Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015

Līguma noslēgšana

 

Lai saņemtu pakalpojumus un kļūtu par sabiedrības ‘’Jūrmalas ūdens’’ abonentu, nekustamā īpašuma īpašniekam ir jānoslēdz  līgums par ūdenssaimniecības pakalpojuma lietošanu.

Lai uzsāktu līguma sagatavošanu, klientam nepieciešams aizpildīt iesniegumu (iesnieguma paraugu var atrast mājaslapā pie iesnieguma paraugi -abonentu iesniegums). Aizpildīto iesniegumu var nosūtīt pa e-pastu: ligumi@jurmalasudens.lv; pa pastu vai  atnest personīgi uz Promenādes iela 1a, Jūrmala.

Nepieciešamie dokumenti līguma noslēgšanai:

·       Iesniegums ;

·       īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti (zemesgrāmata, pirkuma – pārdevuma līgums, mantojuma apliecība u. c.);

·       nodošanas – pieņemšanas  akts par ūdens patēriņa skaitītāja rādījumiem (vēlams);

·       personu apliecinošs dokuments - pase vai ID karte ;

·       notariāli apliecināta  pilnvara, ja iesniegumu vai līgumu parakstīs pilnvarotā persona;

Dzīvojamās mājas pārvaldniekam papildus jāiesniedz:

·       īpašnieku kopības lēmums (tā apliecināta kopija) - kopsapulce, aptauja, vienošanās;

·       pārvaldīšanas līgums (tā apliecināta kopija).

Par jaunizbūvētiem ūdensvada un/vai kanalizācijas pieslēgumiem papildus jāiesniedz:

·       tehnisko informāciju (izpilzīmējumu vai shēmu) par ūdensvada un/vai kanalizācijas izbūvi.

SIA „Jūrmalas ūdens” sagatavo līgumu un tam nepieciešamos pielikumus viena mēneša laikā un uzaicina klientu ierasties parakstīt līgumu.

Neskaidrību gadījumā zvaniet tel.67811370


Pilsētas ūdensvada un kanalizācijas izmantošana bez līguma noslēgšanas uzskatāma par patvaļīgu pieslēgšanos, un ūdens patēriņu šādos gadījumos aprēķina pēc maksimālās caurules caurteces spējas diennaktī 24 stundu laikā.

 

SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2024 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »