Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Tipiskākās kļūdas ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu būvniecībā


Kā jau SIA “Jūrmalas ūdens” ir informējis, Ministru kabineta noteikumi Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” paredz, ka prasības komercuzskaites mēraparāta mezglam un tā atrašanās vietai pakalpojuma sniedzējs (Jūrmalā - SIA “Jūrmalas ūdens”) nosaka, izdodot tehniskos noteikumus. Šobrīd, pateicoties Jūrmalas pilsētas domei, domes Pilsētplānošanas nodaļai un SIA “Jūrmalas ūdens” veiksmīgai sadarbībai tehnisko noteikumu saņemšanai ir noteikta atvieglota kārtība.

Diemžēl SIA “Jūrmalas ūdens” speciālistiem jau ir nācies konstatēt, ka izbūvējot pieslēgumus pie pilsētas centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, vai nu nezināšanas dēļ vai būvdarbu veicēju nolaidības dēļ, netiek ievērotas elementāras būvnormatīvu prasības, kas liedz SIA “Jūrmalas ūdens” speciālistiem pieņemt ekspluatācijā izbūvētos pieslēgumus. Ēku īpašniekiem vajadzētu stingri sekot līdzi būvdarbiem, lai tiktu ievērotas Tehniskajos noteikumos noteiktās prasības gan par pieslēguma vietas izbūvi, gan par cauruļvadu diametru.

Visbiežāk būvnormatīvu prasības netiek ievērotas izbūvējot ūdensmērīšanas akas jeb komercuzskaites mezglus un kanalizācijas akas.

Ūdensmērīšanas akas jeb komercuzskaites mezgli

Izbūvējot šos mezglus, apzināti vai neapzināti tiek izmantoti akas vāki bez siltinājuma, kas ziemā var novest pie ūdensvada cauruļu sasalšanas un plīsuma. Lai arī daudziem šķiet, ka, izbūvējot akas pašu spēkiem un lētākajiem pieejamajiem materiāliem izdosies ieekonomēt, realitātē tas var novest ne tikai pie lielākiem tēriņiem, bet arī visai pamatīgām problēmām – ziemas apstākļos remontēt saplīsušos cauruļvadus nebūs ne lēti, ne patīkami.

Izvēloties rūpnieciski ražotos ūdensmērīšanas akas risinājumus – Latvijā ir pieejami vairāku firmu ražotas akas, kas atbilst mūsu valsts būvnormatīvu prasībām un ir arī ērti uzstādāmas – sākotnējās izmaksas varbūt būs nedaudz lielākas, taču šādā gadījumā nebūs jāuztraucas par iespējamajām problēmām ziemā.

Iegādājoties akas, noteikti ir jāpievērš uzmanība vai tā tiks uzstādīta braucamajā zonā vai zaļajā zonā – šajos gadījumos atšķiras akas vāka konstrukcija un materiāls.

Ūdensmērīšanas akas var iegādāties sākot no apmēram EUR 280 (internetveikalos).

Kanalizācijas skatakas

Kanalizāciju skataku gadījumos visbiežāk pieļautās kļūdas ir akas un cauruļvada diametra neievērošana, kā arī normatīviem neatbilstošu materiālu izmantošana. Cenšoties ieekonomēt skatakas pamatni daudzi veido no betona pašu spēkiem un tajā cenšas iebetonēt plastmasas stāvcauruli. Šāds risinājums, lai arī sākotnēji šķiet gana labs, nākotnē var radīt pamatīgas problēmas – materiāliem dažādi reaģējot uz temperatūras izmaiņām gruntī, savienojuma vietās veidosies plaisas pa kurām skatakā ieplūdīs gruntsūdeņi un smiltis. Rezultātā skatakas ātri aizsērēs un kavēs kanalizācijas notekūdeņu aizplūšana.

Patvaļīgi samazinot skatakas grodu diametru, īpašnieki rada situāciju, ka nākotnē, veidojoties aizsprostojumiem, kanalizācijas tīklus būs  neiespējami iztīrīt. Rezultātā pat visvienāršākā aizsērējuma dēļ var nākties atrakt visu kanalizācijas pieslēguma pievadu.

Rūpnieciski ražoto kanalizācijas skataku cenas ir sākot no apmēram EUR 200 (internetveikalos).

Kanalizācijas pieslēgumiem izmantojot esošās dzelzsbetona grodu akas, jānovērš gruntsūdeņu ieplūde kanalizācijas sistēmā.

Atgādinām, ka pārsvarā privātmāju kanalizācijas sistēmas cauruļvadu diametrs ir: izejošie cauruļvadi no ēkas – 110 mm, pagalma sistēmās – 160 mm. Taču vienmēr vajag pievērst uzmanību katram īpašumam Tehniskajos noteikumos norādītajiem cauruļvadu izmēriem.

Jautājumu gadījumā SIA “Jūrmalas ūdens” aicina zvanīt uz tālruni 67811363 vai jautāt e-pastā tehniskadala@jurmalasudens.lv 

Shematisks kanalizācijas skatakas zīmējums (izmantots “PipeLife” paraugs)


Shematisks ūdensmērīšanas akas jeb komercuzskaites mezgla zīmējums (izmantots “ROTONS” paraugs):

1)      Uzstādīšana brauktuves zonā

 

2)      Uzstādīšana zaļajā zonā 
 Iesūtīts: 2017.09.11 14:51
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2023 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »