Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Draudzīgs atgādinājums par pienākumu apmaksāt pakalpojumu maksājumu rēķinus un to neapmaksas sekām

SIA “Jūrmalas ūdens” informē, ka 2017.gada 1.jūlijā tiek uzsākta pastiprināta parādnieku kontrole, kuriem kopējā parāda summa ir lielāka par viņam uzskaitīto sešu mēnešu maksājumu apmēru.

Pastiprinātās kontroles laikā īpaša uzmanība tiks pievērsta daudzdzīvokļu māju kopējā maksājuma parādu lielumam. Jāpiebilst, ka uzmanīgi tiks skatīti gan mājas kopības maksājumi, gan mājas pārvaldnieka veiktie maksājumi.

SIA “Jūrmalas ūdens” informē, ka likumdošanas izpratnē daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ūdens apgādes sistēma ir dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā esošā dzīvojamās mājas daļa, kuru dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība lieto un uztur atbilstoši Civillikuma regulējumam par kopīpašumu (sk.CL1067.p.-1071.p.).

Tas ir - visi mājā esošo dzīvokļu īpašnieki, samērīgi ar katra daļu kopīpašumā (daudzdzīvokļu ēkā kā tādā), saņem visus labumus kādus kopējā lieta dod un tādā pašā samērā arī sedz zaudējumus.

Tāpat likumdošanas izpratnē, daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piegādāto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojum maksājumu parāds ir kvalificējams par SIA “Jūrmalas ūdens” nodarītu zaudējumu.

Ja arī dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku veikto maksājumu dēļ ir radies parāds par piegādātajiem pakalpojumiem, tad mājas PĀRVALDNIEKAM savlaicīgi nepieciešams rīkoties, lai parāda summa nepieaugtu.

Šādos gadījumos SIA “Jūrmalas ūdens” rekomendē PĀRVALDNIEKIEM kopā ar mājas dzīvokļu īpašniekiem pieņemt lēmumu ar rīcības plānu, kā rīkoties, lai nepieļautu no atsevišķu dzīvokļu īpašnieku puses negodprātīgu pakalpojumu maksājumu ignorēšanu. Piemēram, attiecīgā pakalpojuma piegādes liegšana negodprātīgajam parādniekam, veicot pārbūvi dzīvojamās mājas ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmā.

Jābrīdina, ka SIA “Jūrmalas ūdens” katrā atsevišķajā gadījumā izvērtēs jautājumu par turpmāko sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu piegādi dzīvojamai mājai, kura ir parādā par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Atsevišķos gadījumos, SIA “Jūrmalas ūdens” labas pārvaldības un likumdošanas dēļ būs spiests apsvērt jautājumu par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu piegādes apjoma samazināšanu un pakalpojuma sniegšanas nodrošināšanu tikai noteiktās diennakts stundās.

Lai nerastos nevajadzīgas stresa situācijas gan iedzīvotājiem, gan pārvaldniekiem, SIA “Jūrmalas ūdens” aicina dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības un to pilnvarotās personas - dzīvojamo māju PĀRVALDNIEKUS, kuri jau ir pieļāvuši sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksājumu saistību kavējumu, risināt dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē jautājumu par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksājumu parāda apmaksas kārtību un rīcību sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksājumu parāda turpmākā pieauguma nepieļaušanai.

 Iesūtīts: 2017.07.14 11:04
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2023 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »