Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Jūrmalas pilsētas pašvaldībā ir īstenota I, II, III kārta un noris darbs pie IV kārtas realizēšanas.
Avārijas gadījumā zvanīt: Avārijas dienests strādā nepārtraukti 80205004 (bezmaksas tālrunis); +371 67811380
Vienotais klientu apkalpošanas tālrunis 67811364

Meliorācijas jautājumos jāvēršas Pilsētplānošanas pārvaldē


Pamatojoties uz Jūrmalas domes 2022.gada 25.oktobra lēmumu Nr.476 “Par meliorācijas un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu", sākot ar 2023. gada 1. janvāri jautājumos par meliorācijas un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un citiem ar meliorāciju un lietus notekūdeņu novadīšanu saistītiem jautājumiem jāvēršas Pilsētplānošanas pārvaldē Inženierbūvju nodaļā Edinburgas prospektā 75 (tālruņa numurs: 65908184).

 
Aicinām sniegt savu vērtējumu par ūdens kvalitāti Jūrmalā

Lai uzlabotu ūdens apgādes pakalpojuma kvalitāti, SIA “Jūrmalas ūdens” lūdz iedzīvotājus sniegt atsauksmes par ūdens kvalitāti pilsētā, neatkarīgi no tā, vai konkrētajā brīdī ūdens kvalitāte atbilst klienta vēlmēm. Anketas aizpildīšana aizņems aptuveni divas minūtes.

Aptaujas anekta pieejama: arcg.is/19PKb0.

Lūdzam aizpildīt anketu par ūdens kvalitāti gan mājsaimniecībā, gan darba vietā! Jāuzsver, ka aptauju lūdzam aizpildīt ne tikai tad, ja ir vērojamas negatīvas vai pozitīvas ūdens kvalitātes izmaiņas, bet arī tad, ja ūdens kvalitāte nemainās. Tas ļaus noteikt ūdens kvalitātes izmaiņu tendences konkrētos pilsētas rajonos.

Aptaujas anketā sniegtā informācija ļaus konstatēt problēmu vietas,  savlaicīgi reaģēt un veikt nepieciešamos pasākumus, lai uzlabotu centralizētā ūdensvada ūdens kvalitāti.

Jau iepriekš pateicamies visiem par līdzdalību pilsētas ūdens kvalitātes uzlabošanas pasākumos. 

2023. gada 1. janvārī stājas spēkā jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir apstiprinājusi jaunus SIA “Jūrmalas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. No 2023.gada 1. janvāra ūdensapgādes pakalpojumu tarifs Jūrmalā ir 1,35 eiro (bez PVN) par kubikmetru, savukārt kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 2,41 eiro par kubikmetru.

Kopējais ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs veido 3,76 EUR/m³ (bez PVN).

 Pakalpojums

     Cena EUR (m³) līdz  31.12.2022.

Cena EUR (m³) no 01.01.2023.

Tarifs

PVN  21%

Kopā

Tarifs 

PVN21%

Kopā

Ūdensapgādes pakalpojumi

     0,95

 0,20

  1,15

1,35

0,28

1,63

Kanalizācijas pakalpojumi

     1,87

 0,39

  2,26

2,41

0,51

2,92

 

Pēdējo reizi ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi tika pārskatīti 2020.gadā, un tie stājās spēkā 2020.gada 1.jūnijā. Pakalpojumu tarifi tiek noteikti tādā apmērā, lai pakalpojuma lietotāju veiktie maksājumi segtu pakalpojuma sniegšanas izmaksas un nodrošinātu tā rentabilitāti. Tarifā iekļauj tikai tās izmaksas, kas attiecas uz konkrētā pakalpojuma sniegšanu un ir ekonomiski pamatotas, un ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus atbilstīgi noteiktajai metodikai apstiprina SPRK.

2022. gadā gaitā SIA “Jūrmalas ūdens”, tāpat kā visi ražotāji ir saskārusies ar bezprecedenta ražošanas izmaksu kāpumu. It īpaši tas skar elektroenerģijas, dabasgāzes, siltuma un degvielas iegādes izdevumus. Tā, piemēram, ūdensapgādes pakalpojumu nodrošināšanai elektroenerģijas, siltumenerģijas un gāzes iegādes faktisko izmaksu izmaiņas pret 2021. gadu ir pieaugušas par 63 %, bet kanalizācijas pakalpojumiem – 67 %.

Papildus tam, ģeopolitisko apstākļu ietekmē ieņēmumu pusē vairs nav novērojama 2022. gada pirmo mēnešu optimistiskā ūdens patēriņa tendence (8 - 10% pieaugums attiecībā pret 2021. gada attiecīgo laika posmu). Neskatoties uz Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” ietvaros veikto inženiertīklu paplašināšanu un jaunu klientu piesaistīšanu, 2022. gada trešajā ceturksnī ūdens patēriņš sasniedza vairs tikai 94% no iepriekšējā gada trešā ceturkšņa apjomiem. Tas daļēji skaidrojams ar divu salīdzinoši lielu patērētāju darbības pārtraukšanu jau minēto ģeopolitisko apstākļu dēļ.

Dažādās apdzīvotās vietās – pilsētās un novados – tarifi atšķiras, un šīs atšķirības nosaka izvēlētie ūdensapgādes sistēmas tehnoloģiskie risinājumi, ūdensapgādes sistēmu kompaktums un tās tehniskais stāvoklis, kā arī katras konkrētās vietas ģeogrāfiskās, demogrāfiskās u.c. īpatnības (reljefs, apbūve, pakalpojumu lietotāju daudzums, iedzīvotāju blīvums). Taču visur šobrīd ir vērojams dramatisks ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu pieaugums.

Joprojām jāņem vērā arī tas, ka tīkla infrastruktūras uzturēšanas izmaksas pilsētā ar zemāku iedzīvotāju blīvumu, kā tas ir Jūrmalā, ir ievērojami augstākas nekā pilsētās ar lielāku iedzīvotāju blīvumu.

SPRK, izvērtējot SIA “Jūrmalas ūdens” jauno tarifu projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu, secināja, ka tarifi ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu SIA “Jūrmalas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

Līdz ar SPRK lēmumu ir atcelti līdz šim spēkā esošie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi, un no 2023. gada 1. janvāra ir spēkā SPRK apstiprinātie jaunie pakalpojumu tarifi.

 

JŪ birojā maksājumus pieņems tikai ar bankas karti

Ar 2023. gada 1. janvāri SIA “Jūrmalas ūdens” birojā Promenādes ielā 1A par ūdenssaimniecības pakalpojumiem varēs norēķināties TIKAI AR MAKSĀJUMU KARTĒM Klientu apkalpošanas centrā biroja 1. stāvā. 

«   »
Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes.

Uzdod jautājumu arī tu!
 
Maksa par vienu patērēto ūdens m3 ir 0.95 EUR + PVN 21% (0.20EUR) = 1.15 EUR.
Maksa par vienu m3 notekūdeņu novadīšanu 1.87 EUR + PVN 21% (0.39 EUR) = 2.26 EUR
Informācija par ūdens kvalitāti, līguma slēgšanu, notekūdeņiem un avāriju likvidēšanu.
SIA ''Jūrmalas ūdens''
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV – 2015
Sekretāre: 67811362, fakss 67811376
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2023 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »