Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015

Ūdens kvalitāte

                                             

Latvijas Republikā dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma prasības pēc ķīmiskajiem un mikrobioloģiskajiem rādītājiem nosaka Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.671, "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" - stājas spēkā: 17.11.2017.

Dzeramais ūdens Jūrmalas pilsētas apgādei tiek ņemts no pazemes slāņiem. Priedainē, dzeramais ūdens ir ar paaugstinātu dzelzs saturu, kur nav atdzelžošanas stacijas, tas rada duļķainības iespaidu un ilgāk nostāvoties, arī iekrāsojumu. Latvijas Republikas Veselības ministrija 10.09.2012. Nr.1079 saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 19.panta sesto daļu un 19.3 punktu nosaka uz trīs gadiem Jūrmalas pilsētas Priedaines rajonā no artēziskā urbuma piegādātājiem dzeramajam ūdeni atkārtotu īpašo normu dzelzs saturam – 2,5mg/l un īpašo normu duļķainības rādītājam, kas saistīts ar paaugstināto dzelzs saturu. Neskatoties uz to, ka ūdens kvalitāte Priedainē vēl pilnībā neatbilst Eiropas standartiem, tas nav kaitīgs, ne arī bīstams veselībai.

Ūdens kvalitāte regulāri pēc noteiktas sistēmas tiek pārbaudīta SIA ''Jūrmalas ūdens'' un kontrolēta Latvijas Republikas Veselības ministrijas Rīgas rajona higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļa, Pārtikas drošības dzīvnieku veselība un vides zinātniskais institūts "BIOR" Diagnostikas centrs

Sīkāku informāciju par ūdens sagatavošanas ietaišu darbības rezultātiem skatīt šeit: http://www.jurmalasudens.lv/?ct=notikumi&fu=read&id=56&start=1Skatīt

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (20.09.2023.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (16.06.2023.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (09.06.2023.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (14.06.2023.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (07.03.2023.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (30.01.2023.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (09.01.2023.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (24.11.2022.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (09.11.2022.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (02.11.2022.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (31.10.2022)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (26.10.2022.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (23.09.2022.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (05.09.2022.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (28.06.2022.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (24.05.2022.)

Skatīt Veselības inspekcijas dzeramā ūdens auditmonitoringa rezultātus (13.05.2022.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (11.05.2022.)

‌Skatīt Veselības Inspekcijas dzeramā ūdens auditmonitoringa rezultātus (20.04.2022.)

‌Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (16.03.2022.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (01.03.2022.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (20.12.2021.)
‌‌
Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (20.12.2021.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (10.12.2021.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (02.12.2021.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (29.11.2021.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (19.10.2021.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (30.09.2021.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (30.08.2021.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (23.08.2021.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (09.08.2021.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (02.07.2021.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (29.06.2021.)


Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārkskatu (18.06.2021.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (08.06.2021.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (27.04.2021.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārksatu (29.03.2021.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (29.03.2021.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (08.03.2021.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (08.03.2021.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (21.12.2020.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (10.11.2020.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (10.11.2020.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (13.10.2020.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (30.09.2020.)


Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (03.09.2020.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (24.08.2020.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (24.08.2020.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (21.07.2020.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (01.07.2020.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (26.05.2020.)

Skarīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (26.05.2020.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (19.05.2020.)


Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (19.05.2020.) 

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (19.03.2020)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (28.02.2020.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (12.11.2019.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (12.11.2019.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (23.10.2019.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārsktau (25.09.2019.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (26.08.2019.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (28.08.2019.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (05.08.2019.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (21.06.2019.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (14.05.2019.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (uz 17.04.2019.)

‌Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (uz 17.04.2019)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (uz 26.03.2019.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (uz 25.02.2019.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (uz 21.12.2018.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (uz 23.11.2018.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (uz 23.10.2018.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (uz 23.10.2018.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (uz 11.09.2018.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (uz 17.08.2018.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (uz 27.07.2018)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (uz 20.03.2018.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (uz 16.03.2018.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (uz 20.02.2018.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (uz 08.12.2017.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (uz 01.12.2017.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (uz 03.10.2017.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšamas pārskatu (uz 19.06.2017.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšamas pārskatu (uz 21.03.2017.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšamas pārskatu (uz 15.12.2016.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšamas pārskatu (uz 10.10.2016.)

Skatīt dzeramā ūdens cietības analīžu rezultātus (2016.gada I pusgads) 

Skatīt dzeramā ūdens testēšamas pārskatu (uz 28.06.2016.)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (uz 30.03.2016.)


Skatīt pilsētai padotā ūdens analīzes (2015.gads)

Skatīt dzeramā ūdens testēšanas pārskatu (uz 30.09.2015.)
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2023 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »