Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Konkurss uz valdes locekļu amata vietām

Amata konkurss

 

Jūrmalas pilsētas pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz SIA "Jūrmalas ūdens"

(reģistrācijas Nr. 40003275333, juridiskā adrese: Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015)

trīs valdes locekļu amata vietām.

 Kandidātiem izvirzītās obligātās minimālās prasības:

1. valsts valodas zināšanas un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas, valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamajā apjomā (angļu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību);

2. augstākā izglītība (akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība), kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu kapitālsabiedrības valdes locekļa pienākumus;

3. darba pieredze un izpratne par kapitālsabiedrības darbības jomu, kas nodrošina nepieciešamo iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā kapitālsabiedrībā un kas atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem valdes loceklim līdzvērtīgā amatā:

- vismaz triju gadu nepārtraukta pieredze vidējas vai lielas kapitālsabiedrības valdes locekļa amatā vai tieši valdei (valdes loceklim) pakļauta struktūrvienības vadītāja amatā, vēlams sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanas jomā vai starptautiskā uzņēmumā;

- vismaz triju gadu nepārtraukta pieredze valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai vadītāja vietnieka amatā, vai iestādes vadītājam tieši pakļautas struktūrvienības vadītāja amatā, vēlams tādā iestādē, kas atbildīga par nozares politikas veidošanu vai īstenošanu kapitālsabiedrības pamatdarbības jomā;

4. nevainojama reputācija.

 

Kapitāla daļu turētāja noteiktās kompetences, kas ir nepieciešamas valdes locekļu pienākumu pildīšanai:

·       stratēģiskais redzējums;

·       orientācija uz attīstību;

·       lēmumu pieņemšana un atbildība;

·       pārmaiņu vadīšana.

 

Personas, kuras atbilst šādām valdes locekļa amatam (trīs amatu profili) izvirzītajām profesionālās pieredzes prasībām, var pieteikties dalībai konkursā, norādot konkrētu vienu vai vairākus amata profilus:

·       valdes priekšsēdētājs, kuram pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz piecu gadu darba pieredze valdes loceklim līdzvērtīgā amatā, ar pieredzi biznesa stratēģiju izstrādē vai ieviešanā, kā arī  nozīmīgu pārmaiņu vadībā;

·       valdes loceklis finanšu vadības, attīstības un risku pārvaldības jomā, kuram pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz piecu gadu darba pieredze, valdes loceklim līdzvērtīgā amatā, finanšu vadības un attīstības jautājumos, ES finansējuma un citu investīciju piesaistē, risku pārvaldībā un iekšējās kontroles sistēmas jautājumos;

·       valdes loceklis kapitālsabiedrības darbības un tehniskās pārvaldības jomā, kuram pēdējo 10 gadu laikā ir vismaz piecu gadu darba pieredze tehniskās nodaļas vai departamenta vadībā, kas iegūta valdes loceklim līdzvērtīgā amatā, ar veiksmīgu pieredzi komandas vadībā, projektu ieviešanā inženierkomunikācijās un procesu plānošanā un organizēšanā.

 

Ierobežojumi kandidātiem noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtajā daļā.

 

Atbilstoši norādītajām prasībām sagatavotus dokumentus dalībai konkursā lūdzam iesniegt, izmantojot šādus kanālus:

1.     līdz 02.10.2020 (ieskaitot) nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus ar norādi "Nominācijas komisijai, pieteikums SIA "Jūrmalas ūdens" valdes locekļu kandidātu konkursam" Jūrmalas pilsētas pašvaldībai uz e-pasta adresi nominacija@jurmala.lv;

2.     līdz 02.10.2020 (ieskaitot) iesniedzot personīgi, ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi „Nominācijas komisijai, pieteikums SIA „Jūrmalas ūdens” valdes locekļa kandidātu konkursam” (uz aploksnes norādot kandidāta vārdu, uzvārdu un adresi) Jūrmalas pilsētas domē, Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 1.stāvā, darba dienās (no otrdienas līdz ceturtdienai no plkst.8.30 līdz 17.00, pirmdienās no plkst.8.30 līdz 18.00, piektdienās no plkst.8.30 līdz 16.00).

 

Kontaktpersona: Jūrmalas pilsētas domes Īpašuma pārvaldes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas vadītāja vietnieks Guntars Avots, tālr. 67093943.

 

Konkursa kandidātiem iesniedzamie dokumenti pieejami šeit: jurmala.lv; pašvaldība; vakances : https://ej.uz/amatakonkurss

 
 Iesūtīts: 2020.09.11 09:18
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2023 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »