Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Jūrmalas pilsētas pašvaldībā ir īstenota I, II, III kārta un noris darbs pie IV kārtas realizēšanas.
Avārijas gadījumā zvanīt: Dzintaru avārijas dienests
(no Asariem līdz Priedainei)
80205004 Bezmaksas tālrunis
+371 67751045, +371 67811380
Kauguru avārijas dienests
(no Vaivariem līdz Ķemeriem)
80205006 Bezmaksas tālrunis
+371 67733188

Realizējot projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecība IV kārta” būvprojektu, ceturtdien, 23. septembrī, no plkst. 8.00 līdz 17.00 būs atslēgta ūdens padeve Amulas ielā no Dubultu pr. līdz jūrai.

Tālrunis informācijai: 28606073

Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējams saduļķojums!

Atvainojamies par neērtībām!

 

Realizējot projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” līgumu, sākot ar otrdienu, 21. septembri, būs ierobežota satiksmes kustība Kauguros Kurzemes ielā (būvdarbus uzsāks no Lāčplēša ielas).

Pievienota aktualizētā satiksmes shēma Kaguros.

Tālrunis informācijai: Uģis Vecvagars (projektu vadītājs) +371 29446373

Atvainojamies par neērtībām!

 Karti skatīt šeit

SIA “Jūrmalas ūdens” aicina Valteru un citu rajonu iedzīvotājus izmantot būvniecības laiku, lai laikus izbūvētu pagalmu iekšējos tīklus un izmantotu iespēja pievienoties centralizētajam ūdensvadam un kanalizācijai tiklīdz tie tiks izbūvēti konkrētajā ielā.

Lai pievienotos pilsētas ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas komunikācijām (turpmāk - ŪK) ir jāsāk ar tehnisko noteikumu pieprasījumu.

Tehnisko noteikumu un darba shēmas (darba shēma - atvieglots projekts, ko bez maksas izstrādā SIA “Jūrmalas ūdens” tiem objektiem, kuriem ES Kohēzijas fonda ūdenssaimniecības projekta ietvaros tika vai tiks nodrošināta ŪK pieslēguma vieta) izstrādei nepieciešami sekojoši dokumenti: 

1) parakstīts iesniegums;

2) zemes gabala robežu plāns (kopija);

3) zemesgrāmatu akts (kopija); 

4) kopīga nekustamā īpašuma pastāvēšanas gadījumā - koplietošanas līgums/kopīpašnieku piekrišana iecerētajiem darbiem (kopija); 

5) ūdensvada un kanalizācijas tīklu skice ar sev vēlamo komunikāciju ‘ceļu’ jūsu īpašumā. Pietiek, ja norādīsiet vēlamās ŪK izvadu vietas mājas sienā (mājas kontūrā).

6) Decentralizētās kanalizācijas sistēmas apliecinājums, ja nekustamajā īpašumā tāda sistēma tiek izmantota un sākotnējais apliecinājums SIA “Jūrmalas ūdens” vēl nav iesniegts.

Aktuālo iesnieguma veidlapu ar pievienojamajiem dokumentiem, var: 

a) iesniegt personiski SIA “Jūrmalas ūdens” birojā Promenādes iela 1A;

b) nosūtīt elektroniski uz e-pastu tehniskadala@jurmalasudens.lv

c) nosūtīt pa pastu SIA "Jūrmalas ūdens", Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības nodaļa, 8.kab., Promenādes iela Nr.1a, Jūrmala, LV-2015. 

Augstāk minēto dokumentu sagatavošana ir bez maksas. Informatīvie tālruņi: 25611336; 67811381.

Saņemot sagatavotos dokumentus un ievērojot saskaņojuma zīmogos un tehniskajos noteikumos norādītos nosacījumus, iedzīvotājs var uzsākt izbūves darbu organizēšanu.

Vēršam uzmanību, ka daļai iedzīvotāju, kas savulaik ir saņēmuši Tehniskos noteikumus, vajadzētu pārbaudīt to derīguma termiņu. Tehniskie noteikumi ir derīgi divus gadus, tāpēc daudziem var nākties to saņemt atkārtoti. Taču arī šajā gadījumā tie tiek izstrādāti bez maksa.

 

Realizējot projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” būvdarbus, gandrīz visos pilsētas rajonos ir jāsaskaras ar satiksmes ierobežojumiem.

Tas skar arī Slokas iedzīvotājus Lapotnes, Kandavas, 1905. gada un Lauztuves ielu rajonā.

Pievienota karte ar satiksmes ierobežojumiem līdz šī gada 24. septembrim.

Būvdarbus veic SIA “Ostas celtnieks”. Projekta vadītājs Uģis Vecvagars. Mob.t. +371 29446373

Atvainojamies par neērtībām!

 Karti skatīt šeit

Realizējot projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” būvdarbus, gandrīz visos pilsētas rajonos ir jāsaskaras ar satiksmes ierobežojumiem.

Tas skar arī Kauguru iedzīvotājus Tērbatas, Rūpniecības, Telšu, Staburaga un Tirzas ielu rajonā.

Pievienota karte ar satiksmes ierobežojumiem līdz šī gada 24. septembrim.

Būvdarbus veic SIA “Ostas celtnieks”. Projekta vadītājs Uģis Vecvagars. Mob.t. +371 29446373

Atvainojamies par neērtībām!

Karti skatīt šeit
 

Viens no aktīvākajiem projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” būvdarbu rajoniem ir Valteros. Lai iedzīvotājiem būtu vieglāk orientēties jaunajos pagaidu ceļa zīmju aizliegumos, SIA “Binders” pārstāvji sagatavojuši vienotu rajona braukšanas zonu karti (ar sarkano krāsu izceltas jaunākās pagaidu zīmes un šī brīža aktīvo būvdarbu rajoni), kā arī apbraucamo ielu zīmes.

Pašlaik būvdarbi notiek (slēgta satiksme):

1.     Irbju ielā posmā no E.Veidenbauma līdz Lapsu ielai.

2.     Medņu ielā posmā no E.Veidenbauma līdz Lapsu ielai.

3.     Cīruļu ielā posmā no E.Veidenbauma līdz Lapsu ielai un Cīruļu līdz Skautu ielai.

4.     Viņķu ielā no Gulbju līdz Cīruļu ielai.

Pārējās ielās tīklu izbūve pabeigta, pašlaik ielas caurbraucamas.

No 20.09.- 24.09. plānota asfalta segumu atjaunošana (īslaicīgi, uz darbu laiku satiksme slēgsies):

1.     Zaļā iela;

2.     Lapsu iela no Rubeņu līdz Medņu ielai;

3.     Cīruļu iela no no E.Veidenbauma līdz Lapsu ielai.

Kā informē būvnieki, kamēr ielās nav sakārtoti segumi, izveidoti apbetonējumi lūkām, kapēm tikmēr ielu galos atradīsies zīmes “Braukt aizliegts”.

Braukšanas karti skatīt šeit:

WP_TEMP_LINK_https://www.jurmalasudens.lv/box/files/buvdarbi_valteri_10.09.2021.jpg

Vairākiem projekta "Ūdenssaimniecības attīstības IV kārta" būvdarbu līgumiem noslēgusies aktīvā būvdarbu fāze, un šobrīd norit pārbaudes, kas nepieciešamas pirms objektu nodošanas ekspluatācijā. Tiek veikta gan jaunizbūvēto tīklu skalošana, gan hidrauliskās pārbaudes un dezinfekcija, lai tīklā padotais dzeramais ūdens līdz patērētājam nonāktu tiesību aktiem atbilstošā kvalitātē un ievērojot dzeramā ūdens nekaitīguma normas. Šādi darbi, kaut arī pamatā saistīti ar jaunajiem tīklu posmiem, ietekmē visu ūdensapgādes tīklu, jo notiek pieslēgumi, atslēgumi, kā arī šādu darbību rezultātā var rasties hidrauliskie triecieni kuru sekas var būt saduļķojums tīklā. Saduļķojums rodas, kad no cauruļvada tiek atrautas nogulsnes, kas tur uzkrājušās laika gaitā. Līdzīgas situācijas rodas arī brīžos, kad tuvākajā apkārtnē tiek atvērts tīklā esošais hidrants, ko lieto ugunsdzēsības vajadzībām vai veicot tā darbības regulāro pārbaudi.

Lai visiem ūdensapgādes pakalpojuma saņēmējiem līdz to piederības robežai nodrošinātu augstas kvalitātes ūdeni - kādu to sagatavo ūdens sagatavošanas iekārtās – kā arī nepieļautu otrreizēju ūdens piesārņojuma rašanos tīklā, SIA “Jūrmalas ūdens” ir uzsākusi plānotu kaskādveida cauruļvadu skalošanu visā sistēmā, kas noritēs dažādos tīkla posmos līdz septembra beigām. Šādi skalošanas darbi nav retums, bet punktveida tīkla skalošana tiek veikta regulāri, jo sevišķi tīkla vietās ar mazu ūdens patēriņu vai rajonos, kur tīkls nav sacilpots, lai nodrošinātu vienmērīgu ūdens apmaiņu tīklā.

Ūdensvada skalošanas grafiks:

20.08. - 27.08. Bulduru rajons (no Kr. Barona ielas līdz Vienības prospektam);

27.08. - 01.09. Lielupes rajons (no Vienības prospekta līdz O.Kalpaka ielai);

01.09. - 17.09. Buļļuciems, Lielupes rajons (no O.Kalpaka ielas līdz 33. līnijai);

10.09. - 17.09. Dzintari, Majori (no Miera ielas līdz Jaunai ielai);

17.09. - 24.09. Dubultu rajons (no Baznīcas ielas līdz Ogres ielai).

Vienlaikus SIA “Jūrmalas ūdens” aicina māju īpašniekus un apsaimniekotājus izvērtēt savā zemesgabalā un ēkās esošo ūdensvadu stāvokli, jo vairākus gadu desmitus kalpojušās caurules pārsvarā ir ar nosēdumiem un jebkuras spiediena svārstības var izsaukt lokālu ūdens saduļķojumu.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka saduļķojums nav dzīvībai vai veselībai kaitīgs, un, ja to konstatējat, nepieciešams notecināt ūdeni, jo pamatā gadījumu, pēc neilga brīža saduļķojums pazūd un dzeramais ūdens ir atbilstošā kvalitātē. Ja mājsaimniecībā uzstādīta pret ūdens kvalitātei jūtīga tehnika, aicinām ievērot ražotāja norādījumiem.

Informāciju par skalošanas darbiem, kas skar Jūsu mājsaimniecību, iespējams saņemt SIA "Jūrmalas ūdens" Avārijas dienestā, kas pa tālruni pieejams 24/7 režīmā: 80205004 (bezmaksas tālrunis); 67751045; 67811380.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

 

Visu informāciju par aktuālajiem jautājumiem saistībā ar “Ūdenssaimniecības attīstības IV kārta” projekta realizāciju var uzzināt uzņēmuma mājaslapā www.jurmalasudens.lv , kā arī Facebook un Twitter.

Jautājumus, kas ir saistīti ar būvdarbiem, varat uzdot darbu vadītājiem, kas ir norādīti virs konkrēto projekta būvdarbu līgumu ielu sarakstiem uzņēmuma mājaslapā sadaļā Investīciju projekts/Jaunumi rakstos “Plānotie darbi”.

Jautājumos, kas saistīti ar tehnisko noteikumu pieprasīšanu, jāzvana: 25611336; 67811381.

Gadījumos, kad konstatējat nepilnības vai citas ar būvniecību saistītas problēmas, zvaniet: 29119290 vai rakstiet: zinojumi@jurmalasudens.lv

Jautājumus, kas saistīti ar Ūdenssaimniecības attīstības jautājumiem un iespējamajiem pieslēgumiem varat uzdot, zvanot uz tālr. nr.: 67811384 vai 29209695 vai rakstot uz e-pastu: project@jurmalasudens.lv

 

Lai pievienotos pilsētas ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas komunikācijām (turpmāk - ŪK) ir jāsāk ar tehnisko noteikumu pieprasījumu, kuriem nepieciešami sekojoši dokumenti: 

1) parakstīts iesniegums;

2) zemes gabala robežu plāns (kopija);

3) zemesgrāmatu akts (kopija); 

4) kopīga nekustamā īpašuma pastāvēšanas gadījumā - koplietošanas līgums/kopīpašnieku piekrišana iecerētajiem darbiem (kopija); 

5) ūdensvada un kanalizācijas tīklu skice ar sev vēlamo komunikāciju ‘ceļu’ jūsu īpašumā. Pietiek, ja norādīsiet vēlamās ŪK izvadu vietas mājas sienā (mājas kontūrā).

6) Decentralizētās kanalizācijas sistēmas apliecinājumsja nekustamajā īpašumā tāda sistēma tiek izmantota un sākotnējais apliecinājums SIA Jūrmalas ūdens vēl nav iesniegts.

Aktuālo iesnieguma veidlapu ar pievienojamajiem dokumentiem, var: 

a) nosūtīt elektroniski uz e-pastu tehniskadala@jurmalasudens.lv

b) nosūtīt pa pastu SIA "Jūrmalas ūdens", Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības nodaļa, 8.kab., Promenādes iela Nr.1a, Jūrmala, LV-2015. 

Augstāk minēto dokumentu sagatavošana ir bez maksas. Informatīvie tālruņi: 25611336; 67811381.

 

«   »
Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes.

Uzdod jautājumu arī tu!
 
Maksa par vienu patērēto ūdens m3 ir 0.95 EUR + PVN 21% (0.20EUR) = 1.15 EUR.
Maksa par vienu m3 notekūdeņu novadīšanu 1.87 EUR + PVN 21% (0.39 EUR) = 2.26 EUR
Informācija par ūdens kvalitāti, līguma slēgšanu, notekūdeņiem un avāriju likvidēšanu.
SIA ''Jūrmalas ūdens''
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV – 2015
Sekretāre: 67811362, fakss 67811376
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2021 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »