Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku/valdītāju uzmanībai!

SIA “Jūrmalas ūdens” uzsāk informācijas kampaņu, decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem izsūtot rakstisku uzaicinājumu iesniegt decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu.

SIA “Jūrmalas ūdens” jau informēja, ka 2018.gada 24.maijā tika pieņemti Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.20 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” (turpmāk tekstā - Saistošie noteikumi).

Saskaņā ar noteikumu 28.punktu, Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, kura īpašumā esošā decentralizētā kanalizācijas sistēma nav reģistrēta, iesniedz SIA “Jūrmalas ūdens” pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu.

Saskaņā ar Saistošo noteikumu 30.4.punktu un 30.5.punktu, decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekam un valdītājam līdz kārtējā gada 1.aprīlim jāiesniedz SIA “Jūrmalas ūdens” atbilstoša komersanta rakstveida apliecinājuma kopija par veikto decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi, par tās tehnisko stāvokli un turpmākajiem norādījumiem tās ekspluatācijā, kā arī uzrādīt SIA “Jūrmalas ūdens” decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošos dokumentus. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījuma apliecinošo dokumentu uzskatāms noslēgtais līgums par decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu nodošanu attīrīšanai vai decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošs dokuments, kurā uzrādīta pakalpojumu sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un pakalpojumu sniedzēja rekvizīti.

Atgādinām, ka Saistošie noteikumi decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem un valdītājiem par pienākumu uzliek:

  • nodrošināt radīto notekūdeņu uzkrāšanu vai attīrīšanu ekspluatācijā nodotā decentralizētajā kanalizācijas sistēmā jeb nepieļaut neattīrītu notekūdeņu nonākšanu vidē;
  • nodrošināt Jūrmalas pilsētas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja pārstāvim piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai tās tehniskā nodrošinājuma un ekspluatācijas prasību ievērošanas kontrolei un tās darbības pārbaudei.

Aizpildītu decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu lūdzam iesniegt SIA ‘’Jūrmalas ūdens’’  Promenādes iela 1a abonentu daļā, vai elektroniski sūtot uz e-pastu una.morozova@jurmalasudens.lv, neskaidrību gadījumā zvaniet – 27809119.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājuma veidlapa atrodama: http://www.jurmalasudens.lv/?ct=iparaugi 

            
 Iesūtīts: 2019.01.25 13:46
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2023 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »