Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015

Paziņojumi

14.02. - 15.03.

AKTUĀLI!

Informācija par pāreju uz jauno Abonentu programmu.

 

SIA “Jūrmalas ūdens” informē, ka sākot ar 2017.gada 1.februāri ir uzsākta pāreja uz jauno Abonentu programmu, kas tiks veikta pa etapiem.

Pirmais etaps aptver sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksājumu rēķinu izstādīšanas procedūras maiņu.

Turpmāk rēķins par piegādātajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem Abonentam tiks izstādīts līdz kārtējā mēneša 5.datumam, par iepriekšējo mēnesi, balstoties uz Abonenta sniegtajām ziņām par iepriekšējā mēnesī patērēto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomu, ko fiksējis komercuzkaites mēraparāts.

Komercuzskaites mēraparāta rādījumus Abonentam jānolasa un jāpaziņo SIA “Jūrmalas ūdens” katru mēnesi ne vēlāk kā līdz mēneša 25.datumam.

Komercuzskaites mēraparāta rādījumus var iesniegt izmantojot Jums pieejamāko veidu:

1) sūtot elektroniski ziņas uz e-pasta adresi: abonenti@jurmalasudens.lv

2) telefoniski informējot Abonentu daļas darbiniekus par ūdens patēriņu – tālruņa Nr. 67811364; 67811370

3) iesniedzot internetā  -  mājaslapa jurmalasudens.lv

Abonenta ziņu neiesniegšanas gadījumā vai novēlotu ziņu iesniegšanas gadījumā (pēc 25.datuma), SIA “Jūrmalas ūdens” veiks sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksājumu aprēķinu pēc vidējā sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu patēriņa Abonenta nekustamajā īpašumā iepriekšējos 12 mēnešos (LR MK noteikumu Nr.174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 41.punkts) .

Abonentiem, kuriem aprēķins par piegādātajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem tiek veikts pēc normas, ziņas par izmaiņām deklarēto personu sastāvā ir iesniedzamas savlaicīgi ne vēlāk kā 1 mēneša laikā pēc izmaiņu veikšanas fakta.

SIA “Jūrmalas ūdens” pateicas saviem Abonentiem par veltīto laiku un izpratni, kas saistīta ar jaunās Abonentu programmas ieviešanas procesu.

25.01. - 07.02.
15.11. - 18.11.

 

Sakarā ar jauna ūdensvada pievada pieslēgšanu būs pārtraukta ūdens padeve Rīgas un Zvaigžņu ielas krustojumā.

2016. gada 16.novembrī no plkst. 09:00  līdz_17:00 

Darbus veiks SIA „Akva būve”, būvdarbu  vadītājs Romans Meļņikovs – tālrunis -29591128

Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējama ūdens saduļķošanās.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

 

SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2020 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »