Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015

  

NOAH – Baltijas jūras aizsardzība no neattīrītu notekūdeņu ieplūdes pilsētu teritorijās plūdu laikā

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētais projekts NOAH ir viens no INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projektiem. Projekta  mērķis ir stiprināt integrētu attīstību un sadarbību vieglāk pieejamam un ilgtspējīgākam Baltijas jūras reģionam, īstenojot projektus, kas risina kopīgas galvenās problēmas. Projekts tiks realizēts sadarbībā ar RTU speciālistiem.

Projekts apvieno 18 partnerus, tā vadošais partneris ir Tallinas Tehnoloģiju universitāte.

Programmas līdzfinansējuma likme Latvijas projektu partneriem ir 85% no projekta attiecināmajiem izdevumiem. Nacionālais līdzfinansējums 15% apmērā jānodrošina projektu partneriem.

Piedaloties NOAH projektā, SIA „Jūrmalas ūdens” izvirza sekojošus darba uzdevumus ar attiecīgiem ieguvumiem:

1)      Nokrišņu daudzuma mērīšana konkrētās Jūrmalas vietās, pētot nokrišņu korelāciju ar pieplūdēm pašteces kanalizācijas tīklā, sniegs iespēju potenciāli kristisku vietu lokalizācijai.

2)      Piesārņojumu lietus kanalizācijas izlaižu vietās no privātīpašumiem grāvjos noteikšana. Sadzīves notekūdeņu kanalizācijas izlaižu grāvjos detektēšana var kalpot kā primārais rīks nelikumīgas darbības fiksēšanai un pievienojumu pilsētas sadzīves notekūdeņu kanalizācijai veicināšanai.

3)      Plānots veikt uzlabojumus esošajā SCADA sistēmā - pašteces kanalizācijas tīklu kontrolei un vadībai.

4)      Projekta ietvaros tiks iegādātas mērierīces, kā plūsmas mērītāji, klimata mikrostacijas, līmeņa devēji, piesārņojuma ekspresanalizatori, datortehnika, programmatūra u.c., kas izmantojamas arī turpmākajā uzņēmuma darbībā.

5)      Kopējais SIA “Jūrmalas ūdens” projekta budžets plānots 150 000 EUR.

 

Projekta norise: no 2019.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.jūnijam.

Plašāka informācija par projektu pieejama: https://sub.samk.fi/projects/noah/

Projekta aktualitātes pieejamas arī sociālajos medijos:

-Facebook: http://www.facebook.com/BSRNOAH/     
-Twitter: http://twitter.com/bsrnoah   
‌-Instagram: http://www.instagram.com/bsrnoah/
‌-Youtube: https://www.youtube.com/channel/UClDqPLk-6yJUA4-5YBB1AHg

 

 
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2020 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »