Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Asenizatoriem jāiesniedz deklarācija par iepriekšējo gadu

SIA “Jūrmalas ūdens” atgādina, ka saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.20 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” līdz kārtējā gada 1. februārim asenizatoram ir pienākums iesniegt Jūrmalas pilsētas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam (SIA “Jūrmalas ūdens) rakstveida deklarāciju par iepriekšējā saimnieciskajā gadā izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjomu konkrētās pašvaldības teritorijā.

Deklarācijas veidlapa ir pieejama: http://www.jurmalasudens.lv/?ct=iparaugi

Aizpildīto veidlapu asenizators ir tiesīgs iesniegt klātienē SIA “Jūrmalas ūdens” Jūrmalā, Promenādes ielā 1A, nosūtīt pa pastu vai elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

SIA “Jūrmalas ūdens” paziņo, ka Jūrmalas pilsētas domes saistošajos noteikumos asenizatoriem noteikto prasību minimuma neizpilde tiks vērtēta kā minēto noteikumu pārkāpums, par ko iestājas administratīvā atbildība. 

   
 Iesūtīts: 2019.01.25 13:32
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2023 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »