Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Iepirkumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Komunikāciju pievienošana ūdenssaimniecības attīstības projekta II, III un IV kārtās izbūvētajām inženierkomunikācijām.

Lai pievienotos pilsētas centralizētās ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas komunikācijām (turpmāk - ŪK) ir jāsāk ar tehnisko noteikumu pieprasījumu.

Tehnisko noteikumu un darba shēmas (objektiem, kuriem ES Kohēzijas fonda ūdenssaimniecības projekta ietvaros tika vai tiks nodrošināta ŪK pieslēguma vieta, darba shēmu - atvieglotu projektu SIA “Jūrmalas ūdens” izstrādā bez maksas) izstrādei nepieciešami sekojoši dokumenti: 1) parakstīts iesniegums (iesniegumu veidlapa: https://jurmalasudens.lv/?ct=iparaugi ) 2) zemes gabala robežu plāns (kopija); 3) zemesgrāmatu akts (kopija); 4) kopīga nekustamā īpašuma pastāvēšanas gadījumā - koplietošanas līgums/kopīpašnieku piekrišana iecerētajiem darbiem (kopija); 5) ŪK skice - jāpievieno skice, ar sev vēlamo ŪK komunikāciju “ceļu” no šo komunikāciju atzarojumiem pie jūsu īpašuma, līdz mājas sienai. Pietiek arī, ja norādīsiet vēlamās ŪK izvadu vietas mājas sienā (mājas kontūrā). Skice nepieciešama ŪK darba shēmas (atvieglotā projekta) izstrādei.

Aktuālo iesnieguma veidlapu ar pievienojamajiem dokumentiem, var nosūtīt elektroniski uz e-pastu tehniskadala@jurmalasudens.lv vai nosūtīt pa pastu SIA "Jūrmalas ūdens", Tehniskā daļa, 8.kab., Promenādes iela Nr.1a, Jūrmala, LV-2015.

Tehnisko noteikumu saņemšanas informatīvais tālrunis: 67811381

Dokumentu sagatavošanas termiņš ir līdz diviem mēnešiem no iesnieguma (ar pievienotajiem dokumentiem) saņemšanas datuma.

Sagatavoto tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 2 gadi.

Saņemot sagatavotos dokumentus un ievērojot saskaņojuma zīmogos un tehniskajos noteikumos norādītos nosacījumus, iedzīvotājs var uzsākt izbūves darbu organizēšanu.

Augstāk minēto dokumentu sagatavošana ir bez maksas. Iesūtīts: 2023.07.14 11:37
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2024 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »