Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību

SIA “Jūrmalas ūdens” izsaka pateicību visiem tiem jūrmalniekiem, decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem, kuri ir izrādījuši pilsonisko un lokālpatriotisko atbildību un ir iesnieguši decentralizētās kanalizācijas sistēmas (notekūdeņu krājtvertne, septiķis vai cita veida notekūdeņu attīrīšanas iekārta ar jaudu līdz 5m³/DNN) reģistrācijas apliecinājumu.

Pārējiem, kuri vēl nav iesnieguši reģistrācijas apliecinājumu, aicinām to izdarīt tuvākajā laikā, jo jaunais gads vairs nav aiz kalniem.

Šādu prasību, līdz 2019.gada 31. decembrim iesniegt minēto reģistrācijas apliecinājumu, decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem nosaka Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums un 2018. gada 24. maijā pieņemtie Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 20 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā”.

Aizpildītu decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu jāiesniedz SIA “Jūrmalas ūdens” Promenādes ielā 1A pirmajā stāvā 2. kabinetā, vai sūtot uz e-pasta adresi gints.daksa@jurmalasudens.lv.

Pieņemšanas laiki: Pirmdien 8.00 - 15.00, Trešdien 8.00 - 15.00, Ceturtdien 8.00 – 15.00, Piektdien 8.00 – 15.00.

Neskaidrību gadījumā var zvanīt pa tālruni 67811381 norādītajā darba laikā.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājuma veidlapa atrodama SIA “Jūrmalas ūdens” mājaslapā sadaļā “Informācija klientiem” – “Iesniegumu paraugi”. Veidlapu var saņemt arī SIA “Jūrmalas ūdens” birojā.

Atgādinām, ka par šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: fiziskām personām – līdz 350 EUR, juridiskām personām – līdz 1400 EUR.

 Iesūtīts: 2019.11.29 10:33
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2023 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »