Par mums
Kontakti
Informācija klientiem
Jautājumi un atbildes
Tarifi
Investīciju projekts
Meliorācijas sistēma
Paziņojumi
Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV-2015

Paziņojumi

28.04. - 11.05.

2017. gada 11. maijā SIA “Jūrmalas ūdens” Jūrmalā, Promenādes ielā 1a tiek rīkota tikšanās ar Priedaines – Majoru posma ūdenssaimniecības tīklu būvprojekta izstrādātājiem, kuras laikā būs iespējams pieteikt un precizēt ūdenssaimniecības tīklu pieslēgumu vietu līdz Jūsu īpašuma robežai.

Detalizēts ielu uzskaitījums pieejams SIA “Jūrmalas ūdens” interneta mājas lapā http://www.jurmalasudens.lv/?ct=notikumi&fu=read&id=152&start=1
 

Lai taupītu Jūsu laiku, lūdzam savu apmeklējumu saskaņot ar attiecīgā rajona būvprojekta izstrādātāju:

Priedaine un Bražuciems

Buļļuciems, Lielupe,

Stirnurags un Bulduri

Majori un Dzintari

Oskars Pārpucis

67369865

Ilze Libkovska
67369752

Monika Anča
67369752

 

14.02. - 15.03.

AKTUĀLI!

Informācija par pāreju uz jauno Abonentu programmu.

 

SIA “Jūrmalas ūdens” informē, ka sākot ar 2017.gada 1.februāri ir uzsākta pāreja uz jauno Abonentu programmu, kas tiks veikta pa etapiem.

Pirmais etaps aptver sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksājumu rēķinu izstādīšanas procedūras maiņu.

Turpmāk rēķins par piegādātajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem Abonentam tiks izstādīts līdz kārtējā mēneša 5.datumam, par iepriekšējo mēnesi, balstoties uz Abonenta sniegtajām ziņām par iepriekšējā mēnesī patērēto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomu, ko fiksējis komercuzkaites mēraparāts.

Komercuzskaites mēraparāta rādījumus Abonentam jānolasa un jāpaziņo SIA “Jūrmalas ūdens” katru mēnesi ne vēlāk kā līdz mēneša 25.datumam.

Komercuzskaites mēraparāta rādījumus var iesniegt izmantojot Jums pieejamāko veidu:

1) sūtot elektroniski ziņas uz e-pasta adresi: abonenti@jurmalasudens.lv

2) telefoniski informējot Abonentu daļas darbiniekus par ūdens patēriņu – tālruņa Nr. 67811364; 67811370

3) iesniedzot internetā  -  mājaslapa jurmalasudens.lv

Abonenta ziņu neiesniegšanas gadījumā vai novēlotu ziņu iesniegšanas gadījumā (pēc 25.datuma), SIA “Jūrmalas ūdens” veiks sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu maksājumu aprēķinu pēc vidējā sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu patēriņa Abonenta nekustamajā īpašumā iepriekšējos 12 mēnešos (LR MK noteikumu Nr.174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 41.punkts) .

Abonentiem, kuriem aprēķins par piegādātajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem tiek veikts pēc normas, ziņas par izmaiņām deklarēto personu sastāvā ir iesniedzamas savlaicīgi ne vēlāk kā 1 mēneša laikā pēc izmaiņu veikšanas fakta.

SIA “Jūrmalas ūdens” pateicas saviem Abonentiem par veltīto laiku un izpratni, kas saistīta ar jaunās Abonentu programmas ieviešanas procesu.

25.01. - 07.02.
SĀKUMS | PAR MUMS | INFORMĀCIJA KLIENTIEM | KONTAKTI Copyright © 2020 "Jūrmalas ūdens"
Created by MB Studija
 »