Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015
Ūdenssaimniecības tīklus paplašinās visā pilsētā

Šobrīd iepirkuma procedūrā atrodas 10 plānotie būvdarbu līgumu apjomi, kas paredz veikt darbus visā Jūrmalas teritorijā. Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve līdz nekustamā īpašuma robežai paredzēta gan atsevišķās ielās, gan pilnībā aptverot vairāku kvartālu rajonus, kur līdz šim ūdenssaimniecības tīkli nebija pieejami. Plāni ir lieli, bet izpilde diemžēl kavējas, jo iepirkuma procedūras dēļ nav iespējams noslēgt nevienu no plānotajiem līgumiem.

Lai situāciju risinātu, līgumu apjomi ir samazināti un būvdarbu termiņš ir paredzēts viena gada laikā no līguma noslēgšanas brīža. Līdz ar to principā tiklīdz kāds no būvdarbu līgumiem tiek noslēgts, vienas būvdarbu sezonas laikā rakšanas darbi tiktu pabeigti, iespējams, uz nākamo sezonu atliekot tikai asfaltēšanas darbus, ja to veikšanu nepieļauj laika apstākļi un gaisa temperatūra. Diemžēl darbu uzsākšanas brīdis pagaidām ir nozīmīgs nezināmais mums visiem. Kādam no līgumiem tas var būt šī gada pavasaris, bet kādā no līgumiem darbi var tikt uzsākti tikai nākošajā gadā.

Kartogrāfiskais materiāls ar plānotajiem izbūves darbiem ir pieejams SIA “Jūrmalas ūdens” interneta mājas lapā  http://www.jurmalasudens.lv/box/files/Kartes/shema_projekta_iv_karta_12_2019.pdf Joprojām aicinām Jūrmalas iedzīvotājus interesēties par sava īpašuma pieslēgšanas iespējām centralizētajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, jo visos rajonos, kur būvprojekti ir izstrādāti un apstiprināti, jau šobrīd ir iespējams saņemt tehniskos noteikumus un vienlaikus arī bezmaksas tehnisko shēmu, kas kalpo par tehnisko projektu darbu veikšanai pagalmā. Šāda jau šobrīd iespējamo darbu veikšana atvieglo arī budžeta plānošanu nepieciešamajiem darbiem konkrētā īpašumā. 

Lai Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu sekmīgi realizētu, ielas tīklu izbūves darbi jāpabeidz līdz 2022. gadam. Tas nozīmē, ka iepirkuma procedūras ilgumam var būt izšķiroša nozīme. 

Īstenojamā projekta kopējās izmaksas ir gandrīz 40 miljoni EUR, ko nodrošina Eiropas Savienības Kohēzijas fonds un SIA “Jūrmalas ūdens” no saviem līdzekļiem. Diemžēl arī šāda summa nav pietiekama, lai nodrošinātu pilnīgu ūdenssaimniecības tīklu pārklājumu Jūrmalā, kas pēc Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārtas īstenošanas tuvosies 98%. Tāpēc SIA “Jūrmalas ūdens” vēl arvien pieņem iedzīvotāju iesniegumus par nepieciešamību izbūvēt tīklus atsevišķās ielās, lai plānotu darbus arī nākamajā Eiropas Struktūrfondu plānošanas periodā 2021. – 2027. gadā.

Vienlaikus atgādinām, ka decentralizētās kanalizācijas sistēmu īpašniekiem obligāti ir jāiesniedz SIA “Jūrmalas ūdens” decentralizētās kanalizācijas sistēmas apliecinājums pat tad, ja uz Jūsu ielas ir plānota centralizēto tīklu izbūve, un esat paredzējis tai pieslēgties. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas apliecinājuma anketa pieejama http://www.jurmalasudens.lv/box/files/paraugi/dks_apliecinjums_31_10_2019.pdf Jautājumu gadījumā, lūdzam sazināties ar SIA “Jūrmalas ūdens” pārstāvi pa tālruni 67811381 vai e-pastā gints.daksa@jurmalasudens.lv.

 Iesūtīts: 2020.02.11 09:56
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2020 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »