izbūves darbiem nodarbojas vien no 2011. gada, un tik īsā laika posmā visā pilsētā, kur līdz tam vairāk nekā 20 gadus šajā jomā nekas netika darīts, visas aktuālās vietas apgūt nav iespējams ne fiziski, ne finansiāli. 2007. gadā, izmantojot Jūrmalas pilsētas domes līdzekļus, tika veikts pētījums par šīs jomas sakārtošanu, tomēr, lai no problēmām izvairītos pilnībā, nepieciešami apjomīgi līdzekļi un intensīvs darbs daudzu gadu garumā. Tai pat laikā, šobrīd tieši Ķemeros vairākās vietās notiek gan caurteku nomaiņa, gan novadgrāvju tīrīšana. Meliorācijas speciālists arī norādīja, ka bieži vien problēmas sagādā ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkla paplašināšanas darbu celtnieki, kas aiz sevis ne vienmēr atstāj iztīrītus grāvjus, ko gruntsūdeņu atsūknēšanas dēļ ir aizskalojuši ar smiltīm, jo darbu apjomi būvdarbu līgumā vēl nav līdz galam paveikti. P. Plinte pateicas visiem iedzīvotājiem, kuri informē par šādām situācijām savlaicīgi, jo tas palīdz savlaicīgi celtniekiem norādīt uz viņu pieļautajām kļūdām un tās novērst. Par šādām celtnieku pieļautajām kļūdām, kā arī citiem meliorācijas sistēmas bojājumiem var zvanīt uz tālruni 67811383 vai rakstīt uz e-pastu: melioracijas.sistema@udens.eu.

Nākamā tikšanās ar iedzīvotājiem paredzēta jūnijā Kauguros.

Aktuālo informāciju par “Jūrmalas ūdens” darbu var uzzināt un jautājumus var uzdot uzņēmuma mājas lapā www.jurmalasudens.lv vai sekojot sociālajos tīklos Twitter un Facebook.

Skatīt prezentāciju par ūdenssaimniecības attīstību (*pdf)

Pieci soļi, lai varētu lietot SIA " Jūrmalas ūdens" pakalpojumus:
 Iesūtīts: 2015.06.09 12:37
SIA
SIA "Jūrmalas ūdens" speciālistu tikšanās ar iedzīvotājiem par ūdenssaimniecības jautājumiem 
Tikšanās nobeigumā iedzīvotāji iepazinās ar KF projektā izbūvējamiem ŪK tīklu detalizētiem plāniem
Tikšanās nobeigumā iedzīvotāji iepazinās ar KF projektā izbūvējamiem ŪK tīklu detalizētiem plāniem 
     
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2023 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »